Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-06-22 BE Group BE Group AB: BE Group förvärvar Goodtech Solutions Manufacturing AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 BE Group BE Group AB: BE Group acquires Goodtech Solutions Manufacturing AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 BE Group BE Group AB: BE Groups årsstämma 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 BE Group BE Group AB: BE Group's Annual General Meeting 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-29 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 28 Mar 2022 | BE Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556578-4724 BE Group AB (publ)
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-03-25
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 649 194
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 649 194
Andel
 – aktier 4,98991 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 4,98991 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,98991 % 649 194
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 4,98991 % 649 194
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 649 194
 – andel av rösträtter 4,98991 %
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-03-25 BE Group BE Group AB: BE Group förvärvar Hercules Armering av NCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-25 BE Group BE Group AB: BE Group acquires Hercules Rebar from NCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-25 BE Group BE Group AB: BE Group publishes the Annual Report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-25 BE Group BE Group AB: BE Group publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-15 BE Group BE Group AB: Kallelse till årsstämma i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 BE Group BE Group AB: Annual General Meeting in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-07 BE Group BE Group AB: The impact of the Ukrainian war on BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-07 BE Group BE Group AB: Ukrainakrigets påverkan på BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-08 BE Group BE Group AB: The Nomination Committee's proposal for Board of Directors in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-08 BE Group BE Group AB: Valberedningens förslag till styrelse i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 BE Group BE Group AB: BE Group Year-end report 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 BE Group BE Group AB: BE Group bokslutskommuniké 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-05 BE Group BE Group AB: BE Group signs letter of intent with H2 Green Steel regarding fossil-free steel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 BE Group BE Group AB: BE Group skriver avsiktsförklaring om fossilfritt stål med H2 Green Steel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 BE Group BE Group AB: BE Group's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 BE Group BE Group AB: BE Groups valberedning inför årsstämma 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 BE Group BE Group AB: BE Groups rörelseresultat för tredje kvartalet 2021 förväntas uppgå till minst 200 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 BE Group BE Group AB: BE Group's operating result for the third quarter 2021 is expected to amount to at least SEK 200 M Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-13 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-13 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-13 BE Group BE Group AB: BE Group tidigarelägger rapporten för andra kvartalet 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-13 BE Group BE Group AB: BE Group brings forward the report for the second quarter 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 BE Group BE Group AB: BE Groups årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 BE Group BE Group AB: BE Group's Annual General Meeting 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 BE Group BE Group AB: BE Groups rörelseresultat för första kvartalet 2021 bedöms bli bättre än förväntat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 BE Group BE Group AB: BE Group's operating result for the first quarter 2021 is estimated to be better than expected Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 BE Group BE Group AB: BE Group publishes the Annual Report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 BE Group BE Group AB: BE Group publicerar årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 BE Group BE Group AB: Annual General Meeting in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 BE Group BE Group AB: Kallelse till årsstämma i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Väl hanterat 2020 inför ljusare tider Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-28 BE Group BE Group AB: BE Group Year-end report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 BE Group BE Group AB: BE Group bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Fortsatt positivt resultat och kassaflöde trots utmanande marknadsförutsättningar Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-21 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-09 BE Group BE Group AB: BE Groups valberedning inför årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-09 BE Group BE Group AB: BE Group's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Fortsatt starkt kassaflöde Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-16 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2020 - Improved gross margin and underlying result in line with last year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-16 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2020 - Stärkt bruttomarginal och underliggande resultat i paritet med föregående år Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 BE Group BE Group AB: BE Group's Annual General Meeting 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 BE Group BE Group AB: BE Groups årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Noll visibilitet efter väl hanterat Q1'20 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-09 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 BE Group BE Group AB: BE Group har ändrat rapportdatum för första kvartalet 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 BE Group BE Group AB: BE Group has changed date for the release of Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 BE Group BE Group AB: BE Group publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 BE Group BE Group AB: BE Group publishes the Annual Report for 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 BE Group Annual General Meeting in BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 BE Group BE Group AB: BE Groups förslag om utdelning på 1,75 kr per aktie dras tillbaka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 BE Group BE Group AB: BE Group's proposal of dividend of SEK 1.75 per share is withdrawn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 BE Group BE Group AB: BE Group inleder process för att centralisera lagerhållning och produktion till Norrköping och stänga lagret i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 BE Group BE Group AB: BE Group initiates process to centralize warehouse and production operations to Norrköping and the closure of the warehouse in Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-03 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Väl hanterad inbromsning i Q4'19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-30 BE Group BE Group AB: BE Group Year-End Report 2019 - The Board of Directors proposes dividend of SEK 1.75 per share Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 BE Group BE Group AB: BE Group Bokslutskommuniké 2019 - Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 BE Group Ny CFO för BE Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-28 BE Group New CFO at BE Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Inbromsningen fortsatte i Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 BE Group BE Group AB: BE Group Q3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-25 BE Group BE Group AB: Daniel Fäldt lämnar BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 BE Group BE Group AB: Daniel Fäldt is leaving BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 BE Group BE Group AB: Extra bolagsstämma i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-18 BE Group BE Group AB: Extraordinary General Meeting of BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 BE Group BE Group AB: Extraordinary General Meeting in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 BE Group BE Group AB: Kallelse till extrastämma i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 BE Group BE Group AB: BE Group byter ordförande i samband med att Peter Andersson tillträder som ny VD den 1 oktober 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 BE Group BE Group AB: BE Group changes Chairman of the Board in conjunction with Peter Andersson taking office as CEO on October 1, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Fokus på lönsamhet före volym Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-18 BE Group BE Group AB: BE Group satsar stort i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 BE Group BE Group AB: Significant investments by BE Group in Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2019 - Förbättrat resultat och kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 BE Group BE Group AB: BE Group Q2 2019 - Improved result and cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-04 BE Group BE Group AB: Peter Andersson ny VD och koncernchef för BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-04 BE Group BE Group AB: Peter Andersson new President and CEO of BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Starkt kassaflöde med stabila utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 BE Group BE Group AB: BE Group's Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 BE Group BE Group AB: BE Groups årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2019 - Improved cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 BE Group BE Group AB: BE Group Q1 2019 - Starkare kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-13 BE Group BE Group AB: Anders Martinsson ends his assignment as President and CEO of BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-13 BE Group BE Group AB: Anders Martinsson slutar som VD och koncernchef på BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 BE Group BE Group AB publishes the Annual Report for 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 BE Group BE Group AB publicerar årsredovisning för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-25 BE Group Annual General Meeting in BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 BE Group BE Group AB: Penser Access: BE Group - Utdelning och lönsamhetsförbättringar Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-31 BE Group BE Group Year-End Report 2018 - Improved result and cash flow during the fourth quarter, the Board of Directors proposes dividend of SEK 1.75 per share Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 BE Group BE Group Bokslutskommuniké 2018 - Starkare resultat och kassaflöde under fjärde kvartalet, styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 BE Group The Nomination Committee for BE Group's Annual General Meeting 2019 has been appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 BE Group Valberedning till BE Groups årsstämma 2019 utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 BE Group Penser Access: BE Group - Försäljningslyft från ståltullar Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-23 BE Group BE Group Q3 2018 - Good growth and continued improved profitability Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 BE Group BE Group Q3 2018 - God tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 BE Group Penser Access: BE Group - Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-19 BE Group BE Group Q2 2018 - Förbättrat underliggande rörelseresultat och kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 BE Group BE Group Q2 2018 - Improved underlying operating result and cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 BE Group Penser Access: BE Group - Starkaste kvartalet sedan 2008 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 BE Group BE Group's Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 BE Group BE Groups årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 BE Group BE Group Q1 2018 - En stark inledning på det nya året Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 BE Group BE Group Q1 2018 - A strong start to the new year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 BE Group BE Group publishes the Annual Report for 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 BE Group BE Group publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-26 BE Group Annual General Meeting in BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-26 BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-02 BE Group Penser Access: BE Group - Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 BE Group BE Group Bokslutskommuniké 2017 - Fortsatt förbättrat underliggande rörelseresultat och kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 BE Group BE Group Year-end Report 2017 - Continued improvement of underlying operating result and cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 BE Group BE Group AB has changed date for the release of Q4 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 BE Group BE Group AB har ändrat rapportdatum för Q4 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 BE Group Penser Access: BE Group - Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-24 BE Group BE Group Q3 2017 - Kraftigt förbättrat underliggande rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 BE Group BE Group Q3 2017 - Strongly improved underlying operating result Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 BE Group BE Group AB's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 BE Group BE Group AB:s valberedning inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-25 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-24 BE Group Penser Access: BE Group - Oväntat svaghet tillfällig Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-20 BE Group BE Group Q2 2017 - Continued and stable underlying operating result Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 BE Group BE Group Q2 2017 - Fortsatt stabilt underliggande rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-26 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-30 BE Group BE Group to phase out loss making production unit in Eskilstuna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-30 BE Group BE Group avvecklar förlustverksamhet i Eskilstuna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 BE Group Penser Access: BE Group - Momentum och hävstång Pressreleaser Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Groups årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group's Annual General Meeting 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group - Försäljning av fastighet i Tjeckien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group - Sale of property in the Czech Republic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group Q1 2017 - Kraftigt förbättrat rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 BE Group BE Group Q1 2017 - Significantly improved operating result Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-06 BE Group BE Group publishes the Annual Report for 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-03-17 BE Group BE Group publicerar årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-16 BE Group KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BE GROUP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-16 BE Group ANNUAL GENERAL MEETING IN BE GROUP AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 BE Group Penser Access: BE Group - Q4 når inte riktigt hela vägen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-03 BE Group BE Group Q4 2016 - Volume growth on main markets and improved operating result Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-03 BE Group BE Group Q4 2016 - Volymtillväxt på huvudmarknaderna och förbättrat rörelseresultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 BE Group New CFO appointed at BE Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 BE Group Ny CFO för BE Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 BE Group Andreas Karlsson is leaving BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 BE Group Andreas Karlsson lämnar BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 BE Group Penser Access: BE Group - Svarta siffror men svagt kassaflöde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 BE Group BE Group Q3 2016 - Kraftigt förbättrat rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-25 BE Group BE Group Q3 2016 - Strongly improved operating result Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 BE Group Penser Access: BE Group - Medvind från stålpriser och bättre struktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 BE Group BE Group Q2 2016 - förbättrat resultat och fortsatt starkt kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 BE Group BE Group Q2 2016 - improved earnings and continued strong cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 BE Group Change in the number of shares and votes in BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 BE Group Ändring av antalet aktier och röster i BE Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-18 BE Group New Group Sourcing Director at BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-18 BE Group Ny inköpsdirektör på BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 BE Group EP Access: BE Group - Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-11 BE Group Record date for the reverse share split of the company's shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-11 BE Group Avstämningsdag för sammanläggningen av bolagets aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 BE Group BE Groups årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 BE Group BE Group's Annual General Meeting 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 BE Group BE Group Q1 2016 - starkt kassaflöde Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 BE Group BE Group Q1 2016 - strong cash flow Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 BE Group BE Group publishes the Annual Report for 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 BE Group BE Group publicerar årsredovisning för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 BE Group BE Group genomför struktur- och organisationsförändring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 BE Group BE Group makes changes in structure and organization Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-30 BE Group BE Group closes loss-makers in Czech Republic and Slovakia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-30 BE Group BE Group avvecklar förlustkällor i Tjeckien och Slovakien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-29 BE Group ANNUAL GENERAL MEETING IN BE GROUP AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-29 BE Group KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BE GROUP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 BE Group EP Access: BE Group - Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-10 BE Group BE Group bokslutskommuniké 2015 - ökat tonnage trots utmanande marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-10 BE Group BE Group year-end report 2015 - increased tonnage despite challenging market Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 BE Group BE Group: EP Access - Växer bra på hemmamarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-22 BE Group BE Group Q3 2015 - ökat tonnage i Sverige och Finland trots utmanande marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-22 BE Group BE Group Q3 2015 - increased tonnage in Sweden and Finland, despite challenging market Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-31 BE Group Ändring av antal aktier och röster i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-31 BE Group Change in the number of shares and votes in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-20 BE Group BE Group: EP Access - Händelsefull höst att vänta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 BE Group BE Group Q2 2015 - continued positive development Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 BE Group BE Group Q2 2015 - fortsatt positiv utveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 BE Group BE Group's rights issue of MSEK 260 oversubscribed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 BE Group BE Groups nyemission om 260 Mkr övertecknades Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-15 BE Group Offentliggörande av prospekt avseende nyemissionen i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-15 BE Group Publication of prospectus in connection with rights issue in BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 BE Group BE Group's Annual General Meeting 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 BE Group BE Groups årsstämma 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 BE Group The Board of BE Group resolves on terms for the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 BE Group Styrelsen i BE Group fastställer villkor för företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 BE Group BE Group Q1 2015 - increased sales and rising daily shipments Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 BE Group BE Group Q1 2015 - ökad omsättning och stigande dagliga utleveranser Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

13 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
19 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3