Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-03-14 Ascelia Pharma Welcome to Ascelia Pharma Investor Update: Bringing Orviglance to Market – Next Steps Towards Launch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Välkommen till Ascelia Pharma Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – nästa steg mot lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma sörjer styrelseledamot René Spogárds bortgång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Mourns the Passing of Board Member René Spogárd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ett tredje amerikanskt patentet stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (Daglig tablett irinotekan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Third US patent strengthens patent protection for Ascelia Pharma's Oncoral (daily tablet irinotecan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INBJUDAN TILL ASCELIA PHARMAS INVESTERARUPPDATERING: ATT TA ORVIGLANCE TILL MARKNADEN – NÄSTA STEG MOT LANSERING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INVITATION TO ASCELIA PHARMA INVESTOR UPDATE: BRINGING ORVIGLANCE TO MARKET – NEXT STEPS TOWARDS LAUNCH Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma achieves Last Patient Last Visit (LPLV) in the Orviglance Phase 3 SPARKLE Study which now includes 85 completed patients. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma rapporterar att den sista patientens sista besök (LPLV) har genomförts i fas 3-studien SPARKLE med Orviglance vilken nu inkluderar 85 patienter som slutfört studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Change in number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når viktig milstolpe - slutför patientrekryteringen till Orviglance fas 3-studie, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meets major milestone with patient enrollment completion for Orviglance Phase 3 Study, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Q4 – fullt fokus på patientrekrytering - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q4 2022: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, expected to be completed in Q1 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q4 2022: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, förväntas avslutas i första kvartalet 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Nytt rekryteringsmål - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
Analyser | 12 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Penser Access: Nytt rekryteringsmål – Ascelia Pharma

Ändrad omfattning av SPARKLE-studien
Ascelia meddelade under förgående vecka att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är starkare än vad de tidigare räknat med och bedömer att en statistiskt signifikant effekt kan uppvisas med endast n=80. Vi ger i den här analysuppdateringen vår syn på den ändrade omfattningen av studien.

Fortsatt goda odds för positiv utläsning
En elak tolkning av beslutet är att den tröga rekryteringstakten fått bolaget se över alternativ att få studien i hamn, snarare än att primärt vara drivet av att man upptäckt en starkare effekt av Orviglance. Oavsett så anser vi att beslutet att reducera studieunderlaget, givet läget, är rationellt om det är så att effektstorleken är 2–3 gånger större än vad bolaget antagit vid designen av studien.

Vi väljer att behålla en hög sannolikhet för ett marknadsgodkännande (77%) då vi fortsatt anser att studien är riskreducerad i jämförelse med ett mer standardmässigt registreringsgrundande program. Vi väljer dock att höja avkastningskravet till 18% (16%) då vi ser en tydligt förhöjd riskpremie i marknaden.
 
Nytt motiverat värde
Vårt nya motiverade värde är 30–32 kronor per aktie (52–54). Givet att det nya rekryteringsmålet uppnås, så ser vi ett attraktivt läge i aktien utifrån den höga sannolikheten för ett positivt utfall. Vi bedömer dock att aktien kan komma att handlas avvaktande till dess att sista patienten blivit rekryterad.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 12-12-2022 kl. 09:01: https://docs.penser.se/a/3372/ACE20221212.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-12-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Trög rekrytering i fas 3 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma New Strong Orviglance Data Support Successful SPARKLE Completion with Substantially Fewer Patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Valberedningen utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Nomination Committee appointed for AGM 2023 in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTS RESULTS OF ORVIGLANCE FOOD EFFECT STUDY AT RSNA 2022 SHOWING STRONG LIVER ENHANCEMENT BOTH WITH LIGHT MEAL AND IN FASTING CONDITION Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTERAR RESULTAT FRÅN ORVIGLANCE FOOD EFFECT-STUDIE VID RSNA 2022 SOM VISAR STARK FÖRBÄTTRING AV VISUALISERING AV LEVERN BÅDE MED LÄTT MÅLTID OCH I FASTANDE TILLSTÅND Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Sista patienten inom räckhåll - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q3 2022: Framgångsrik slutrapportering i två av tre studier inför regulatorisk ansökan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q3 2022: Successful completion of two out of three studies for regulatory submission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Ascelia Pharma Ascelia Pharma expands its leadership team Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Ascelia Pharma Ascelia Pharma utökar sin ledningsgrupp Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Announces Successful Final Results from Orviglance Hepatic Impairment Study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meddelar framgångsrik slutrapportering av studie av Orviglance vid nedsatt leverfunktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Fas 3 närmar sig slutet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Penser Access Penser Access: Ingen dramatik i Q2 - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-08-18 Ascelia Pharma Halvårsrapport 2022: Starka resultat från Orviglance mateffektstudie Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Ascelia Pharma Half-year report 2022: Strong results from Orviglance Food Effect Study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma presenterar Orviglance mateffektstudie vid RSNA 2022-konferensen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma to present Orviglance Food Effect Study at 2022 RSNA Annual Meeting Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Ascelia Pharma Ascelia Pharma utser Déspina Georgiadou Hedin till ny CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Ascelia Pharma Ascelia Pharma appoints Déspina Georgiadou Hedin as new CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Ascelia Pharma Resultat från Orviglance jämförelsestudie med gadolinium presenterad vid ESGAR 2022-konferensen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Ascelia Pharma Results from Orviglance comparison study to gadolinium presented at ESGAR 2022 conference Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma second US patent for Oncoral (oral irinotecan) strengthens coverage Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharmas andra amerikanska patent för Oncoral (oralt irinotekan) stärker skyddet ytterligare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Läkarstöd för Orviglance Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Penser Access Penser Access: Blickar framåt - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-05-11 Ascelia Pharma Kvartalsrapport Q1 2022: Starkt stöd till Orviglance från vårdpersonal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Ascelia Pharma Quarterly Report Q1 2022: Strong Orviglance support from healthcare professionals Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Ascelia Pharma Ascelia Pharma’s Food Effect Study shows that Orviglance image enhancement of the liver is not reduced by light meal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Ascelia Pharma Ascelia Pharmas mateffektstudie visar att Orviglances bildförbättring av levern inte minskas av lätt måltid Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Ascelia Pharma Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2022 i Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Ascelia Pharma Bulletin from the Annual General Meeting in Ascelia Pharma AB on 5 May 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publishes Annual Report for 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Ascelia Pharma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Ascelia Pharma NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Ascelia Pharma CFO Kristian Borbos to leave Ascelia Pharma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Ascelia Pharma CFO Kristian Borbos lämnar Ascelia Pharma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Ascelia Pharma Number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Ascelia Pharma Antal aktier och röster i Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma AB: HC Andersen Capital: Release of new Ascelia Pharma investment case Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Årligutdelning
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023