Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has resolved to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-June 2022: A strong quarter with order intake, sales and earnings at record levels Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2022: Starkt kvartal med orderingång, försäljning och resultat på rekordnivåer Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari−juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of interim report Jan-June 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group has concluded transfer of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB's Annual Report 2021 now available in English-Language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 11 May 2022 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group’s Board of Directors has decided to transfer own shares

As resolved by the Annual General Meeting in 2019, Beijer Electronics Group transfers, as per 27 May, 52,584 so called performance shares (ordinary shares) to the participants in the long-term incentive program resolved by the 2019 Annual General Meeting, in accordance with the terms of the program. The transfer is made without consideration.

In order to secure social security contributions in respect of LTI 2019/2022, the Annual General Meeting 2022 has authorized Beijer Electronics Group’s Board of Directors to, on one or several occasions before the 2023 Annual General Meeting, decide on the transfer of own ordinary shares on Nasdaq Stockholm for cashflow hedging purposes relating to LTI 2019/2022. The board decided to transfer 16,519 ordinary shares on Nasdaq Stockholm. The sale shall take place during the period 27 May to 14 June, 2022 and at a price within the current price interval for the share. The sale will be reported via Nasdaq Stockholm in accordance with current regulations.

   

2022-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group presenterar på Redeye Investor AW - Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2022: Order intake at new record level, earnings improvement continues Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2022: Orderingång på ny rekordnivå och fortsatt resultatförbättring Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari−mars 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of interim report Jan-March 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Electronics Group Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Electronics Group Notice of the AGM of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Beijer Electronics Group Årsredovisning 2021 för Beijer Electronics Group AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Financial Statement 2021: Record order intake and sales Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Bokslutskommuniké 2021: Rekord i orderingång och försäljning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Financial Statement 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Beijer Electronics Group Jenny Sjödahl is appointed President and CEO of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Beijer Electronics Group Jenny Sjödahl utses till VD och koncernchef i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Nomination Committee Board Proposals for 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Valberedningens förslag till styrelse för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB (publ) flyttar upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB (publ) moves up to Nasdaq Stockholm Mid Cap segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Beijer Electronics Group Change of operating segment reporting in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB genomför förändring i rörelsesegmentsrapporteringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-september 2021: Väsentlig resultatförbättring driven av fortsatt god efterfrågan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-September 2021: Substantial earnings improvement driven by continued good demand Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-september 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report Jan-Sept 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Nomination Committee Appointed in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group signerar större avtal genom affärsenheten Westermo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's business entity Westermo wins multi-million Euro contract Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to sell own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2021: Stort lyft i orderingången ger stabil bas för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-June 2021: Big boost to order intake sets a stable base for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-June 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group has concluded transfer of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB's Annual Report 2020 now available in English-Language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2021: God orderingång bäddar för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2021: Good order intake paves the way for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-March 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Beijer Electronics Group Årsredovisning 2020 för Beijer Electronics Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Notice Convening the AGM of Beijer Electronics Group (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group förvärvar det tyska bolaget ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group acquires the German company ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Nomination Committee Board Proposals for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Valberedningens förslag till styrelse för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i efterfrågan ger förutsättningar för bättre utfall 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Financial Statement 2020: Demand recovery creates potential for better performance in 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Financial Statement 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3