Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-27 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser makes provisions due to retroactive "payback" levy Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser gör reservering på grund av retroaktiv "payback"-avgift Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-02 Penser Access Penser Access: Lockande läge inför 2023 - Devyser Analyser Visa Stäng
2022-11-15 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Devyser: Stabilt kvartal och många pusselbitar faller på plats Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Intervju med Devyser - Erik Penser Bank - 15 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-11 Redeye Redeye: Devyser Q3 - Solid performance and strong gross margin Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics rapport i linje med Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publishes Interim Report for the period, January to September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publicerar delårsrapport för januari till september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 10 Nov 2022 | Devyser

Devyser Diagnostics AB publicerar delårsrapport för januari till september 2022

”Devyser presenterar återigen ett kvartal med rekordförsäljning och starka bruttomarginaler. Den positiva utvecklingen avseende försäljning och marginaler är stabil.

Vi följer den strategiska planen vi sjösatte för snart två år sedan. Planen innebär bland annat att konvertera till direktförsäljning på vissa marknader där vi idag jobbar med distributörer och ett ökat fokus på utvalda nyckelmarknader, däribland den viktiga nordamerikanska marknaden. Hitintills har vi lyckats överträffa planens höga förväntningar på försäljningsutveckling och marginaler.”

Fredrik Alpsten, VD, Devyser

Kvartalet juli – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 31,2 (24,3) motsvarande en ökning med 28,1%. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 22,2%.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 26,3 (19,1) vilket motsvarar en bruttomarginal på 84,4% (78,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MSEK -8,2 (-2,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -8,8 (-3,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,55 (-0,32).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -11,8 (-3,2).

Perioden januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 92,4 (69,0) motsvarande en ökning med 34,0%. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 28,8%.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 76,2 (53,5) vilket motsvarar en bruttomarginal på 82,5% (77,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MSEK -26,0 (-7,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -29,3 (-10,1).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,84 (-0,92).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -27,1 (-10,6).

Viktiga händelser under kvartalet

Certifiering enligt nya europeiska IVDR-regelverket

I augusti blev Devyser certifierat enligt det nya, mer omfattande IVDR-regelverket som trädde i kraft den 26 maj 2022. Regelverket säkerställer högsta kliniska säkerhet för tillverkning av medicintekniska produkter. Certifieringen gäller Devysers kvalitetsledningssystem och produkt för fosterdiagnostik.

Förstärkning av ledningen

I september tillträdde Camilla Wiberg som CHRO (Chief Human Resourse Officer).  Efter Camilla Wibergs tillträde består Devysers koncernledning av VD Fredrik Alpsten, CFO Sabina Berlin, CCO Theis Kipling, COO Göran Rydin, CHRO Camilla Wiberg och vice VD Ulf Klangby.

Nyemission

I juli emitterades 63 900 aktier i samband med utnyttjande av teckningsoptioner. Nyemissionen tillförde bolaget MSEK 0,8. Efter emissionen uppgår antalet aktier till 16 006 369.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Etablerar CLIA-lab i USA

Parallellt med bolagets nuvarande affärsmodell kommer Devyser att etablera ett CLIA-laboratorium i Atlanta, Georgia, USA. CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) är en möjlighet att erbjuda Devysers kunder att skicka proverna till Devyser som gör testerna och förser kunden med testresultaten. Bedömningen är att tjänsterna kan börja erbjudas under andra kvartalet 2023.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://investors.devyser.com/sv/rapporter-presentationer

Denna information är sådan information som Devyser Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 07:30 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten, VD
E-post: fredrik.alpsten@devyser.com
Tel: +46706 673106

Sabina Berlin, CFO
E-post: sabina.berlin@devyser.com
Tel: +46 739 519502

Om Devyser Diagnostics AB (publ)

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer kit för genetisk testning till laboratorier i över 45 länder. Produkterna används för avancerad DNA-testning inom ärftliga sjukdomar, onkologi och transplantation och för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samt uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter förenklar komplexa genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm.

Devysers aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: DVYSR). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. För mer information, besök www.devyser.com.

2022-11-09 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser strengthens its presence on the US market - establishes proprietary CLIA lab Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-09 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser stärker sin närvaro i USA - öppnar eget CLIA-laboratorium Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Tillväxt i sitt DNA - Devyser Analyser Visa Stäng
2022-11-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers Q3-rapport 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's Q3 Report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser appoints John Murad as General Manager in the US Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser utser John Murad till General Manager i USA Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser appoints Carnegie Investment Bank AB as liquidity provider Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser utser Carnegie Investment Bank till likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-29 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devysers kvalitetsledningssystem och produkt för fosterdiagnostik godkända enligt nya europeiska IVDR-regelverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser's quality management system and fetal diagnostics product approved under the new European IVD Regulation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Redeye Redeye: Devyser Q2 - Delivering well on its financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Devyser Diagnostics: Stark tillväxt och vinner viktig mark i Kanada Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics nettoomsättning strax under Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publicerar delårsrapport för januari till juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publishes Interim Report for the period, January to June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser appoints Camilla Wiberg as Chief HR Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-18 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser utser Camilla Wiberg till Chief HR Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics inleder samarbete med estimattjänsten Pinpoint Estimates Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers Q2-rapport 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's Q2 Report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-22 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser wins breakthrough contract in Canada for non-invasive fetal RHD testing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser vinner genombrottskontrakt i Kanada för icke-invasiv RHD-testning av foster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS DEVYSER DIAGNOSTICS: Snabbväxare inom gentest med skyhöga marginaler Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Redeye Redeye: Devyser - A Strong Start to 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Devyser Diagnostics Kommuniké från årsstämma i Devyser Diagnostics AB (publ) den 11 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Devyser Diagnostics Bulletin from the Annual General Meeting of Devyser Diagnostics AB (publ) held on 11 May 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Record sales and increased gross margin for Devyser Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Rekordförsäljning och ökad bruttomarginal för Devyser Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser presenterar på Aktiedagen Göteborg den 16 maj Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers Q1-rapport 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's Q1 Report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 Devyser Diagnostics Kallelse till årsstämma 2022 i Devyser Diagnostics AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser ökar kommersiellt fokus genom nyrekrytering till ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: New appointment to Devyser's management team enhances commercial focus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser publishes annual report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Devyser Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3