Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-21 Penser Access Penser Access: Kraftig lönsamhetstillväxt - Checkin.com Group Analyser Visa Stäng
2022-11-17 Penser Access Penser Access: Intervju med Checkin.com - Erik Penser Bank - 17 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-16 Checkin.com Group Quarterly Report Q3 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) reports strengthened profitability and cash flow Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Checkin.com Group Kvartalsrapport Q3 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar stärkt lönsamhet och kassaflöde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast onsdag 16:e november 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-10 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast of Quarterly Report Q3 2022 Wednesday November 16th 08.30 CET Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-15 Checkin.com Group Checkin.com Group: Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-15 Checkin.com Group Checkin.com Group: Exercise of warrants related to employee stock option program Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Penser Access Penser Access: Intervju med Checkin.com - Erik Penser Bank - 26 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Penser Access Penser Access: Visar styrka i turbulenta tider - Checkin.com Group Analyser Visa Stäng
2022-08-25 Checkin.com Group Quarterly Report Q2 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) reports a growth in revenue of 111% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Checkin.com Group Kvartalsrapport Q2 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar en omsättningstillväxt om 111 % Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 25 Aug 2022 | Checkin.com Group

Kvartalsrapport Q2 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar en omsättningstillväxt om 111 %

Den kompletta kvartalsrapporten har nu publicerats och hittas på: https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2022-08-25 08:30 CEST inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets vd samt CFO presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk:
https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q2/

Vd-ord från kvartalsrapporten

Första året som noterat bolag läggs nu till handlingarna och det känns skönt att vi sedan noteringen staplat starka kvartal på varandra. Även detta kvartal levererar vi en hög och ökande tillväxt. Under kvartal två ökade nettoomsättningen med 111 % jämfört med samma period i fjol och vi taktade under kvartalet på en omsättning på årsbasis på runt 70 MSEK. 

Den medvind vi har från långsiktiga makrotrender gör att vi ligger i ett väldigt tacksamt läge. Med undantag från den reglerade tyska spelmarknaden som regulatoriskt är allt mer utmanande såg vi under kvartalet fortsatt stark efterfrågan från alla våra kundsegment. Det försämrade världsläget har ännu inte märkts av hos våra kunder och den fina utveckling vi sett under starten av 2022 gör att vi faktiskt ligger något över den nivå som krävs för att nå vårt långsiktiga mål om en halv miljard i nettoomsättning för helåret 2025.

På lång sikt är det vår unika och högkvalitativa mjukvara som avgör vår tillväxt och möjliggör en fortsatt hög bruttomarginal. Vi har därför under kvartalet fortsatt våra investeringar inom forskning och utveckling. Våra kraftiga investeringar bör inte bara ses från ett rent tekniskt perspektiv, utan lägger även grunden för en lönsam och skalbar affär. De investeringar i teknik vi tar detta kvartal kommer främst märkas kommande år, men även på kortare sikt bidrar vår starka skalbarhet till resultaten. Bruttomarginalen på runt 85 % möjliggör att vi kan växa kapitaleffektivt och vi bör därför redan under andra halvan av detta år se en positiv och  stegvis förbättrad EBITDA-marginal. 

Nu i augusti passerade vi årsdagen av förvärvet av GetID och under första halvan av 2022 har vi  jobbat hårt på att helt slutföra integrationen av den teknik och de fantastiska medarbetare vi adderat genom våra förvärv. Styrkan i att kombinera de förvärvade teknikerna med vår egen är betydande och den hybridmjukvara vi nu tillsammans utvecklar bör nå full kommersialisering under slutet av 2022 och början på nästa år. 

Stärkta av erfarenheten från de två förvärv vi genomförde under 2021 tittar vi på ytterligare möjligheter, trots en turbulent marknad. Kan vi på ett liknande sätt utöka vårt teknikledarskap genom att addera spetsteknik inom vissa specifika områden kommer vi kunna skapa tydliga aktieägarvärden genom förvärv även framgent. Här hoppas vi på ett något mer stabiliserat makroläge, då det är nära nog omöjligt att genomföra en affär när värderingar och multiplar rör sig häftigt. Vi har dock tur att fortsatt ha en organisk tillväxt på 75 % för kvartalet, vilket ger oss trygghet att invänta rätt tillfällen.

Vi har under de föregående kvartalen satsat aggressivt för att driva upp tillväxten men lättar under kvartalet på gasen något. Vi fortsätter att satsa kraftigt i absoluta tal, men kostnaderna planar ut i förhållande till omsättningen. Det momentum vi känner ger oss trygghet i att fortsätta bygga försäljningsorganisationen metodiskt, och över tid är det rimligt att anta att kostnaderna för sälj och marknadsföring stabiliseras runt 25 % av omsättningen. 

Vi har också inlett arbetet med att förbereda en tydligare lokal närvaro på den nordamerikanska marknaden, ett arbete som kommer fortsätta under hösten. Redan innan årsskiftet tror vi att intäkter från den nordamerikanska marknaden kommer att bidra på ett materiellt sätt till vår tillväxt, något vi ser tidiga tecken på i skrivande stund.   

Sammanfattningsvis är det tacksamt att komma tillbaka från semestrar med detta utgångsläge och vi ser fram emot att fortsätta vår resa på inslagen väg under resten av året.

Kristoffer Cassel
Vd och grundare, Checkin.com Group

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-25 07:30 CEST.

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

2022-08-19 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast torsdag 25:e augusti 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast of Quarterly Report Q2 2022 Thursday August 25th 08.30 CEST Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-30 Checkin.com Group Kommuniké från årsstämma i Checkin.com Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-25 Penser Access Penser Access: Intervju med Checkin.com Group - Erik Penser Bank - 25 maj 2022 Analyser Visa Stäng
2022-05-20 Penser Access Penser Access: Checkar in 2022 starkt - Checkin.com Group Analyser Visa Stäng
2022-05-19 Checkin.com Group Checkin.com Group Quarterly Report Q1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-19 Checkin.com Group Checkin.com Group kvartalsrapport Q1 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Checkin.com Group Checkin.com Group: Webcast torsdag 19:e maj 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-05 Checkin.com Group Checkin.com Group has today signed a cooperation agreement with Playtech, one of the world's leading iGaming technology companies Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-05 Checkin.com Group Checkin.com Group har idag tecknat samarbetsavtal med Playtech, ett av världens ledande bolag inom iGaming-teknologi Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Checkin.com Group Kallelse till årsstämma i Checkin.com Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-22 Checkin.com Group Checkin.com Group publishes Annual Report 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Checkin.com Group Checkin.com Group publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2