Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-18 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces final outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-18 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces preliminary outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-12 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Diamyd Medical - Carnegie Investment Bank - 12 april 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-12 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Rekryteringsmilstolpe har uppnåtts i fas III-studie med Diamyd® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-12 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Recruitment milestone reached in Diamyd® Phase 3 trial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-11 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical led ASSET innovation partnership organizes a workshop on the future treatment of Type 1 Diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-11 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Innovationsmiljön ASSET, lett av Diamyd Medical, håller en workshop om framtidens behandling av typ 1-diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical's main Shareholders announce their subscription commitments in the ongoing rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medicals storägare meddelar teckningsåtagande i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-02 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Diamyd Medical - Fyller på kassan Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 2 Apr 2024 | Diamyd Medical

Penser Access by Carnegie: Diamyd Medical – Fyller på kassan

Rapportkommentar Q2
Diamyds rapport för det andra kvartalet innehöll inga överraskningar. Rörelseresultatet kom in på -30 mkr (-25 mkr) och kassaflödet på -39 mkr (-29 mkr). Kassapositionen i slutet av februari uppgick till drygt 137 mkr. Bolaget meddelar att totalt 300 patienter nu screenats inom ramen för DIAGNODE-3 och estimerar att 100 patienter kommer att ha randomiserats i studien innan april är slut. Denna milstolpe kommer att trigga en milstolpebetalning från JDRF. Kom ihåg att en interimanalys (n=70) kommer att presenteras under sommaren, vilket kommer ge vägledning kring studiens fortsättning.

Mindre estimatjusteringar
Efter rapporten genomför vi mindre estimatjusteringar, där vi bland annat sänker våra antaganden kring rörelsekostnader för kommande år. I och med den kommande företrädesemissionen har vi i dagsläget inget motiverat värde för aktien. Emissionen är inte garanterad, vilket innebär att vi ännu inte vet vad den totala utspädningen kommer att bli. Vår ambition är att publicera ytterligare en analysuppdatering när vi vet utfallet i emissionen.
 
Den kommande företrädesemissionen
Diamyd meddelade nyligen att bolaget kommer att genomföra en företrädesemission om maximalt 114 mkr före transaktionskostnader. Teckningskursen i emissionen uppgår till 12 kronor per aktie. Teckningsperioden kommer att löpa mellan den 2 och 16 april 2024. Nettolikviden från emissionen kommer främst att gå till den pågående DIAGNODE-3-studien (70%). Bolaget avser även använda pengarna för att fortsätta utvecklingen av sin tillverkningsfacilitet i Umeå, bredda den antigen-specifika immunoterapiplattformen, samt stötta övrig administration.

Anders Essen-Möller, styrelseordförande och grundare av bolaget, har åtagit sig att teckna units i emissionen för cirka 1 mkr. VD Ulf Hannelius kommer att teckna sin pro rata-andel, motsvarande cirka 0,4 mkr. De totala teckningsförbindelserna i emissionen uppgår till cirka 1,6 mkr (1,4% av emissionen).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 02-04-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/02/dmydb20240402.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 

2024-03-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical publishes prospectus with regards to the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Delårsrapport II 23/24 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Quarterly Report II 23/24 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-18 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Styrelsen i Diamyd Medical har beslutat om en företrädesemission om cirka 114 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-18 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: The Board of Directors in Diamyd Medical have resolved on a rights issue of approximately SEK 114 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-29 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical to present new genetic data at the ASIT summit in Boston, MA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-29 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical presenterar nya genetiska data på ASIT Summit i Boston Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Diamyd Medical - Carnegie Investment Bank - 22 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-15 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical receives U.S. FDA Fast Track designation for Diamyd® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-15 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical erhåller Fast Track designation för Diamyd® av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-14 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Publication in Diabetologia highlights AI's potential for Type 1 Diabetes screening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-14 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Publikation i Diabetologia belyser AI:s potential för screening av typ 1-diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-30 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Diamyd Medical - Carnegie Investment Bank - 30 jan 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Diamyd Medical - Alla ögon på DIAGNODE-3 Pressreleaser Visa Stäng
2024-01-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: In-depth analysis of Diamyd® Phase II trial further supports value of preserved insulin secretion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Fördjupad analys av Fas II-studie med Diamyd® stöder ytterligare värdet av bevarad insulinproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Quarterly Report I 23/24 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Delårsrapport I 23/24 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical gains market research findings to guide U.S. commercial strategy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-08 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical informerar om marknadsanalys inför kommersiell strategi i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-04 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Interimsanalys av precisionsmedicinsk fas 3-studie med Diamyd® i juli Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-04 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd® precision medicine Phase 3 trial key interim analysis in July Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-06 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medicals precisionsmedicinska patent för förebyggande och behandling av autoimmun diabetes beviljat i Sydkorea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-06 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical's Precision Medicine patent for the prevention and treatment of autoimmune diabetes granted in South Korea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Diamyd Medical Bulletin from Annual General Meeting of Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Diamyd Medical Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Annual Report 2022/2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Diamyd Medical - Erik Penser Bank - 13 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-09 Penser Access Penser Access: Kassan påfylld - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Årsredovisning 2022/2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Information om årsredovisning 2022/23 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Information about the Annual Report 2022/23 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical ingår samarbete med DiaUnion för rekrytering till typ 1-diabetes-preventionsstudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical partners with DiaUnion to recruit participants for Type 1 diabetes prevention trial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces final outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces preliminary outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Diamyd Medical Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Uppföljningsstudie tyder på att Diamyd® kan ge fördelar vad gäller att fördröja typ 1-diabetesdiagnos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Follow-up study suggests Diamyd® may offer advantages in delaying type 1 diabetes onset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: BioStock: Diamyd Medical om fas III-studien och emissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: BioStock: Emission ska ta Diamyd Medical genom fas III Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Preliminary results from Booster trial with Diamyd® provide additional support for intralymphatic injections Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Preliminära resultat från booster-studie med Diamyd® ger ytterligare stöd för intralymfatiska injektioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: BioStock Investor Pitch: Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-18 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical presenterar på BioStock Life Science Summit den 25 oktober Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-17 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces a webcast presentation on October 20 regarding its industry partnership with JDRF Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-17 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical håller en webbsänd presentation den 20 oktober om branschpartnerskapet med JDRF Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-17 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: BioStock: Diamyd Medicals vd om företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical publishes prospectus with regards to the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-12 Penser Access Penser Access: Genomför företrädesemission - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-11 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Year-End Report 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Bokslutskommuniké 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-10 Diamyd Medical Bulletin from Extra General Meeting of Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-10 Diamyd Medical Kommuniké från extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Anders Essen-Möller utsedd till styrelseordförande i Diamyd Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Anders Essen-Möller has been appointed Chairman of the Board of Diamyd Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-25 Penser Access Penser Access: Intervju med Diamyd Medical - Erik Penser Bank - 25 september 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-21 Diamyd Medical Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: The Board of Directors in Diamyd Medical resolves on a rights issue of approximately SEK 243 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Styrelsen i Diamyd Medical beslutar om en företrädesemission om cirka 243 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Registreringsgrundande fas III-studie i typ 1-diabetes med Diamyd® expanderar till USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Registrational Phase III trial in Type 1 Diabetes with Diamyd® expands to the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Resultaten från antigenspecifik immunoterapi i LADA med Diamyd® publicerade i vetenskaplig tidskrift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Results from Diamyd® Antigen-Specific Immunotherapy Trial in LADA published in scientific journal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Penser Access Penser Access: Klirr i kassan - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces final outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Quarterly Report III 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Delårsrapport III 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces preliminary outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 Diamyd Medical Bulletin from Extra General Meeting of Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 Diamyd Medical Kommuniké från extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical's largest owner fully subscribes for his share in the ongoing rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medicals största ägare tecknar sin andel i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical avstår från att göra gällande emissionsgarantiavtalen i företrädesemissionen och förlänger teckningsperioden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical refrains from enforcing the underwriting agreements in the rights issue and extends the subscription period Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical provides an update regarding the ongoing new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical ger en uppdatering avseende den pågående nyemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Trading in subscription rights in Diamyd Medical's rights issue halted Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Handeln i teckningsrätter i Diamyd Medicals nyemission stoppad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Handeln i teckningsrätter i Diamyd Medicals företrädesemission inleds i dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical provides supplementary information about the upcoming Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical lämnar kompletterande information om den kommande extra bolagsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Diamyd Medical Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 163 MSEK och kallar till extra bolagsstämma för beslut om emission av teckningsoptioner och ändring av bolagsordningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical resolves on a rights issue of shares of approximately SEK 163 million and convenes an EGM to resolve on an issue of warrants and amendment of the articles of association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Penser Access Penser Access: Intervju med Diamyd Medical - Erik Penser Bank - 15 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Penser Access Penser Access: Storm i ett vattenglas - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Topline-resultat från Remygen®-studie i individer med långvarig typ 1-diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Topline results from Remygen® trial in individuals with long-term Type 1 Diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Penser Access Penser Access: Affär i diabetesområdet - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Minor timeline revision for Remygen® trial topline results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Mindre justering av tidsplan för resultat från Remygen®-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024