Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-05 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devysers vice vd och grundare Ulf Klangby övergår till en rådgivande roll Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-05 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser's Deputy CEO and founder Ulf Klangby moves to an advisory role Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-15 Penser Access Penser Access: Ljusa framtidsutsikter - Devyser Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devysers RHD-produkt godkänd i Kanada Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Approval of Devyser's RHD product in Canada Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Redeye Redeye: Devyser Diagnostics Q1 - Accelerating its operations for expansion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Penser Access Penser Access: Intervju med Devyser - Erik Penser Bank - 10 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Devyser: Snabbväxande doldis som går under radarn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Devyser Diagnostics Kommuniké från årsstämma i Devyser Diagnostics AB (publ) den 10 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devysers nettoomsättning strax över förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publishes quarterly report for the period January to March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publicerar kvartalsrapport för januari till mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser's clinical laboratory receives CLIA certification Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-08 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devysers kliniska laboratorium får CLIA certifiering Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers Q1-rapport 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's Q1 report 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser winner of Swecare Export Awards 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser är vinnare av årets Swecare Export Awards Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 Penser Access Penser Access: Perfekt match med Thermo Fisher - Devyser Diagnostics Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-24 Analysguiden Analysguiden: Kommentar Devyser: Ingår högintressant avtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser ingår avtal med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av Devysers NGS-produkter för uppföljning efter transplantation Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-24 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: ­Devyser enters agreement with Thermo Fisher Scientific for commercialization of Devyser's post-transplant NGS products Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-12 Devyser Diagnostics Kallelse till årsstämma 2023 i Devyser Diagnostics AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser publishes annual report for 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-04 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-03-01 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser lanserar första IVDR-certifierade produkten Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-27 Penser Access Penser Access: Tillväxtcaset solitt - Devyser Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Devyser: Uppnår högt ställda mål & USA blir intressant 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Redeye Redeye: Devyser Diagnostics Q4 - A robust quarter for the overlooked high-performer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Penser Access Penser Access: Intervju med Devyser - Erik Penser Bank - 21 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-21 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics nettoomsättning strax över förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publicerar bokslutskommuniké för januari till december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 21 Feb 2023 | Devyser

Devyser Diagnostics AB publicerar bokslutskommuniké för januari till december 2022

Jag är mycket komfortabel att vi kommer nå vårt viktiga finansiella mål och att vi ska nå en rörelsemarginal överstigande 20 procent under perioden 2024-2026.”

Fredrik Alpsten, VD, Devyser

Kvartalet oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 34,2 (24,5) motsvarande en ökning med 39,5%. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 29,8%.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 27,2 (18,5) vilket motsvarar en bruttomarginal på 79,5% (75,3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MSEK -25,9 (-13,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -16,7 (-10,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,04 (-0,87).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -13,4 (-5,9).

Perioden januari – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 126,6 (93,5) motsvarande en ökning med 35,4%. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 29,0%.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 103,4 (71,9) vilket motsvarar en bruttomarginal på 81,7% (76,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MSEK -52,0 (-21,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -46,0 (-20,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -2,89 (-1,85).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -40,5 (-16,5).
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2022.

Viktiga händelser under kvartalet

Etablering av CLIA-labb i USA

Devyser kommer att etablera ett CLIA-laboratorium i Atlanta, Georgia, USA. Genom CLIA-laboratoriet erbjuds kunderna att skicka prover till Devyser som utför testerna och förser kunderna med testresultaten. Bedömningen är att tjänsterna kan börja erbjudas under andra kvartalet 2023.

Förstärkning i Nordamerika

I november tillträdde John Murad som Vice President och General Manager för det amerikanska dotterbolaget Devyser Inc. John Murad har mer än 20 års erfarenhet  från ledande befattningar inom läkemedels- och diagnostikbranschen.

Likviditetsgarant

Carnegie Investment Bank anlitades som likviditetsgarant den 1 november 2022.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Reservering på grund av retroaktiv ”payback”-avgift

Till följd av en nyinförd ”payback”-avgift i Italien, har en reservation på MSEK 6,4 gjorts i bokslutet 2022 för kostnader under åren 2015-2018 samt för bedömda kostnader för åren 2019-2022.

Årsredovisning och årsstämma

Devysers årsredovisning kommer att publiceras den 4 april 2023. Styrelsen har beslutat att årsstämman kommer att hållas den 10 maj 2023 i Stockholm. Kallelse kommer att utgå i vederbörlig ordning.

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.devyser.com.

Presentation

Rapporten kommer att presenteras via en audiocast kl 09:00 idag. Mer information och länkar finns på https://financialhearings.com/event/43996 .

Denna information är sådan information som Devyser Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023 kl. 07:30 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten, VD
E-post: fredrik.alpsten@devyser.com
Tel: +46706 673106

Sabina Berlin, CFO
E-post: sabina.berlin@devyser.com
Tel: +46 739 519502

Om Devyser Diagnostics AB (publ)

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer kit för genetisk testning till laboratorier i över 50 länder. Produkterna används för avancerad DNA-testning inom ärftliga sjukdomar, onkologi och transplantation och för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samt uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter förenklar komplexa genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm.

Devysers aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: DVYSR). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. För mer information, besök www.devyser.com.

2023-02-21 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publishes Year-End Report for the period January to December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's year-end report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-14 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser gör reservering på grund av retroaktiv "payback"-avgift Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser makes provisions due to retroactive "payback" levy Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-02 Penser Access Penser Access: Lockande läge inför 2023 - Devyser Analyser Visa Stäng
2022-11-15 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Devyser: Stabilt kvartal och många pusselbitar faller på plats Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Intervju med Devyser - Erik Penser Bank - 15 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-11 Redeye Redeye: Devyser Q3 - Solid performance and strong gross margin Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics rapport i linje med Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publicerar delårsrapport för januari till september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publishes Interim Report for the period, January to September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser stärker sin närvaro i USA - öppnar eget CLIA-laboratorium Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-09 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser strengthens its presence on the US market - establishes proprietary CLIA lab Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Tillväxt i sitt DNA - Devyser Analyser Visa Stäng
2022-11-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's Q3 Report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers Q3-rapport 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser utser John Murad till General Manager i USA Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser appoints John Murad as General Manager in the US Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser utser Carnegie Investment Bank till likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser appoints Carnegie Investment Bank AB as liquidity provider Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-29 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser's quality management system and fetal diagnostics product approved under the new European IVD Regulation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devysers kvalitetsledningssystem och produkt för fosterdiagnostik godkända enligt nya europeiska IVDR-regelverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Redeye Redeye: Devyser Q2 - Delivering well on its financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Devyser Diagnostics: Stark tillväxt och vinner viktig mark i Kanada Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics nettoomsättning strax under Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publishes Interim Report for the period, January to June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publicerar delårsrapport för januari till juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser appoints Camilla Wiberg as Chief HR Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-18 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser utser Camilla Wiberg till Chief HR Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics inleder samarbete med estimattjänsten Pinpoint Estimates Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers Q2-rapport 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's Q2 Report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-22 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser wins breakthrough contract in Canada for non-invasive fetal RHD testing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser vinner genombrottskontrakt i Kanada för icke-invasiv RHD-testning av foster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS DEVYSER DIAGNOSTICS: Snabbväxare inom gentest med skyhöga marginaler Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023