Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-10-14 Catena Catena säljer logistikmark i Nykvarn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 Catena Catena sells logistics land in Nykvarn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-02 Catena Catena invests SEK 132 million in an extension to the Tostarp Logistics Position, Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-02 Catena Catena investerar 132 Mkr i tillbyggnation på Logistikposition Tostarp, Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Catena Catena invests SEK 193 million in new logistics facility at E-city Engelholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Catena Catena investerar 193 Mkr i ny logistikanläggning i E-city Engelholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Catena Ekoligens etablerar sig i Catenas lokaler i Kungälv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-04 Catena Catena utlöst från optionsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-04 Catena Catena released from option agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Catena Catena extends several leases with ICA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Catena Catena förlänger flera hyresavtal med ICA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Catena Catena ansöker om bygglov i Ängelholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-12 Catena Catena applies for building permit in Ängelholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Catena Catena invests an additional SEK 150 million at Sunnanå Logistics Position Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Catena Catena investerar ytterligare 150 Mkr på Logistikposition Sunnanå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 11 Jul 2019 | Catena

Catena investerar ytterligare 150 Mkr på Logistikposition Sunnanå

2019-07-11 kl. 16.00

Catenas femte etablering på Sunnanå är ett lager för flyggods om totalt 10 162 kvm. Ett tioårigt hyresavtal med en årshyra om cirka 10,5 Mkr har tecknats med DHL Express, världens ledande leverantör av internationella expressleveranser.  

– Att DHL Express väljer Logistikposition Sunnanå, som är en del av Greater Copenhagen, för sin hantering av flyggods bekräftar det utmärkta läge för transporter både inom och utom Sverige som platsen har, säger Catenas regionchef Jörgen Eriksson.

– Vi ser fram emot samarbetet med Catena och kan med etableringen skapa de förutsättningar som krävs för att på bästa sätt fortsätta överträffa våra kunders höga krav på servicekvalitet, säger Henrik Jensen, Operations Director, DHL Express Sverige.

Inflyttning är beräknad till hösten 2020. Den nya byggnaden blir granne med den DHL-terminal som var Catenas första etablering på området, sedan dess har uthyrning på området även skett till Chefs Culinar, Svensk Cater, DS Smith och Lekia.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                 
Tel. 0706-60 83 50                                                      
benny.thogersen@catenafastigheter.se         

Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö                                                  
Tel. 0730-70 22 24                                                      
jorgen.eriksson@catenafastigheter.se              

2019-07-09 Catena Penser Access: Catena - Bygger vidare på e-handeln Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-08 Catena Catena: Interim Report January - June: Strong cash flow enables development Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-08 Catena Catena: Delårsrapport januari - juni 2019: Starka kassaflöden möjliggör utveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 Catena Catena bygger ut fastighet i Rosersberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 Catena Catena extends property in Rosersberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-10 Catena Christoffer Bööj becomes new Business Developer at Catena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-10 Catena Christoffer Bööj ny Affärsutvecklare på Catena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Catena Catena acquires property in Kungälv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Catena Catena förvärvar fastighet i Kungälv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Catena Helén Lindskog ny Affärscontroller på Catena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Catena Catena hyr ut i Växjö till Alvestaglass Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Catena Catena leases to Alvestaglass in Växjö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 Catena Penser Access: Catena - Den viktigaste länken i kedjan fortsatt stark Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 Catena Resolutions by Catena's Annual General Meeting on 25 April 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Catena Beslut fattade vid Catenas årsstämma den 25 april 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Catena Catena: Interim Report January - March 2019: Profit is generated every day Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Catena Catena: Delårsrapport januari - mars 2019: Resultaten skapas i vardagen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Catena Inbjudan till webbsändning i samband med Catenas rapporter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Catena Invitation to webcasts in connection with Catena's reports Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Catena Catena bygger nytt i Katrineholm till PostNord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Catena Catena to construct new facility for PostNord in Katrineholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Catena Catena's Annual Report for 2018 has been published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Catena Catenas årsredovisning för 2018 är publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Catena Catena puts its name on Rögle's arena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Catena Catena sätter nytt namn på Rögles arena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Catena Catena: Correction: Notification of Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Catena Catena: Rättelse: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Catena Catena: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Catena Catena: Notification of Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Catena Ny Hållbarhetsansvarig på Catena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Catena New Sustainability Manager at Catena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-26 Catena Catena investerar 250 Mkr i Helsingborg och tecknar hyresavtal med PostNord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-26 Catena Catena invests SEK 250 million in Helsingborg and signs lease with PostNord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Catena Valberedningens förslag till styrelse i Catena AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Catena Nomination Committee's proposal regarding the Board of Directors of Catena AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Catena Penser Access: Catena - Kvalitet till ett högt pris Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-15 Catena Catena: Bokslutskommuniké januari - december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Catena Catena: Year-end report, January - December 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-16 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 Catena Catena appoints new Regional Manager for Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Catena Catena utser ny regionchef Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-26 Catena Management change at Catena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-26 Catena Ledningsförändring i Catena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-05 Catena Catena investerar 101 Mkr i nytt höglager i Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-05 Catena Catena invests SEK 101 million in new high-bay warehouse in Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Catena Catena acquires a logistics property in Umeå for SEK 174 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Catena Catena förvärvar logistikfastighet i Umeå för 174 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Catena Penser Access: Catena - Mer mark och stabila kassaflöden Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Catena Delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Catena Interim Report January - September 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Catena Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark för att möjliggöra vidareutveckling av E-City Engelholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Catena Catena signs agreement to acquire logistics site to enable further development of E-City Engelholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-22 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-16 Catena Catena's Nomination Comittee in preparation for the 2019 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-16 Catena Catenas valberedning inför årsstämman 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-14 Catena Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark söder om Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-14 Catena Catena signs agreement to acquire logistics site south of Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Catena Ett aktivt Catena trimmar fastighetsportföljen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Catena Active Catena fine-tunes its property portfolio Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-31 Catena Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-31 Catena Catena announces an increase in number of shares and votes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-11 Catena Penser Access: Catena - Intressanta förvärv och aktivitet på finanseringsfronten Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-10 Catena Interim Report January - June 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-10 Catena Delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-02 Catena Catena divests remaining part of property in Huddinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-02 Catena Catena säljer resterande del av fastighet i Huddinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-02 Catena Catena acquires a logistics property in Morgongåva for SEK 280 million and issues new shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-02 Catena Catena förvärvar logistikfastighet i Morgongåva för 280 Mkr och emitterar nya aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-26 Catena Catena hyr ut till Solid Försäkring AB - näringslivet i södra Helsingborg sjuder av aktivitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-26 Catena Catena leases to Solid Försäkring AB - business in southern Helsingborg is buzzing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Catena Catena invests SEK 107 million in Jönköping and signs lease with Procurator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Catena Catena investerar 107 Mkr i Jönköping och tecknar hyresavtal med Procurator Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 Catena Catena emitterar certifikat under det nyupprättade certifikatsprogrammet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 Catena Catena issues commercial papers within its newly established commercial paper programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Catena Catena investerar ytterligare 358 Mkr på Logistikposition Sunnanå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Catena Catena invests a further SEK 358 million in Logistics Location Sunnanå Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Catena Penser Access: Catena - Den säkra vinnaren på ökad e-handel Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Catena Kommuniké från Catenas årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Catena Communiqué from the 2018 Annual General Meeting of Catena Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Catena Interim Report January - March 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Catena Delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Catena Catena fortsätter växa och rekryterar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Catena Catena continues to grow and is recruiting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-16 Catena Catena establishes a commercial paper programme with a framework of SEK 2,000 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-16 Catena Catena upprättar certifikatsprogram med en ram om 2 000 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Catena Catenas årsredovisning för 2017 är publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Catena Catena's Annual Report for 2017 has been published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-22 Catena Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-22 Catena Notification of Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Catena Catena invests in and develops logistics and food cluster in Bjuv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Catena Catena investerar i och utvecklar logistik- och  livsmedelskluster i Bjuv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Catena Catena förvärvar fastighet i Linköping för 68,1 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Catena Catena acquires property in Linköping for SEK 68.1 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Catena Catena investerar 115 Mkr i Malmö och tecknar hyresavtal med Chefs Culinar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Catena Catena invests SEK 115 million in Malmö and signs lease with Chefs Culinar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Catena Penser Access: Catena - En kedja av styrkor Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-16 Catena Bokslutskommuniké januari - december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Catena Year-end report, January-December 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-02 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Catena Catena announces an increase in number of shares and votes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-29 Catena Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-21 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-15 Catena Catena acquires logistics properties from Kilenkrysset and issues new shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-15 Catena Catena förvärvar logistikfastigheter av Kilenkrysset och emitterar nya aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Catena Catena förvärvar tre fastigheter i Göteborg för 158,5 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Catena Catena acquires three properties in Gothenburg for SEK 158,5 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Catena Catena withdraws its Offer for shares in Klockarbäcken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Catena Catena återkallar budet på Klockarbäcken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 Catena Penser Access: Catena - Catena bygger vidare Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 Catena Delårsrapport januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Catena Interim Report January-September 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-18 Catena Catena extends the acceptance period for its offer to acquire shares in Klockarbäcken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-18 Catena Catena förlänger acceptperioden för budet på aktierna i Klockarbäcken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Catena Catena vinner pris för Årets Logistiketablering 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Catena Catena's Nomination Committee in preparation for the 2018 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Catena Catenas valberedning inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-02 Catena Catena lägger bud på samtliga aktier i Klockarbäcken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-02 Catena Catena places bid on all shares in Klockarbäcken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-25 Catena Erik Paulsson is leaving Catena AB's Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-19 Catena Catena investerar 82 Mkr i Härryda kommun och hyr ut till Cramo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-19 Catena Catena invests SEK 82 million in the Municipality of Härryda and leases to Cramo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Catena Catena startar projekt om 220 Mkr i ny logistikbyggnad i Helsingborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Catena Catena investerar 80 Mkr och tecknar hyresavtal med Bring i Linköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Catena Penser Access: Catena - Ännu ett rekordkvartal Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-10 Catena Catena förvärvar resterande 40 procent av e-handelskluster i Ängelholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-10 Catena Interim Report January-June 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-10 Catena Delårsrapport januari - juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Catena Penser Access: Catena - Hög aktivitet ger resultat Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-04 Catena Catena deltar i obligation via SFF om totalt 244 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Catena Utveckling av citylogistiken i Arenastaden i Solna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Catena Interim Report January - March 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Catena Kommuniké från Catenas årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Catena Delårsrapport januari - mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Catena Catena investerar 106 Mkr i ny logistikfastighet i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 Catena Catena Annual Report 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Catena Catena förvärvar resterande del av delägda bolag med underliggande fastighetsvärde om 560 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Catena Catenas årsredovisning för 2016 är publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Catena Year-end report, January-December 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Catena Catena förvärvar fastighet i Malmö för 89 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-23 Catena Catena lägger om räntesäkring och sänker lånekostnaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-23 Catena Catena utser ny VD och ny vice VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-23 Catena Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-15 Catena Catena säljer fastighet i Jönköping för 96 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Catena Penser Access: Catena - Visar underliggande styrka inför 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-23 Catena Catena säljer del i fastighet i Huddinge och fortsätter fokusera på moderna logistikanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Catena Bokslutskommuniké januari-december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-18 Catena Catena deltar i obligation via SFF om totalt 234 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 Catena Catena säljer sex fastigheter till ett värde om 250 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-14 Catena Penser Access: Catena - Affärer växer beståndet och intjäningen Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-14 Catena Catenaförvärvar sex logistikfastigheter för 474 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Catena Catena investerar 200 Mkr i Mölnlycke Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-17 Catena Penser Access: Catena - Rent kvartal med gradvisa förbättringar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-17 Catena Catena förvärvar fastighet i Helsingborg för 102 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-14 Catena Interim report January-September 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 Catena Delårsrapport januari - september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Catena Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 Catena Catenas valberedning inför årsstämman 2017 - rättelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 Catena Catenas valberedning inför årsstämman 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-13 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-06 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-06 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Catena AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-06 Catena Penser Access: Catena - Nytt kapital ger utrymme för expansion Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-06 Catena Catena genomför en riktad nyemission om 2,5 miljoner aktier och tillförs cirka 330 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-05 Catena Catena utreder förutsättningar för en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-21 Catena Penser Access: Catena - Vinnare på strukturella trender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-15 Catena Catena rekryterar Benny Thögersen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-13 Catena Catena förvärvar terminalfastighet av PostNord för 56 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-11 Catena Catenas Delårsrapport januari - juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Catena Catena Interim Report January - September 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-23 Catena Catena hyr ut och bygger i Nässjö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-23 Catena Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-22 Catena Catena bygger ny logistikbyggnad åt Boozt Fashion AB i Ängelholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-18 Catena Catena har erhållit 91,6 procent av aktierna i Tribona och förlänger acceptperioden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
10 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
10 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
11 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
10 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Årligutdelning
8 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner