Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-01-14 Attana Attana omnämnt i Pharma Publications med AVA™ som en ledande lösning på förbättrad SARS-CoV-2 testning och immunitetsprofilering Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-14 Attana Attana features in Pharma Publications with AVA™ as a leading-edge solution for improved SARS-CoV-2 testing and immunity profiling Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Attana Attana: Nytt COVID-19 vaccin utvecklat av Prof. Salantis team gör stora framsteg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 13 Jan 2021 | Attana

Attana: Nytt COVID-19 vaccin utvecklat av Prof. Salantis team gör stora framsteg

Om de prekliniska resultaten
Resultaten från de utförda studierna visa på att ABNCoV2 har potentialen att bli det hittills mest effektiva vaccinet med mer än 100 gånger högre nivåer av neutraliserande antikroppar jämfört med likvärdiga publicerade djurstudier från dagens godkända COVID-19 vacciner som Pfizer-BioNTechs, Modernas och AstraZeneca-Oxfords. Den fullständiga publikationen finns tillgänglig online och kan läsas här ( https://www.nature.com/articles/s41467-020-20251-8 ).

Om ansökan för kliniska studier
Ansökan, en s.k. Clinical trial application (CTA) för det ABNCoV2 capsid virus-like particle (cVLP) baserade COVID-19 vaccinet skickades förra veckan in till Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO) i Nederländera. Den förväntas godkännas inom bara 25 dagar genom en ”COVID-19 fast-track review”. Detta kan ses som ytterligare en viktig milstolpe efter att projektgruppen i november 2020 meddelade att de framgångsrikt lyckats producera vaccinet i enlighet med god tillverkningssed (GMP manufacturing). ExpreS[2]ion förväntar sig kunna presentera de initiala resultaten från fas I/IIa redan under första kvartalet 2021.Om Attanas involvering i vaccinutvecklingen
Sedan mars 2020 har Attana hjälpt professor Ali Salanti på Köpenhamns universitet med utvecklingen av detta nya vaccin och bidragit med bl.a. två av Attanas QCM biosensorer. Så som kan utläsas i publikationen har Attanas teknologi främst används för att analysera de kinetiska interaktionerna mellan RBD-antigener och CLP-RBD till hACE2. Utöver detta etablerade Attana och ExpreS[2]ion nyligen ett strategiskt partnerskap inklusive ett leveransavtal av specifika proteiner tillverkade av ExpreS[2]ion. Dessutom har Attanas teknik används för kvalitetskontroll av vaccinet för IND ansökan.

Attanas VD, Teodor Aastrup kommenterar:
”Jag är glad för våra partners skull och för framtidens vaccinutveckling och vill gratulera alla inblandade parter för de otroligt spännande resultat. Jag ser nu fram emot att utforska detta samarbete ytterligare och att i framtiden förhoppningsvis arbeta ännu närmare både professor Salanti och teamet på ExpreS[2]ion.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0) 8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

2021-01-07 Attana Attana deltar vid Biotech Showcase™ 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-07 Attana Attana will participate at Biotech Showcase™ 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-22 Attana Attana offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Attana Attana har slutfört en anläggningsregistrering och listning av medicinsk utrustning hos FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Attana Attana completes FDA Medical Device Class 1 listing and facility registration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Attana Retrospektiv studie på Attanas track record publicerad i IBI visar banbrytande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Attana Retrospective study on Attana's track record published in IBI shows extraordinary results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Attana Attana receives contract research order from global pharma company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Attana Attana får kontraktforskningsorder från globalt pharmabolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Kompletering, nu med korrekt bilaga. Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Kompletering: Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Attana Penser access: Attana - Tar in nytt kapital Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Attana Extra bolagsstämman i Attana beslutar om företrädesemission om cirka 63,3 MSEK samt bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Attana Attana har erhållit en instrumentorder från globalt pharmabolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Attana Attana receives an instrument order from global pharma company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Notice to attend EXTRAORDINARY GENERAL MEETING in Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Attana föreslår en företrädesemission om cirka 63,3 MSEK samt bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Attana Attana has submitted a new patent application Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Attana Attana har lämnat in en ny patentansökan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Attana Attana and ExpreS[2]ion Biotech have signed a Development & Supply Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Attana Attana och ExpreS[2]ion Biotech har tecknat utvecklings och leveransavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Attana Attana CEO Teodor Aastrup presents the company's most recent progress at Erik Pensers Company Day ("Bolagsdag") September 24[th] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Attana Attanas VD Teodor Aastrup presenterar bolagets senaste framsteg på Erik Pensers Bolagsdag den 24e september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Attana Penser Access: Attana - Sjösätter ny teknikplattform Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Attana Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Attana Attana AB lånar  2 MSEK för marknads- och säljaktiviteter relaterade till "Attana Virus Analytics" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Attana Attana lanserar Attana Cell 250 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-19 Attana Attana introduces Attana Virus Analytics to support global COVID-19 testing efforts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-19 Attana Attana introducerar Attana Virus Analytics för att bistå globala testinsatser kring COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Attana Attana selected as one of seven companies listed at the Nordic Growth Market to present at the NMG "The Break Of A New Dawn" on Wednesday June 17[th] Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Attana Attana är som ett av sju bolag inbjudna till NGMs "The Break Of A New Dawn" den 17 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-07 Attana Attana expands global business development team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-07 Attana Attana förstärker sitt affärsutvecklings- och säljteam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Attana Information om Attanas presentation vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 Attana Attana deltar vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Attana Penser Access: Attana - COVID-19 påverkar både positivt och negativt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Attana Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 8 maj 2020 i bolagets lokaler i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Attana Attana AB stärker den operativa kassan för att färdigställa patentansökningar och säkerställa god kassalikviditet genom upptagande av lån om 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Attana Attana presenterar på Erik Penser Banks Forskningsbolagsdagen torsdagen den 16 april 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Attana Attana: KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Attana Prof. Nicholls grupp vid Linneuniversitetet använder deras Attana Cell™ 200 instrument för ett nystartat Covid-19 projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Attana The team of Prof. Nicholls at the Linnaeus University employ their Attana Cell™ 200 instruments in their Covid-19 research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-28 Attana Attana's collaboration with Prof. Salanti to develop a vaccine against COVID-19 elucidated by Life Science Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-28 Attana Attanas samarbete med Prof Salanti för utveckling av COVID-19 vaccin uppmärksammat av Life Science Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Attana Attana AB will support and collaborate with Prof. Salanti in developing a vaccine against Coronavirus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Attana Attana AB kommer supportera och samarbeta med Prof. Salantis team vid utveckling av Coronavirusvaccin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Attana Attanas kund InDex Pharmaceuticals publicerar data om cobitolimods verkningsmekanism Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Attana Attana's customer InDex Pharmaceuticals publishes mechanism of action data for their drug candidate cobitolimod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Attana Ny publikation - Attanas teknik har använts för utveckling av antibakteriella beläggningar till framtida kirurgiska implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Attana New publication - Attana's technology employed in the development of antibacterial coatings for future surgical implants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-26 Attana Penser Access: Attana - Hot och möjligheter från Coronaviruset Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Attana Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Attana Attana lägger grunden för expansion i Nordamerika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Attana Attana deltar vid "11th Drug Discovery Innovation Programme", DDIP 2020, Munchen 23-24 april, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Attana Attana participates at the 11th Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2020, Munich April 23-24, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Attana En ny publikation där Attanas teknik möjliggör studier av jonvätskors tribologiska egenskaper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Attana New publication enabled by Attana technology to understand surface composition and kinetics of ion liquids at surfaces Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Attana Attana utbildar säljare från HVD Life Sciences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Attana How dying cells prevent dangerous immune reactions. New receptor for treatment of autoimmune disease validated by German Cancer Research Centre using Attana Technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Attana Döende celler förhindrar farlig immunreaktion. German Cancer Research Centre och Attanas teknik validerar ny receptor för behandlign av autoimmuna sjukdommar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Attana Penser Access: Attana - Effektivisera läkemedelsutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-13 Attana Information om Attanas deltagande vid Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2019, Barcelona 28-29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Attana Attana AB samarbetar med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-01 Attana New publication - Attana's technology employed to understand how the human secretome can induce cardiac regeneration and repair post myocardial infarction Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Attana Attana deltar vid "The First Congress of Clinical Biochemists and Laboratory Specialists of Serbia" konferensen, KKBLM, Belgrade, 27-29 november, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Attana Attana AB flyttar Q3-rapporten till fredagen den 29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Attana Attana presenterar vid Stora Aktiedagen Göteborg 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Attana Attana deltar vid Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2019, Barcelona 28-29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Attana Attana: Succesfull treatment of dogs with cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Attana Attana: Framgångsrik behandling av cancersjuka hundar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Attana Information regarding Attana's presentation at National University of Singapore's Life Sciences day in Singapore September 20th Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Attana Information om Attanas deltagande vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag i Singapore 20 September Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Attana Attana inbjudna att presentera vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Attana Attana invited to present at National University of Singapore's Life Sciences day Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-10 Attana Tilldelningen av aktier utan företräde i Attana slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-06 Attana Företrädesemissionen i Attana AB tecknades till 235% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-20 Attana Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Attana Attana AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 Attana Protokoll från extra bolagsstämma i Attana AB 2019-08-09 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Attana Kallelse till extra bolagsstämma i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Attana Styrelsen i Attana AB kallar till extra bolagstämma och föreslår företrädesemission om 14,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Attana 2 MSEK order från Linnéuniversitetet - köper sitt andra Attana Cell™ 200 instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Attana 2 MSEK order from Linnaeus University - purchases their second Attana Cell™ 200 instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Attana Continues success for Attana's customer Dr. Mads Daugaard who has received a prestigious award to continue his research against childhood cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Attana Attana: Fortsatt framgång för cancerforskaren Mads Daugaard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Attana Ny Attana publikation - Ökad träffsäkerhet hos nya läkemedel genom applicering av Attanas teknik för att förstå och optimera komplexa interaktioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Attana New Attana publication - Increased target specificity for new drugs by applying Attana's technology to understand and optimize multivalent drug interactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Attana Attana: "For me, as a molecular cell biologist, it is very exciting to now be able to analyse and understand such complex tissues in detail" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Attana Attana: "För mig, som en molekulär cellbiolog, är det mycket spännande att nu kunna analysera och i detalj förstå så komplexa system som vävnad" Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Attana Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Attana New publication - Attana's technology was used to optimize affinity and efficacy of an antibody fragment for treatment of inflammatory diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att optimera affiniteten och efficacy för ett antikroppsfragment för behandling av inflammatoriska sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Attana Attana deltar vid Småbolagsdagen den 3 juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att utveckla en specifik antikropp för behandling av inflammatoriska sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Attana New publication - Attana's technology was used to develop a specific antibody fragment for treatment of inflammatory diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Attana Protokoll från årsstämma i Attana AB 2019-04-05 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Attana Attana AB: Uppdaterad årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 Attana New publication - Attana's technology was used to develop an antibody for matching donor and patient for transplantations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att utveckla en antikropp för matchning av donator och patient vid transplantationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Attana Attana: KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 Attana Attana AB Bokslutskommuniké, 1 januari-31 december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Attana Attana AB tidigarelägger årstämman till 5 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Attana Attana AB erhåller lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Attana Attana har erhållit ett utbildningsuppdrag från ett ledande amerikanskt forskningsinstitut. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
8 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
11 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
7 May 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
17 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
26 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner