Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-27 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser makes provisions due to retroactive "payback" levy Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser gör reservering på grund av retroaktiv "payback"-avgift Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-02 Penser Access Penser Access: Lockande läge inför 2023 - Devyser Analyser Visa Stäng
2022-11-15 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Devyser: Stabilt kvartal och många pusselbitar faller på plats Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 15 Nov 2022 | Devyser

Analysguiden: ANALYS Devyser: Stabilt kvartal och många pusselbitar faller på plats

Devyser fortsätter att växa försäljningen i hög takt under Q3 och har aviserat ett flertal viktiga nyheter. Analysguiden upprepar sitt motiverade värde och ser fortsatt god uppsida i aktien.

Solid tillväxt & rekordstark bruttomarginal
Devyser redovisar ännu ett starkt kvartal kännetecknat av hög tillväxt. Nettoomsättningen summerade till 31,2 (24,3) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om ~28 procent eller ~22 procent justerat för positiva valutaeffekter. Tillväxten tillskrivs både direkt- och distributörsförsäljning och bolaget har under kvartalet framgångsrikt konverterat fyra marknader till direktförsäljning. Utropstecknet i kvartalet är bruttomarginalen om 84,4 (78,5) procent drivet av ökade volymer, en gynnsam produktmix samt en högre andel direktförsäljning. Rörelseförlusten summerade till 8,2 (2,5) miljoner kronor, vilket är enligt plan och en naturlig följd av en växande organisationen (ex. försäljning, administration och regulatoriskt) för att kunna leverera på tillväxtstrategin. Bolagets finansiella situationen är fortfarande urstark och nettokassan uppgick till 365 miljoner kronor vid utgången av Q3.

Viktiga certifieringar är på plats
Devyser aviserade under kvartalet att de erhållit IVDR-certifiering för sitt kvalitetsledningssystem samt för produkten inom fosterdiagnostik. Utöver en klar kvalitetsstämpel förenklas även arbetet inför kommande certifieringar för det övriga produktsortimentet. Efterfrågan på anmälda organ, det vill säga de oberoende organisationer som utfärdar certifieringen, är hög och väntetiderna är långa. Det är därför glädjande att se att Devyser här ligger i framkant, vilket kan komma att utgöra en konkurrensfördel i kommande upphandlingsprocesser eftersom det i vissa fall redan krävs IVDR-certifiering.

Stärker sin närvaro på den amerikanska marknaden
I början av november aviserade Devyser att de kommer öppna ett eget CLIA-certifierat laboratorium i USA. Satsningen genomförs parallellt med befintlig marknadsbearbetning och innebär att Devyser kommer kunna erbjuda testservice direkt till sina amerikanska kunder. Genom laboratoriet kommer Devyser att själva sköta hanteringen med vårdbetalare. Det medför full kontroll över de processer som krävs för att erhålla ersättning samt högre marginaler eftersom bolaget själva får behålla den. Därtill tar Devyser ett viktigt kliv närmare både patienter och läkare. Laboratoriet förväntas vara i full drift under Q2 nästa år.

Fortsatt tilltalande värdering
Sammanfattningsvis levererar Devyser ett imponerande kvartal med solid tillväxt och bättre kostnadskontroll än vi räknat med. Vad gäller framtiden är ledningens tongångar fortsatt positiva trots ett osäkert geopolitiskt samt makroekonomiskt läge. Vi genomför endast mindre justeringar i våra estimat och lämnar värderingen oförändrad vid 107 kronor i vårt basscenario.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-devyser-stabilt-kvartal-och-manga-pusselbitar-faller-pa-plats

2022-11-15 Penser Access Penser Access: Intervju med Devyser - Erik Penser Bank - 15 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-11 Redeye Redeye: Devyser Q3 - Solid performance and strong gross margin Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics rapport i linje med Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publishes Interim Report for the period, January to September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publicerar delårsrapport för januari till september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser strengthens its presence on the US market - establishes proprietary CLIA lab Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-09 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser stärker sin närvaro i USA - öppnar eget CLIA-laboratorium Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Tillväxt i sitt DNA - Devyser Analyser Visa Stäng
2022-11-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers Q3-rapport 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's Q3 Report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser appoints John Murad as General Manager in the US Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser utser John Murad till General Manager i USA Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser appoints Carnegie Investment Bank AB as liquidity provider Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser utser Carnegie Investment Bank till likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-29 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devysers kvalitetsledningssystem och produkt för fosterdiagnostik godkända enligt nya europeiska IVDR-regelverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser's quality management system and fetal diagnostics product approved under the new European IVD Regulation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Redeye Redeye: Devyser Q2 - Delivering well on its financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Devyser Diagnostics: Stark tillväxt och vinner viktig mark i Kanada Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics nettoomsättning strax under Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publicerar delårsrapport för januari till juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB publishes Interim Report for the period, January to June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser appoints Camilla Wiberg as Chief HR Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-18 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser utser Camilla Wiberg till Chief HR Officer Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: Devyser Diagnostics inleder samarbete med estimattjänsten Pinpoint Estimates Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers Q2-rapport 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's Q2 Report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-22 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser wins breakthrough contract in Canada for non-invasive fetal RHD testing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser vinner genombrottskontrakt i Kanada för icke-invasiv RHD-testning av foster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Analysguiden Analysguiden: INITIERINGSANALYS DEVYSER DIAGNOSTICS: Snabbväxare inom gentest med skyhöga marginaler Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Redeye Redeye: Devyser - A Strong Start to 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Devyser Diagnostics Kommuniké från årsstämma i Devyser Diagnostics AB (publ) den 11 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Devyser Diagnostics Bulletin from the Annual General Meeting of Devyser Diagnostics AB (publ) held on 11 May 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Record sales and increased gross margin for Devyser Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Rekordförsäljning och ökad bruttomarginal för Devyser Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser presenterar på Aktiedagen Göteborg den 16 maj Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Inbjudan till audiocast för Devysers Q1-rapport 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-02 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Invitation to audiocast for Devyser's Q1 Report 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 Devyser Diagnostics Kallelse till årsstämma 2022 i Devyser Diagnostics AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser ökar kommersiellt fokus genom nyrekrytering till ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: New appointment to Devyser's management team enhances commercial focus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser publishes annual report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Devyser Diagnostics Devyser Diagnostics AB: Devyser publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Devyser Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3