Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-01-30 Consilium Hybridobligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Consilium Consilium januari - december 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-20 Consilium Consilium januari - november 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Consilium Consilium januari - oktober 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Consilium Delårsrapport januari-september 2018 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 30 Nov 2018 | Consilium

Delårsrapport januari-september 2018 för Consilium AB (publ)

Consilium fokuserar på säkerhet

 • Consilium har under juni 2018 avyttrat 50 procent av produktbolagets navigationsverksamhet.
 • Consilium har under september 2018 avyttrat ett bolag inom automationsverksamheten.
 • Diskussioner pågår avseende avyttring av halva innehavet av resterande automation/engineering-verksamhet. Tidigare redovisades endast automationsverksamheten som verksamhet under avyttring, men under säljprocessen har även engineeringverksamheten kommit att ingå i verksamhet under avyttring.
 • Consilium har under 2018 även avvecklat verksamheter som inte har strategiskt värde för säkerhetsområdet.
 • Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för detektion av rök, värme, gas, flammor och oljedimma inom utvalda nischområden.
 • Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Safety Engineering fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för släckning av bränder med vatten, skum och gas inom utvalda nischområden.

Kvartal 3, 2018

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 4 procent till 345,8 MSEK (332,4).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 1 procent till 344,6 MSEK (341,5).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter minskade till 46,7 MSEK (52,0).
 • Med hänsyn till den svaga marknadssituationen inom olje- och gasmarknaden, särskilt inom offshore, väljer Consilium i samband med sin omstrukturering mot säkerhet att skriva ned goodwillvärden med 50 MSEK.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,25 SEK (1,69).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,31 SEK (1,06).

Kvartal 1-3, 2018

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 2 procent till 1 060,3 MSEK (1 037,8).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 4 procent till 1 020,9 MSEK (977,1).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 156,0 MSEK (152,1).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill, och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,74 SEK (4,24).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,80 SEK (3,05).

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Roger Orreteg, Ekonomichef, tel 08-563 053 06,
e-post: roger.orreteg@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s   marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 klockan 12.30 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK.
    
   
Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

2018-11-07 Consilium Consilium flyttar rapportdatum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Consilium Consilium januari - september 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 Consilium Consilium januari - augusti 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 Consilium Consilium januari - juli 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 Consilium Halvårsrapport januari-juni 2018 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 Consilium Consilium januari - juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-21 Consilium Consilium januari - maj 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 24 maj 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Consilium Consilium januari - april 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Consilium Kvartalsrapport januari-mars 2018 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-21 Consilium Consilium utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Consilium Consilium etablerar marknadsbolag i Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Consilium Consilium avyttrar navigationsverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Consilium Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2017, samt uppdaterade finansiella mål Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Consilium Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Consilium Consilium etablerar marknadsbolag i Kanada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 Consilium Consilium januari - mars 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 Consilium Consilium levererar säkerhetssystem till indiska marinen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Consilium Consilium januari - februari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Consilium Consilium under januari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Consilium Årsrapport 2017 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-24 Consilium Consilium januari - december 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-19 Consilium Consilium januari - november 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-06 Consilium Consilium AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Consilium Consilium AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-29 Consilium Consilium har erhållit en större order på emissionsmätning till 18 kryssningsfartyg från Carnival Cruise Line Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Consilium Consilium har utsett Roger Orreteg till CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-21 Consilium Delårsrapport januari - september 2017 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-21 Consilium Consilium januari - oktober 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 Consilium Consilium AB (publ) har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 200 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 Consilium Consilium januari - september 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-20 Consilium Consilium överväger emission av hybridinstrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-19 Consilium Consilium januari - augusti 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Consilium Consilium erhåller order på 37 MSEK i Mellan Östern Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Consilium Consilium erhåller order på brandsäkerhetssystem i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 Consilium Consilium januari - juli 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 Consilium Halvårsrapport januari - juni 2017 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-11 Consilium Consilium januari - juni 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-20 Consilium Consilium januari - maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-23 Consilium Consilium utser nya affärsområdeschefer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Consilium Consilium januari - april 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Consilium Kvartalsrapport januari - mars 2017 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Consilium Consilium etablerar marknadsbolag i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-24 Consilium Consilium januari - mars 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-20 Consilium Consilium januari - februari 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 Consilium Consilium under januari 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 Consilium Bokslutsrapport 2016 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-24 Consilium Consilium januari - december 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-23 Consilium Consilium investerar i ny brandsäkerhetsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 Consilium Consilium januari - november 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Consilium Consilium erhåller tysk order på brandlarm till ubåtar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-21 Consilium Consilium januari - oktober 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-21 Consilium Delårsrapport januari - september 2016 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-16 Consilium Consilium erhåller brandsäkerhetsorder för tankanläggningar i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-09 Consilium Consilium har utsetts till leverantör av brandsäkerhetssystem till Royal Canadian Arctic and Offshore Patrol Ships Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Consilium Consilium erhåller order om 38 MSEK i Mellersta Östern Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-24 Consilium Consilium januari - september 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-14 Consilium Consilium erhåller order på brandlarmsystem för skydd av spårbunden trafik i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-13 Consilium Consilium erhåller order på brandlarm till tåg i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-13 Consilium Consilium erhåller order på brandlarm till tåg i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-19 Consilium Consilium januari - augusti 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-23 Consilium Consilium januari - juli 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-23 Consilium Halvårsrapport januari - juni 2016 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-12 Consilium Consilium januari - juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 Consilium Consilium har erhållit en order om 21 MSEK i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-20 Consilium Consilium januari - maj 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 23 maj 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-23 Consilium Consilium januari - april 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-23 Consilium Kvartalsrapport januari - mars 2016 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Consilium Consilium januari - mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Consilium Consilium förvärvar 79 procent av aktierna i Micropack Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-14 Consilium Consilium erhåller första order för sitt nya SIL2-godkända brandlarmsystem till oljeplattform i Nordsjön Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 Consilium Consilium har erhållit brandsäkerhetsorder i UAE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-18 Consilium Consilium januari - februari 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Consilium Consilium utökar obligationslån 2015/2020 med 150 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-25 Consilium Consilium under januari 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-25 Consilium Bokslutsrapport 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 Consilium Consilium har erhållit en order om 45 MSEK i Förenade Arabemiraten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Consilium Consilium erhåller tysk order på utrustning till ubåtar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-26 Consilium Consilium har erhållit order till solkraftverk i Marocko Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-26 Consilium Consilium januari - december 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-22 Consilium Consilium januari - november 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-23 Consilium Consilium januari - oktober 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-23 Consilium Delårsrapport januari - september 2015 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 Consilium Consilium januari - september 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-19 Consilium Consilium utökar satsningen på offshoreindustrin i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-18 Consilium Consilium januari - augusti 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 Consilium Consilium januari - juli 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 Consilium Halvårsrapport januari - juni 2015 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-12 Consilium Consilium januari - juni 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-18 Consilium Consilium januari - maj 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Consilium Consilium ökar ägandet till 100 procent i CN System AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Consilium Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-19 Consilium Consilium januari - april 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-19 Consilium Kvartalsrapport januari - mars 2015 för Consilium AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Consilium Consilium januari - mars 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-16 Consilium Consilium förvärvar holländskt gasdetektionsföretag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-19 Consilium Consilium utnyttjar rätt till förtida frivillig inlösen av obligationslån 2012/2017 (ISIN: SE0004869816) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-18 Consilium Consilium emitterar obligationslån om 600 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-18 Consilium Consilium januari - februari 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-18 Consilium Consilium erhåller order på brandsäkerhetssystem i UAE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner