Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-11-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-31 Beijer Alma Nytt antal röster i Beijer Alma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-31 Beijer Alma New number of votes in Beijer Alma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Viss återhämtning och stark vinst Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Beijer Alma Beijer Alma: Interim report January - September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Beijer Alma Beijer Alma: Kvartalsrapport januari - september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 28 Oct 2020 | Beijer Alma

Beijer Alma: Kvartalsrapport januari – september 2020

Koncernen

Tredje kvartalet präglades av en stegvis återhämtning från föregående kvartals svaga efterfrågan, allteftersom samhällen öppnades upp och världsekonomin kom igång. För Beijer Almas del har detta inneburit en förbättrad orderingång och försäljning, om än inte på föregående års nivåer. Tack vare ett fortsatt fokus på kostnader och en gynnsam produktmix var dock rörelsemarginalen högre än i fjol. Kassaflödet var fortsatt bra, trots ökande aktivitet under kvartalet. Det finns fortfarande en betydande osäkerhet, dels i styrkan av återhämtningen i olika branscher, dels i utvecklingen av själva covid-19 pandemin framgent.

Dotterbolagen

För Lesjöfors återhämtade sig efterfrågan på chassifjädrar starkt under kvartalet till följd av ett uppdämt behov på eftermarknaden efter vårens stängningar av verkstäder i Europa. Orderingången var högre än föregående år och produktionen ställdes snabbt om för att möta den ökade efterfrågan. Inom Industri ökade orderingången månad för månad men var ännu inte tillbaka på föregående års nivåer.

Habia Cable upplevde fortsatt svag efterfrågan under kvartalet, kombinerat med lägre orderingång och minskade projektleveranser inom offshore, kärnkraft och försvar. Personalminskningar har genomförts.

För Beijer Tech, som har nordiska industribolag som kunder, ökade efterfrågan gradvis under kvartalet. Bilden var blandad där en tydlig återhämtning noterades inom Flödesteknik, som har en bred kundbas med både mindre och större kunder. Inom Industriprodukter var efterfrågan från svenska och norska kunder fortsatt svag medan efterfrågan från danska och finska kunder i stort sett låg på fjolårets nivåer.

Förvärv

Osäkerheten på marknaden har generellt medfört färre företagsförvärv. Beijer Almas ambition är att fortsätta driva lönsam tillväxt även via förvärv, vilket möjliggörs av vår finansiella styrka.

Under kvartalet slutfördes förvärvet av INU-gruppen, ett framgångsrikt bolag inom fastighetsautomation, som utgör ett spännande nytt område för Beijer Tech.

2020-08-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Förvånande motståndskraft för vinsten i Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Beijer Alma Beijer Alma: Nedgång pga covid-19 men koncernen står stark inför framtiden Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Beijer Alma Beijer Alma: Downturn due to COVID-19 but the Group is standing strong for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Beijer Alma Beijer Alma: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-03 Beijer Alma Beijer Alma: Beijer Tech förvärvar INU-gruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-03 Beijer Alma Beijer Alma: Beijer Tech acquires INU Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Minskad förväntan om bidrag från förvärv Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Beijer Alma Beijer Alma kvartalsrapport 1 januari - 31 mars Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Förvärv viktigt tema även 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-25 Beijer Alma Press release from the Annual General Meeting of Beijer Alma AB (publ) on March 25, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Beijer Alma Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 25 mars 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Beijer Alma Beijer Alma: FÖRINSPELAt VD-ANFÖRANDE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-22 Beijer Alma Beijer Alma anpassar sin utdelning till följd av rådande osäkra marknadsläge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-22 Beijer Alma Beijer Alma adapts dividend as a result of prevailing uncertainty in the market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-11 Beijer Alma Förändringar - Beijer Almas årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Beijer Alma Erika Ståhl appointed as new CFO of Beijer Alma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Beijer Alma Erika Ståhl ny CFO i Beijer Alma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Beijer Alma Nytt antal röster i Beijer Alma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Beijer Alma New number of votes in Beijer Alma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Beijer Alma Nomination Committee motions ahead of the 2020 Annual General Meeting of Beijer Alma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Beijer Alma Annual General Meeting of Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Beijer Alma Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Beijer Alma Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Ökat tryck på förvärv att lyfta tillväxten Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-14 Beijer Alma Beijer Alma: Interim report Q4 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Beijer Alma Beijer Alma: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Beijer Alma Acting CFO appointed in Beijer Alma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Beijer Alma Tillförordnad CFO i Beijer Alma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-02 Beijer Alma Beijer Alma: Lesjöfors förvärvar Metrol Springs i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Förvärv allt viktigare drivkraft för bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 Beijer Alma Beijer Alma kvartalsrapport 1 juli-30 september Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-22 Beijer Alma Beijer Alma: Staffan Johansson blir ny vd för Beijer Tech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-27 Beijer Alma Beijer Alma: Ola Tengroth blir ny vd för Lesjöfors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Förvärv motverkar svagare organisk tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Beijer Alma Beijer Alma: Halvårsrapport 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-31 Beijer Alma Nytt antal röster i Beijer Alma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-05 Beijer Alma Beijer Alma: Beijer Tech acquires Finnish company KTT Tekniikka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-05 Beijer Alma Beijer Alma: Beijer Tech köper finska KTT Tekniikka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-28 Beijer Alma Beijer Alma: Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Beijer Alma Beijer Alma: Lesjöfors köper Tribelt och De Spiraal i Holland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Förvärv allt intressantare del av mixen Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Beijer Alma Beijer Alma: Hög aktivitet under inledningen av året, men med blandad efterfrågesituation inom kundsegmenten. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Beijer Alma Beijer Alma: Beijer Tech köper norska Codan AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Beijer Alma Beijer Alma: Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Beijer Alma Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 28 mars 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Beijer Alma Press release from the Annual General Meeting of Beijer Alma AB (publ) on March 28, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-05 Beijer Alma Beijer Alma: Beijer Tech köper Encitech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Beijer Alma Nomination Committee motions ahead of the 2019 Annual General Meeting of Beijer Alma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Beijer Alma Annual General Meeting of Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Beijer Alma Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Beijer Alma Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Marginalpress rundar av rekordår Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-13 Beijer Alma Beijer Alma: Positive end to the Group's best year to date Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-13 Beijer Alma Beijer Alma: God avslutning på bästa året hittills Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Starka siffror med något mer osäkra utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Beijer Alma Ännu ett starkt kvartal Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Ingen avmattning i sikte Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-24 Beijer Alma Bästa kvartalet hittills Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 Beijer Alma Ändring av antalet aktier och röster i Beijer Alma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Beijer Alma Beijer Alma AB fastställer avstämningsdag för aktiesplit till 30 maj 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Trotsar tuffa jämförelsetal med rekordsiffror Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Beijer Alma Fortsatt stark efterfrågan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Beijer Alma Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Beijer Alma Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-22 Beijer Alma Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 22 mars 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Beijer Alma Habia Cable har tecknat order inom offshore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-14 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-14 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Beijer Alma Valberedningens förslag till Beijer Almas årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Beijer Alma Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Tuffa jämförelsetal första halvåret 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Beijer Alma Year-end report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-14 Beijer Alma Bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-20 Beijer Alma Henrik Perbeck ny vd från 5 mars 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Går en mer utmanande period till mötes Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-26 Beijer Alma Delårsrapport januari-september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Beijer Alma Interim report January-September 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-06 Beijer Alma Henrik Perbeck ny vd och koncernchef i Beijer Alma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-27 Beijer Alma Beijer Tech köper Packningar och Plast AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Starkt momentum överskuggar svagheter Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Beijer Alma Fortsatt stark efterfrågan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-09 Beijer Alma Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-09 Beijer Alma Årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Rider på den starka konjunkturen Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-04 Beijer Alma Bästa kvartalet hittills Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 Beijer Alma Beijer Tech acquires Svenska Brandslangsfabriken AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 Beijer Alma Beijer Tech köper Svenska Brandslangsfabriken AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Beijer Alma ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Beijer Alma Lesjöfors to acquire spring company Spiros AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Beijer Alma Lesjöfors förvärvar fjäderföretaget Spiros AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-03 Beijer Alma New CEO of Beijer Alma to be appointed in 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-03 Beijer Alma Ny vd i Beijer Alma under 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 Beijer Alma Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Vändning till tillväxt i viktigaste segmenten Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-14 Beijer Alma Strong end to the year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Beijer Alma Strong end to the year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Beijer Alma Stark avslutning på året Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Beijer Alma Stark avslutning på året Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-21 Beijer Alma Lesjöfors förvärvar Spiralspecialisten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-21 Beijer Alma Lesjöfors förvärvar Spiralspecialisten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-03 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Den stabila utvecklingen fortsätter Pressreleaser Visa Stäng
2016-10-26 Beijer Alma Stabil efterfrågan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-22 Beijer Alma Penser Access: Beijer Alma - Ännu ett stabilt kvartal trots osäker industrikonjunktur Pressreleaser Visa Stäng
2016-08-18 Beijer Alma Unchanged market conditions Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-18 Beijer Alma Oförändrat marknadsläge Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Beijer Alma EP Access: Beijer Alma - Motvinden tar ut sin rätt Pressreleaser Visa Stäng
2016-04-28 Beijer Alma Förvärv stärker Lesjöfors position i Asien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Beijer Alma Acquisition strengthens Lesjöfors's position in Asia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Beijer Alma Interim report January-March 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Beijer Alma Delårsrapport januari - mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 Beijer Alma Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-14 Beijer Alma Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse och val av styrelseordförande. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-14 Beijer Alma The Nomination Committee adjusts motion regarding election of the Board of Directors and Chairman of the Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-14 Beijer Alma Anders Wall lämnar Beijer Almas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-14 Beijer Alma Anders Wall steps down from the Board of Beijer Alma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-24 Beijer Alma Annual General Meeting of Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-24 Beijer Alma Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Beijer Alma EP Access: Beijer Alma - Ett bra val inom en sektor i motvind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-17 Beijer Alma 2015 - bästa året hittills Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-28 Beijer Alma Beijer Alma: EP Access - Orderingång i toppklass Pressreleaser Visa Stäng
2015-10-23 Beijer Alma Fortsatt resultatförbättring Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-20 Beijer Alma Beijer Alma: EP Access - Ljusning inför andra halvåret Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-18 Beijer Alma Bästa kvartalsresultatet hittills Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Beijer Alma Förbättrat resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 Beijer Alma Habia flyttar produktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-19 Beijer Alma ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-23 Beijer Alma Ny verkställande direktör i Beijer Tech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-19 Beijer Alma Byte av vd i Beijer Tech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-11 Beijer Alma Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-09 Beijer Alma Fortsatt tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Mar 2017 | Årsstämma 2016
30 Mar 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
14 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
13 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Mar 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
25 Mar 2020 | Årsstämma 2019
26 Mar 2020 | Årligutdelning
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
28 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
15 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Mar 2021 | Årsstämma 2020
26 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
26 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner