Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Diamyd Medical - Erik Penser Bank - 13 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-09 Penser Access Penser Access: Kassan påfylld - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Årsredovisning 2022/2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Information about the Annual Report 2022/23 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Information om årsredovisning 2022/23 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical partners with DiaUnion to recruit participants for Type 1 diabetes prevention trial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical ingår samarbete med DiaUnion för rekrytering till typ 1-diabetes-preventionsstudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces final outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces preliminary outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Diamyd Medical Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Follow-up study suggests Diamyd® may offer advantages in delaying type 1 diabetes onset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Uppföljningsstudie tyder på att Diamyd® kan ge fördelar vad gäller att fördröja typ 1-diabetesdiagnos Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-26 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: BioStock: Diamyd Medical om fas III-studien och emissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: BioStock: Emission ska ta Diamyd Medical genom fas III Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Preliminära resultat från booster-studie med Diamyd® ger ytterligare stöd för intralymfatiska injektioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Preliminary results from Booster trial with Diamyd® provide additional support for intralymphatic injections Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: BioStock Investor Pitch: Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-18 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical presenterar på BioStock Life Science Summit den 25 oktober Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-17 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical håller en webbsänd presentation den 20 oktober om branschpartnerskapet med JDRF Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-17 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces a webcast presentation on October 20 regarding its industry partnership with JDRF Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-17 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: BioStock: Diamyd Medicals vd om företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical publishes prospectus with regards to the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-12 Penser Access Penser Access: Genomför företrädesemission - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-11 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Year-End Report 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Bokslutskommuniké 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-10 Diamyd Medical Bulletin from Extra General Meeting of Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-10 Diamyd Medical Kommuniké från extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Anders Essen-Möller has been appointed Chairman of the Board of Diamyd Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-02 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Anders Essen-Möller utsedd till styrelseordförande i Diamyd Medical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-25 Penser Access Penser Access: Intervju med Diamyd Medical - Erik Penser Bank - 25 september 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-21 Diamyd Medical Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: The Board of Directors in Diamyd Medical resolves on a rights issue of approximately SEK 243 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Styrelsen i Diamyd Medical beslutar om en företrädesemission om cirka 243 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Registreringsgrundande fas III-studie i typ 1-diabetes med Diamyd® expanderar till USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Registrational Phase III trial in Type 1 Diabetes with Diamyd® expands to the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Resultaten från antigenspecifik immunoterapi i LADA med Diamyd® publicerade i vetenskaplig tidskrift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Results from Diamyd® Antigen-Specific Immunotherapy Trial in LADA published in scientific journal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Penser Access Penser Access: Klirr i kassan - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces final outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Quarterly Report III 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Delårsrapport III 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical announces preliminary outcome in the company's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 Diamyd Medical Bulletin from Extra General Meeting of Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 Diamyd Medical Kommuniké från extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical's largest owner fully subscribes for his share in the ongoing rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medicals största ägare tecknar sin andel i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical avstår från att göra gällande emissionsgarantiavtalen i företrädesemissionen och förlänger teckningsperioden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical refrains from enforcing the underwriting agreements in the rights issue and extends the subscription period Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical ger en uppdatering avseende den pågående nyemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical provides an update regarding the ongoing new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Trading in subscription rights in Diamyd Medical's rights issue halted Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Handeln i teckningsrätter i Diamyd Medicals nyemission stoppad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Handeln i teckningsrätter i Diamyd Medicals företrädesemission inleds i dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical lämnar kompletterande information om den kommande extra bolagsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical provides supplementary information about the upcoming Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Diamyd Medical Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical resolves on a rights issue of shares of approximately SEK 163 million and convenes an EGM to resolve on an issue of warrants and amendment of the articles of association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 163 MSEK och kallar till extra bolagsstämma för beslut om emission av teckningsoptioner och ändring av bolagsordningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Penser Access Penser Access: Intervju med Diamyd Medical - Erik Penser Bank - 15 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Penser Access Penser Access: Storm i ett vattenglas - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Topline results from Remygen® trial in individuals with long-term Type 1 Diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Topline-resultat från Remygen®-studie i individer med långvarig typ 1-diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Penser Access Penser Access: Affär i diabetesområdet - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Minor timeline revision for Remygen® trial topline results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Mindre justering av tidsplan för resultat från Remygen®-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Penser Access Penser Access: Väl positionerade - Diamyd Medical Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Delårsrapport II 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Quarterly Report II 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical ingår partnerskap med JDRF för fas 3-studien DIAGNODE-3 i typ 1-diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical partners with JDRF to advance the DIAGNODE-3 Phase 3 trial in Type 1 Diabetes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Resultat från Remygen®-studie presenteras i april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-27 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Remygen® trial results to be presented in April Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Penser Access Penser Access: Intervju med Diamyd Medical - Erik Penser Bank - 15 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical brings Karin Rosén, M.D, PhD, to its Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-10 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Dr Karin Rosén till Diamyd Medicals styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Patient recruitment for the pivotal Diamyd® Phase 3 trial is progressing according to plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Patientrekrytering till fas 3-studie med Diamyd® fortskrider enligt plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical receives patent protection in the US and Japan for GABA formulation Remygen® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical erhåller patentskydd i USA och Japan för GABA-formuleringen Remygen® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Penser Access Penser Access: Full fokus på rekrytering - Diamyd Medical Analyser Visa Stäng
2023-01-25 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Quarterly Report I 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-25 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Delårsrapport I 22/23 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Preventionsstudie för typ 1-diabetes med den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® godkänd att starta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Type 1 Diabetes prevention trial with the antigen-specific immunotherapy Diamyd® approved to start Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Update: Diamyd Medical's CEO clarifies comments on the recent approval by FDA of Provention Bio's drug candidate Teplizumab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Uppdatering: Diamyd Medicals vd kommenterar FDA:s godkännande av Provention Bios läkemedelskandidat Teplizumab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 8 Dec 2022 | Diamyd Medical

Diamyd Medical AB: Uppdatering: Diamyd Medicals vd kommenterar FDA:s godkännande av Provention Bios läkemedelskandidat Teplizumab

– Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s godkännande av teplizumab är mycket bra nyheter för hela diabetesfältet, kommenterar Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Godkännandet skapar klarhet kring den regulatoriska vägen för sjukdomsmodifierande behandlingar i typ 1-diabetes och kommer att sätta en referens för prissättning och ersättningsstruktur. Det här är viktigt och värdefullt för den antigenspecifika immunoterapin Diamyd, den första precisionsmedicinska behandlingen någonsin i typ 1-diabetes som nu utvärderas i en fas III studie.

Provention Bios läkemedel Teplizumab är en CD3-riktad monoklonal antikropp som förväntas ges som intravenös infusion dagligen under en 14-dagarsperiod. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten US Food and Drug Administration (FDA) har godkänt Teplizumab som behandling indikerad för att fördröja uppkomsten av steg 3 typ 1-diabetes (Stage 3 T1D) hos vuxna och pediatriska patienter i åldern 8 år och äldre med steg 2 T1D (Stage 2 T1D). FDA beskriver dess verkningsmekanism som ”Teplizumab kan inaktivera de immunceller som attackerar insulinproducerande celler och samtidigt öka andelen celler som hjälper till att moderera immunsvaret”.

Vidare skriver FDA:

”Tzields säkerhet och effekt utvärderades i en randomiserad, dubbelblind, händelsestyrd, placebokontrollerad studie med 76 patienter med steg 2 typ 1-diabetes. I studien fick patienter slumpmässigt Tzield eller placebo en gång dagligen via intravenös infusion i 14 dagar. Det primära effektmåttet var tiden från randomisering till utveckling av steg 3 typ 1-diabetesdiagnos. Studieesultaten visade att under en medianuppföljning på 51 månader diagnostiserades 45 % av de 44 patienter som fick Tzield senare med steg 3 typ 1-diabetes, jämfört med 72 % av de 32 patienter som fick placebo. Genomsnittlig tid (s.k. mid-range time) från randomisering till steg 3 typ 1-diabetesdiagnos var 50 månader för de patienter som fick Tzield och 25 månader för dem som fick placebo. Detta representerar en statistiskt signifikant fördröjning i utvecklingen av steg 3 typ 1-diabetes.

De vanligaste biverkningarna av Tzield omfattar minskade nivåer av vissa vita blodkroppar, hudutslag och huvudvärk. Användningen av Tzield kommer med varningar och försiktighetsåtgärder, inklusive premedicinering och övervakning av symtom på Cytokine Release Syndrome (cykokinfrisättnignssyndrom); risk för allvarliga infektioner; minskade nivåer av en typ av vita blodkroppar, så kallade lymfocyter; risk för överkänslighetsreaktioner; behovet av att administrera alla åldersanpassade vaccinationer innan Tzield påbörjas; samt att undvika samtidig användning av levande, inaktiverade och mRNA-vacciner med Tzield.”

För mer information om godkännandet av teplizumab se https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-can-delay-onset-type-1-diabetes .

Diamyd Medicals bekräftande fas III-studie DIAGNODE-3 ( https://diagnode-3.com/ ) utvärderar tre injektioner av Diamyd[®] som ges med en månads mellanrum. DIAGNODE-3 rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder. Diamyd[®] är en antigenspecifik, betacellsbevarande terapi, som i över 15 kliniska studier inte har associerats med några allvarliga biverkningar eller immunsuppressiva effekter.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd[®] är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd[®] administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd[®]. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen[®] för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen[®]-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

2022-12-06 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical precision medicine patent for prevention and treatment of autoimmune diabetes to be granted in Eurasia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medicals precisionsmedicinska patent för förebyggande och behandling av autoimmun diabetes kommer att beviljas i Eurasien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Diamyd Medical Bulletin from Annual General Meeting of Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Diamyd Medical Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical ger uppdatering inför dagens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Diamyd Medical provides general update ahead of today's Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Diamyd Medical Diamyd Medical AB: Annual Report 21/22 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Penser Access Penser Access: Grönt ljus i USA - Diamyd Medical Analyser Visa Stäng

Kommande händelser

30 Nov 2023 | Årsstämma 2023
1 Dec 2023 | Årligutdelning
24 Jan 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
27 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024