Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-17 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation första kvartalet 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-26 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Kallelse till årsstämma 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-26 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Notice to annual general meeting 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-25 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedningens förslag till Bokusgruppens årsstämma 2024 innefattande ny styrelseordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-25 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Bokusgruppen Nomination Committee's proposals for AGM 2024 encompassing a new Chairman of the Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Bokusgruppen - Högre motiverat värde från lägre avkastningskrav Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-16 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Bokusgruppen - Carnegie Investment Bank - 16 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-16 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Bokusgruppen - Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 16 Feb 2024 | Bokusgruppen

Penser Access by Carnegie: Bokusgruppen – Stark avslutning på 2023 ger goda förutsättningar för 2024e

Stark försäljningstillväxt i Q4’23 och EBITA-marginalen över bolagets målsättning för 2023
Bokusgruppen rapporterade en stark avslutning på 2023 med 8% tillväxt i Q4’23 kombinerat med högre bruttomarginaler och god kostnadskontroll. EBITA ökade med 48% y/y och på rullande 12M fortsatte den positiva trenden. Bolaget uppnådde därmed sin målsättning på 6% EBITA-marginal för helåret, ett styrketecken. Bruttomarginalen fortsatte att utvecklas starkt i kvartalet och fortsätter därmed den starka trenden från de senaste åren. Efter sju raka kvartal med svag tillväxt innebar Q4’23 en märkbar förbättring där alla segment uppvisade tillväxt, med Akademibokhandeln Online som den klart lysande stjärnan med 25% tillväxt y/y. Utdelningen höjdes till 3,25 kr/aktie, ett styrketecken. Den starka utvecklingen leder till högre prognoser och högre motiverat värde. Med en utdelning som vi bedömer är uthållig är aktien lågt värderad både på direktavkastning och DCF.

Höjda prognoser för 2024e, stabila för 2025e
Med den starka utvecklingen som bas höjer vi våra prognoser framför allt för 2024e. Vi förväntar oss ett starkt 2024e drivet av bättre tillväxt efter två svaga år för Bokus Online, men även en fortsatt tillväxt för det största segmentet, Akademibokandeln Butik. Böcker och övrigt sortiment (spel, pyssel och pussel) fortsätter att vara billiga nöjen och den starka tillväxten i Q4’23 indikerar att konsumentens aptit på Bokusgruppens produkter är robust, trots alla de makroekonomiska motvindar som konsumenten är exponerad mot för tillfället. Vi förväntar oss även en fortsatt förstärkning av bruttomarginalen, i linje med historiken, där effektiv prissättning och en högre andel egna märkesvaror är de viktigaste drivkrafterna.
 
Återgång till mer normala förhållanden ger fortsatt stor potential
Bokusgruppen är inne i en intensiv period av investeringar i erbjudande och logistik, där en stor del av den positiva effekten fortfarande ligger framför oss. Samtidigt har bolaget varit exponerat mot svåra förhållanden vad gäller svag konsumentefterfrågan, höga löneökningar och stora hyreshöjningar. Trots det har bolaget lyckats hantera situationen med bruttomarginalökningar och god kostnadskontroll. I takt med förbättrad konsumentkonjunktur, en normaliserad kostnadsbild och effekterna av egna åtgärder, ser vi en stark vinsttillväxt till en relativt låg risk de närmaste åren. Vi höjer vårt DCF-värde till 48 kr (45) per aktie men ökar spannet till 43-53 (44-46) kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/15/bokusgruppen_q4_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 

2024-02-15 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport oktober-december 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-08 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för fjärde kvartalet och helår 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Valberedning inför Bokusgruppens AB (publ) årsstämma 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Nomination Committee for Bokusgruppens AB (publ) Annual General Meeting 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Penser Access Penser Access: Förstärkning av bruttomarginalen och god kostnadskontroll - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för tredje kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-17 Penser Access Penser Access: Bra resultat i utmanande miljö - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-14 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för andra kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Teckning genomförd i teckningsoptionsprogram i Bokusgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Resolutions at the annual general meeting in Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Bokusgruppen Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Bokusgruppen - Erik Penser Bank - 28 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-28 Penser Access Penser Access: Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 - Bokusgruppen Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Bokusgruppen Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Bokusgruppen Bokusgruppen AB: Inbjudan till Bokusgruppens resultatpresentation för första kvartalet 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning