Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-17 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation första kvartalet 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-26 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Kallelse till årsstämma 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-26 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Notice to annual general meeting 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-25 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2024 innefattande ny styrelseordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-25 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen Nomination Committee's proposals for AGM 2024 encompassing a new Chairman of the Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Bokusgruppen - Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-16 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Bokusgruppen - Carnegie Investment Bank - 16 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-16 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Bokusgruppen - Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-15 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport oktober-december 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för fjärde kvartalet och helår 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Nomination Committee for Bokusgruppens AB (publ) Annual General Meeting 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Penser Access Penser Access: Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Oct 2023 | Bokusgruppen

Penser Access: Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll – Bokusgruppen

Stark Q3’23 drivet av högre bruttomarginaler och god kostnadskontroll
Bokusgruppen levererade en stark Q3’23 drivet av en högre bruttomarginal och god kostnadskontroll av övriga kostnader. Sammantaget ökade justerat EBITA till 22,0 (14,9) mkr, en tillväxt på 48%. Bruttomarginalen ökade till 42,6% (39,5%), marginellt påverkad av ett elstöd på 1,5 mkr. Den främsta orsaken till ökningen är bra prisrealiseringar och framför allt en ökad andel egna märkesvaror (EMV) som andel av produktmixen. I Akademibokhandeln butik uppgick andel EMV till 26,2%, upp från 25,2% i Q3’22. Försäljningstillväxten var marginellt negativ, -1,2%. Akademibokhandeln butik ökade med 4%, vilket förklaras av prisjusteringar. Onlineverksamheterna i Bokus var svagare, -8%, samtidigt som Akademibokhandeln online växte 7%.

Bra resultat trots motvindar från alla håll
Bokusgruppen levererar ett starkt resultat givet stora utmaningar. Hög inflation och höga räntor sänker konsumtionsförmågan hos kunderna givet reallönesänkningar och höga räntekostnader. Samtidigt har hyreshöjningar och löneavtal varit historiskt höga för bolaget. Detta har höjt de underliggande fasta kostnaderna väsentligt. Trots dessa utmaningar har bolaget förbättrat resultatet y/y i Q3’23 tack var högre bruttomarginaler och god kostnadskontroll. Vi höjer därmed våra prognoser för innevarande år väsentligt, men behåller våra prognoser för 2024e och 2025e i stort sett oförändrade. De trender kring bruttomarginaler och kostnadskontroll som vi nu ser finns reflekterat i våra prognoser för 24e och 25e, men de har infallit tidigare än vad vi tidigare väntade oss.
 
Låg värdering i en stabil och kassaflödesgenererande verksamhet
Vi justerar ner vårt motiverade värde marginellt till 44-46 (46-48) kr då börsvärdet nu ligger under 500 mkr, vilket ökar vår småbolagspremie. Underliggande höjer vi vårt DCF-värde. Bokusgruppen har starka varumärken, är ett välskött bolag i en bransch som präglas av låg risk. Bolaget kommer fortsatt att generera starka kassaflöden då kunderna normalt betalar kontant, men bolaget har normala leverantörskrediter.
 
Läs den fullständiga analysen, publicerad 30-10-2023 kl. 08:33: https://docs.penser.se/research/4677-B/bokusgruppen_q323.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-10-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för tredje kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Bra resultat i utmanande miljö - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för andra kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Resolutions at the annual general meeting in Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 28 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för första kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning