Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-05-25 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-23 Björn Borg Penser Access: Björn Borg - Kostnadskontroll stärker marginaler Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 18 Nov 2020 | Björn Borg

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB

Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556658-0683 Björn Borg AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-11-17
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 250 152
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 1 250 152
Andel
 – aktier 4,97 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 4,97 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,97 % 1 250 152
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 4,97 % 1 250 152
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 1 250 152
 – andel av rösträtter 4,97 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Jonas Lexmark
 – telefon 08-40942107
 – mejl jonas.lexmark@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2020-11-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-29 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 Björn Borg Penser Access: Björn Borg - Stark onlinehandel ger tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-18 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY - JUNE 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Björn Borg Penser Access: Björn Borg - Handlingskraftighet i prövande tider Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Björn Borg Björn Borg: KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Björn Borg Björn Borg: REPORT FROM BJÖRN BORG'S ANNUAL GENERAL MEETING 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Björn Borg Ytterligare uppdatering avseende Corona-virusets inverkan på Björn Borg-koncernen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Björn Borg Further update on the impact of the Corona virus on the Björn Borg Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Björn Borg Björn Borg Annual Report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Björn Borg Björn Borgs årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Björn Borg Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Björn Borg Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Björn Borg Penser Access: Björn Borg - Covid-19 medför minskad försäljning Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY - MARCH 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Björn Borg Björn Borg announces new date for the annual general meeting and updates the financial calendar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Björn Borg Björn Borg meddelar nytt datum för årsstämma samt uppdaterar finansiell kalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Björn Borg Björn Borg meddelar datum för årsstämma samt uppdaterar finansiell kalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Björn Borg Björn Borg announces date of the annual general meeting and updates financial calendar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Björn Borg Update on the impact of the Corona virus on the Björn Borg Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Björn Borg Uppdatering avseende Corona-virusets inverkan på Björn Borg-koncernen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG POSTPONES THE ANNUAL GENERAL MEETING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Björn Borg Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Björn Borg Proposal by the Nomination Committee regarding the Board of Directors in Björn Borg AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Björn Borg Penser Access: Björn Borg - Indikerar lägre intäkter framöver Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Björn Borg The Björn Borg Group is affected by the corona virus - withdraws proposal for shareholder dividends Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Björn Borg Björn Borg-koncernen påverkas av Corona-viruset - återkallar förslag till utskiftning till aktieägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 Björn Borg Penser Access: Björn Borg - Kvartal med motvind Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY - DECEMBER 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-14 Björn Borg Björn Borg: Analytiker- och pressträff Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Björn Borg Björn Borg: Analytiker- och pressträff Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Björn Borg Penser Access: Björn Borg - Ett varumärkesbolag till retailvärdering Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY - SEPTEMBER 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-07 Björn Borg Björn Borg: Analytiker- och pressträff Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-09 Björn Borg Björn Borg: Listen to the workout symphony that makes you smarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY - JUNE 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-08 Björn Borg Björn Borg: Analytiker- och pressträff Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Björn Borg Report from Björn Borg's Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Björn Borg Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY - MARCH 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-17 Björn Borg Björn Borg Annual Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-17 Björn Borg Björn Borgs årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 Björn Borg Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-09 Björn Borg Björn Borg: NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF BJÖRN BORG AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Björn Borg Björn Borg: BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY - DECEMBER 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Björn Borg Björn Borg and Robyn presents RBN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-13 Björn Borg Björn Borg: Inbjudan till Analytiker- och pressträff Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3