Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-16 Corline Biomedical KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-02 Corline Biomedical Kardium har färdigställt patientrekryteringen inför ansökan om marknadsgodkännande Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-27 Corline Biomedical Draper vill förbättra ECMO-behandling med CHS™-coatad produkt Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-23 Corline Biomedical Corline Biomedical uppmärksammas i Privata affärer Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-15 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Corline Biomedical - Inga överraskningar – på ett bra sätt Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-14 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Corline Biomedical- Carnegie Investment Bank - 14 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-14 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-14 Corline Biomedical Imperative Care rapporterar framgångsrik start av kliniska försök med CHS™-coatad produkt Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-14 Penser Access Penser Access: Lönsamhet i fokus - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Corline Biomedical - Erik Penser Bank - 13 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-10 Corline Biomedical Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Nov 2023 | Corline Biomedical

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
”När nuvarande produkter kommersialiserats fullt ut ger dessa möjligheten att generera växande intäkter till en mycket god lönsamhet och en stabilitet där kundkontrakt med löptider över 10 år ger en enastående förutsägbarhet i intjäningen.”

Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 310 KSEK (7 028).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 179 KSEK (1 966).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,01 SEK (0,06).

Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 786 KSEK (15 305).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 209 KSEK (1 990).
 • Resultatet per aktie uppgick till ca -0,06 SEK (0,09).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2023 till 17,0 MSEK (28,7).
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2023 till 95 % (93).

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2023

 • I augusti erhåller Corline information om att en potentiell kund inom venös insufficiens tvingas lägga ner verksamheten efter finansieringsproblem. Corline skriver ner den framtida årliga försäljningspotentialen med 50 MSEK, vilken efter justeringen därmed uppgår till 200 MSEK. Den kortsiktiga påverkan är inte materiell, då intäkten från kunden under 2022 uppgick till 1,1 MSEK av totalt 23,5 MSEK.
 • Några dagar senare samma månad meddelar en europeisk leverantör av kärlgrafter för bypassoperationer som används vid kirurgi för patienter med hjärtinfarkt att man stärkt finansieringen och totalt under 2023 tagit in motsvarande mer än 500 MSEK. Corline tecknade i februari 2023 ett utvecklings- och samarbetsavtal med bolaget avseende CHS™-modifiering av bypassgrafter.
 • Den 29 augusti meddelas att Tysklands hälsovårdsmyndighet BfArM godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02 i enlighet med den ansökan bolaget inlämnat. RENAPAIR 02 skall utvärdera effekten av Renaparin®-behandling av njurar inför transplantation och kommer att utföras på 15 kliniker i Storbritannien, Tyskland och Österrike och omfattar totalt 80 patienter.
 • I september redovisade Corline data från uppföljningsstudien STARS-nob vid 12 månader. Uppföljningen visade följande:
  • Renaparin®-behandlade njurar hade fortsatt god och bibehållen funktion.
  • I genomsnitt hade patienter som fått Renaparin®-behandlade njurar ett eGFR-värde på ca 50 mL/min jämfört med patienter som transplanterats med obehandlade parnjurar vars genomsnittliga eGFR-värde var ca 39 mL/min.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser efter periodens utgång.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

 

 

Corline Biomedical AB , noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

 

Bilaga


2023-09-06 Corline Biomedical 12-månadersuppföljning stödjer säkerhet och indikerar positiv behandlingseffekt av Renaparin® Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-29 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Erhåller BfArM-godkännande att starta fas 2-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Penser Access Penser Access: Spännande höst väntar - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-24 Corline Biomedical Rättelse: Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-24 Corline Biomedical Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-21 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: CHS™-kund i Europa stärker finansieringen Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Potentiell kund i USA upphör med sin verksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-02 Corline Biomedical Corline Biomedical AB: Kardium behandlar första USA-patienterna i registreringsgrundande studie med CHS™-coatad kateter Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Penser Access Penser Access: Imponerande avtal - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Corline Biomedical Rättelse av pressmeddelande: Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Corline Biomedical Corline Biomedical och Imperative Care ingår licens- och leveransavtal med miljardpotential Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Corline Biomedical Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Snart dags för Renaparin - Corline Biomedical Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Corline Biomedical - Erik Penser Bank - 2 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Corline Biomedical Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024