Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Bibehåller guidning för helåret - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-11-15 BTS GROUP BTS Group AB appoints Nomination Committee Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 BTS GROUP BTS Group AB utser valberedning Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Bibehåller guidning för helåret - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-11-11 BTS GROUP Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 BTS GROUP Interim Report January 1 - September 30, 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Penser Access Penser Access: Intervju med BTS-Group - Erik Penser Bank - 19 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-19 Penser Access Penser Access: Slår samtliga estimat och höjer prognos - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-08-18 BTS GROUP BTS GROUP AB (PUBL) Interim Report January 1 – June 30, 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-18 BTS GROUP BTS GROUP AB (PUBL) Delårsrapport 1 Januari – 30 Juni 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-07-08 BTS GROUP Bulletin from BTS Group AB's Extraordinary General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-08 BTS GROUP Kommuniké från BTS Group AB:s extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 BTS GROUP Kallelse till extra bolagsstämma i BTS Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 BTS GROUP Notice of Extraordinary General Meeting of BTS Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-17 Penser Access Penser Access: Intervju med BTS Group - Erik Penser Bank - 17 maj 2022 Analyser Visa Stäng
2022-05-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-16 Penser Access Penser Access: Tillväxten imponerar - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-05-13 BTS GROUP Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-13 BTS GROUP Bulletin from BTS Group AB's Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-13 BTS GROUP BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 13 May 2022 | BTS Group

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

24 procent tillväxt i första kvartalet

1 januari – 31 mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 524 (388) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 24 procent, varav 21 procent var organisk.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 36 procent till 56 (42) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 10,8 (10,7) procent.
  • Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 29 (21) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 38 procent till 1,49 (1,08) SEK.

Kommentarer från VD

”Denna positiva utveckling är ett resultat av långsiktigt arbete med investeringar i utveckling av våra tjänster, i våra medarbetare, i digital teknologi, i marknadsföring och i väl valda förvärv.”

 

Utsikter för 2022

”Utsikterna för 2022 är goda; vi bedömer att resultatet blir bättre än 2021.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022 kl. 08.00 CEST.

 

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 100 medarbetare vid 34 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 år har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över  1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com .

Bilaga


2022-05-13 BTS GROUP BTS Group AB (publ) Interim report 1 January – 31 March 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-22 BTS GROUP BTS Group AB:s årsredovisning för 2021 tillgänglig på hemsidan Rapporter Visa Stäng
2022-04-22 BTS GROUP BTS Group’s Annual Report 2021 now available online Rapporter Visa Stäng
2022-04-13 BTS GROUP ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 BTS GROUP Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 Penser Access Penser Access: Starkare än någonsin vid VD-byte - BTS Group Analyser Visa Stäng
2022-04-11 BTS GROUP Henrik Ekelund proposed as new Chairman of BTS Group Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 BTS GROUP Henrik Ekelund föreslås till ny ordförande i BTS Group Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 BTS GROUP Jessica Skon ny VD i BTS Group och Philios Andreou ny vice VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 BTS GROUP Jessica Skon new CEO of BTS Group and Philios Andreou new Deputy CEO Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3