Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-29 Concejo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2022 för Concejo AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-30 Concejo AB (publ) Concejo AB (publ): Concejo förvärvar 50 procent av SAL Navigation AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Concejo: Positiv utveckling i utmanande tider Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 Penser Access Penser Access: Q2 med flera goda tecken - Concejo Analyser Visa Stäng
2022-08-30 Concejo AB (publ) Halvårsrapport januari-juni 2022 för Concejo AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Concejo: Fortsatta investeringar i en orolig tid Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Penser Access Penser Access: Q1 präglat av marknadsturbulens - Concejo Analyser Visa Stäng
2022-05-24 Concejo AB (publ) Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 24 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Concejo AB (publ) Kvartalsrapport januari-mars 2022 för Concejo AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Concejo AB (publ) Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Concejo AB (publ) Concejo AB (publ): SBF Management AB ändrar namn till SBF Fonder AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Apr 2022 | Concejo

Concejo AB (publ): SBF Management AB ändrar namn till SBF Fonder AB

– SBF Fonder har med sina två underliggande fonder en mycket väl fungerande verksamhet med en god riskjusterad avkastning som genererat stort intresse hos investerarna. Namnet SBF Fonder förklarar på ett mycket bättre sätt vad verksamheten står för och namnbytet är en logisk följd av vår affärsutveckling, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

SBF Fonder är en förvaltare av investeringsfonder enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. SBF Fonders affärsidé är att attrahera kapital till fastighetsfonder som äger hyresbostäder i Sverige, där SBF Fonder skapar värde genom att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta bostadshyresfastigheter. SBF Fonder erbjuder en fond som riktar sig mot institutionella investerare (Svenska Bostadsfonden Institution AB) och en fond (SBF Bostad AB (publ)), noterad på NGM Nordic AIF, som riktar sig till privatpersoner.

Sedan Concejo tillträdde som ägare av SBF Fonder (SBF) har verksamheten haft en kraftig tillväxt mätt i termer av förvaltat kapital, som ökat från cirka 3 miljarder till drygt 5,6 miljarder kronor. Såväl antal fastigheter som antal orter har ökat.

– Mitt uppdrag är att skapa en organisation med en kultur ämnad för tillväxt, samtidigt som vi tillgodoser en god avkastning för de som investerar i SBF:s fonder och som dessutom utvecklar såväl vårt fastighetsbestånd som själva fastigheterna till förmån för hyresgästerna. Jag kan därvid konstatera att vårt första år som ägare av SBF Fonder har varit ett bra år, avslutar Carl Adam Rosenblad.

  
Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
www.concejo.se
 

2022-04-21 Concejo AB (publ) Kallelse till årsstämma i Concejo AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3