Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-03-14 Ascelia Pharma Welcome to Ascelia Pharma Investor Update: Bringing Orviglance to Market – Next Steps Towards Launch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Välkommen till Ascelia Pharma Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – nästa steg mot lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma sörjer styrelseledamot René Spogárds bortgång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Mourns the Passing of Board Member René Spogárd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ett tredje amerikanskt patentet stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (Daglig tablett irinotekan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Third US patent strengthens patent protection for Ascelia Pharma's Oncoral (daily tablet irinotecan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INBJUDAN TILL ASCELIA PHARMAS INVESTERARUPPDATERING: ATT TA ORVIGLANCE TILL MARKNADEN – NÄSTA STEG MOT LANSERING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INVITATION TO ASCELIA PHARMA INVESTOR UPDATE: BRINGING ORVIGLANCE TO MARKET – NEXT STEPS TOWARDS LAUNCH Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma achieves Last Patient Last Visit (LPLV) in the Orviglance Phase 3 SPARKLE Study which now includes 85 completed patients. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma rapporterar att den sista patientens sista besök (LPLV) har genomförts i fas 3-studien SPARKLE med Orviglance vilken nu inkluderar 85 patienter som slutfört studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Change in number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når viktig milstolpe - slutför patientrekryteringen till Orviglance fas 3-studie, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meets major milestone with patient enrollment completion for Orviglance Phase 3 Study, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Q4 – fullt fokus på patientrekrytering - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q4 2022: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, expected to be completed in Q1 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q4 2022: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, förväntas avslutas i första kvartalet 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Nytt rekryteringsmål - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-12-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Trög rekrytering i fas 3 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma New Strong Orviglance Data Support Successful SPARKLE Completion with Substantially Fewer Patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 6 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE), ett biofarmaceutiskt bolag inriktat på att förbättra livet för personer som lever med sällsynt förekommande cancer, meddelade idag att nya data visar att den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien SPARKLE med den ledande läkemedelskandidaten Orviglance kan slutföras med 80 patienter, med en förväntad slutförd patientrekrytering i februari-mars 2023 och en efterföljande topline-utläsning i mitten av 2023

Nya data med samma bildläsningsmetodik som i SPARKLE-studien med Orviglance visar en stark och statistiskt signifikant effekt på två till tre gånger den effektnivå som tidigare förväntats i SPARKLE. Därför kommer sannolikt ett statistiskt signifikant positivt resultat att uppnås med väsentligt färre patienter, samtidigt som tillbörliga antaganden bibehålls. Ascelia Pharma har noggrant analyserat nya data och ursprungliga antaganden med statistiker och regulatoriska experter för att validera denna viktiga iakttagelse.

Ascelia Pharma har diskuterat analysen med amerikanska Food and Drug Administration (FDA) med målet att besluta om ett mindre antal patienter i SPARKLE än vad som ursprungligen planerats. Baserat på dessa diskussioner har Ascelia Pharma beslutat att ändra patientrekryteringsmålet för SPARKLE till 80 patienter.

“Vi är mycket uppmuntrade av den starka effekten som syns i den nya statistiska analysen av befintliga data. Vi tror mycket på en framgångsrik studie, och vi värdesätter högt den konstruktiva dialogen med FDA. Hela Ascelia-teamet har arbetat mycket hårt för att slutföra SPARKLE trots de betydande strukturella utmaningarna under och efter covid-pandemin”, säger Ascelia Pharmas VD Magnus Corfitzen.

Flera års påverkan från pandemin på kliniska studieaktiviteter på sjukhus, ett byte av en kontraktsforskningsorganisation efter en konkurs, och 13 nedstängda kliniker i Ryssland har sammantaget avsevärt påverkat patientrekryteringen till SPARKLE. De senaste månaderna har vi sett en positiv rekryteringstrend efter öppnandet av ytterligare studiekliniker och lansering av nya patientrekryteringsinitiativ. Hittills har 58 patienter slutfört studien.

Ascelia Pharma räknar med att slutföra rekryteringen till SPARKLE i februari/mars 2023 med topline-resultat i mitten av 2023. Vi kommer även att lämna uppdateringar om SPARKLE-rekryteringen efter den sista fredagen varje månad.

Två av de tre kliniska studierna i fas 3-programmet med Orviglance är framgångsrikt avslutade. Den tidigare tillkännagivna Food Effect-studien drog framgångsrikt slutsatsen att Orviglances bildförbättring inte påverkades av en lätt måltid. Hepatic Impairment-studien visade att Orviglance tolereras väl hos patienter med nedsatt leverfunktion. Slutförandet av SPARKLE kommer att avsluta fas 3-programmet.

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 6 december kl. 10:00. Rapporten presenteras av företagets CEO Magnus Corfitzen, Deputy CEO & CCO Julie Waras Brogren, CFO Déspina Georgiadou Hedin and CSO Andreas Norlin. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://ir.financialhearings.com/press-conference-december-2022

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida:  https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
DK: +45 787 232 52
SE: +46 8 505 583 58
UK:  +44 333 3009 267
US: +1 646 7224 956

2022-12-02 Ascelia Pharma Valberedningen utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Nomination Committee appointed for AGM 2023 in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTS RESULTS OF ORVIGLANCE FOOD EFFECT STUDY AT RSNA 2022 SHOWING STRONG LIVER ENHANCEMENT BOTH WITH LIGHT MEAL AND IN FASTING CONDITION Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTERAR RESULTAT FRÅN ORVIGLANCE FOOD EFFECT-STUDIE VID RSNA 2022 SOM VISAR STARK FÖRBÄTTRING AV VISUALISERING AV LEVERN BÅDE MED LÄTT MÅLTID OCH I FASTANDE TILLSTÅND Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Sista patienten inom räckhåll - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q3 2022: Framgångsrik slutrapportering i två av tre studier inför regulatorisk ansökan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q3 2022: Successful completion of two out of three studies for regulatory submission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Ascelia Pharma Ascelia Pharma expands its leadership team Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Ascelia Pharma Ascelia Pharma utökar sin ledningsgrupp Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Announces Successful Final Results from Orviglance Hepatic Impairment Study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meddelar framgångsrik slutrapportering av studie av Orviglance vid nedsatt leverfunktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Fas 3 närmar sig slutet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Penser Access Penser Access: Ingen dramatik i Q2 - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-08-18 Ascelia Pharma Halvårsrapport 2022: Starka resultat från Orviglance mateffektstudie Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Ascelia Pharma Half-year report 2022: Strong results from Orviglance Food Effect Study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma presenterar Orviglance mateffektstudie vid RSNA 2022-konferensen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma to present Orviglance Food Effect Study at 2022 RSNA Annual Meeting Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Ascelia Pharma Ascelia Pharma utser Déspina Georgiadou Hedin till ny CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Ascelia Pharma Ascelia Pharma appoints Déspina Georgiadou Hedin as new CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Ascelia Pharma Resultat från Orviglance jämförelsestudie med gadolinium presenterad vid ESGAR 2022-konferensen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Ascelia Pharma Results from Orviglance comparison study to gadolinium presented at ESGAR 2022 conference Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma second US patent for Oncoral (oral irinotecan) strengthens coverage Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharmas andra amerikanska patent för Oncoral (oralt irinotekan) stärker skyddet ytterligare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Läkarstöd för Orviglance Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Penser Access Penser Access: Blickar framåt - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-05-11 Ascelia Pharma Kvartalsrapport Q1 2022: Starkt stöd till Orviglance från vårdpersonal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Ascelia Pharma Quarterly Report Q1 2022: Strong Orviglance support from healthcare professionals Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Ascelia Pharma Ascelia Pharma’s Food Effect Study shows that Orviglance image enhancement of the liver is not reduced by light meal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Ascelia Pharma Ascelia Pharmas mateffektstudie visar att Orviglances bildförbättring av levern inte minskas av lätt måltid Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Ascelia Pharma Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2022 i Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Ascelia Pharma Bulletin from the Annual General Meeting in Ascelia Pharma AB on 5 May 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publishes Annual Report for 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Ascelia Pharma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Ascelia Pharma NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Ascelia Pharma CFO Kristian Borbos to leave Ascelia Pharma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Ascelia Pharma CFO Kristian Borbos lämnar Ascelia Pharma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Ascelia Pharma Number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Ascelia Pharma Antal aktier och röster i Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma AB: HC Andersen Capital: Release of new Ascelia Pharma investment case Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Årligutdelning
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023