Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-09-18 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - All attention on the top priority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når headline-resultat från SPARKLE-utläsningen i maj 2024 med nuvarande finansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma to Reach Headline Results from SPARKLE Re-Evaluation by May 2024 with Current Funding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma significantly reduces organization to reach SPARKLE headline results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma gör omfattande neddragning av organisationen för att nå headline-resultat med SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Penser Access Penser Access: I väntan på nästa milstolpe - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Halvårsrapport 2023: Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Half-Year report 2023: Re-evaluation required after intra-reader inconsistency in scoring of images from phase 3 study SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma provides clarifications around the intra-reader variability in read-out of images in the SPARKLE study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma ger förtydliganden kring intraläsarvariabilitet vid utläsningen av bilder i SPARKLE-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Penser Access Penser Access: Oväntat utfall - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-09 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is blurred Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Re-Evaluation Required After Intra-Reader Inconsistency in Scoring of Images from Phase 3 Study SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Penser Access Penser Access: Sanningens ögonblick - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Ascelia Pharma presented Orviglance Hepatic Impairment Data and hosted a Q&A with liver imaging experts at the 2023 ESGAR Annual Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Vid ESGARs årsmöte 2023 presenterade Ascelia Pharma Orviglance-data från studien med nedsatt leverfunktion samt var värd för en Q&A med experter inom leveravbildning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is about to sparkle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Penser Access Penser Access: Nyckelhändelse stundar - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q1 2023: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) har avslutats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q1 2023: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, Last Patient Last Visit (LPLV) has been completed Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Bulletin from the Annual General Meeting in Ascelia Pharma AB on 4 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Kommuniké från årsstämma den 4 maj 2023 i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Hepatic Impairment Study Accepted for Presentation at Major Radiology and Liver Conferences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Studie av nedsatt leverfunktion (Hepatic Impairment Study) accepterad för presentation vid större radiologi- och leverkonferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Correction: Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Rättelse: Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Välkommen till Ascelia Pharma Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – nästa steg mot lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Welcome to Ascelia Pharma Investor Update: Bringing Orviglance to Market – Next Steps Towards Launch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma sörjer styrelseledamot René Spogárds bortgång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Mourns the Passing of Board Member René Spogárd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Third US patent strengthens patent protection for Ascelia Pharma's Oncoral (daily tablet irinotecan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ett tredje amerikanskt patentet stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (Daglig tablett irinotekan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INBJUDAN TILL ASCELIA PHARMAS INVESTERARUPPDATERING: ATT TA ORVIGLANCE TILL MARKNADEN – NÄSTA STEG MOT LANSERING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INVITATION TO ASCELIA PHARMA INVESTOR UPDATE: BRINGING ORVIGLANCE TO MARKET – NEXT STEPS TOWARDS LAUNCH Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma rapporterar att den sista patientens sista besök (LPLV) har genomförts i fas 3-studien SPARKLE med Orviglance vilken nu inkluderar 85 patienter som slutfört studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma achieves Last Patient Last Visit (LPLV) in the Orviglance Phase 3 SPARKLE Study which now includes 85 completed patients. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Change in number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meets major milestone with patient enrollment completion for Orviglance Phase 3 Study, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når viktig milstolpe - slutför patientrekryteringen till Orviglance fas 3-studie, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Q4 – fullt fokus på patientrekrytering - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q4 2022: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, expected to be completed in Q1 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q4 2022: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, förväntas avslutas i första kvartalet 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Nytt rekryteringsmål - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-12-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Trög rekrytering i fas 3 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 6 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE), ett biofarmaceutiskt bolag inriktat på att förbättra livet för personer som lever med sällsynt förekommande cancer, meddelade idag att nya data visar att den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien SPARKLE med den ledande läkemedelskandidaten Orviglance kan slutföras med 80 patienter, med en förväntad slutförd patientrekrytering i februari-mars 2023 och en efterföljande topline-utläsning i mitten av 2023

Nya data med samma bildläsningsmetodik som i SPARKLE-studien med Orviglance visar en stark och statistiskt signifikant effekt på två till tre gånger den effektnivå som tidigare förväntats i SPARKLE. Därför kommer sannolikt ett statistiskt signifikant positivt resultat att uppnås med väsentligt färre patienter, samtidigt som tillbörliga antaganden bibehålls. Ascelia Pharma har noggrant analyserat nya data och ursprungliga antaganden med statistiker och regulatoriska experter för att validera denna viktiga iakttagelse.

Ascelia Pharma har diskuterat analysen med amerikanska Food and Drug Administration (FDA) med målet att besluta om ett mindre antal patienter i SPARKLE än vad som ursprungligen planerats. Baserat på dessa diskussioner har Ascelia Pharma beslutat att ändra patientrekryteringsmålet för SPARKLE till 80 patienter.

“Vi är mycket uppmuntrade av den starka effekten som syns i den nya statistiska analysen av befintliga data. Vi tror mycket på en framgångsrik studie, och vi värdesätter högt den konstruktiva dialogen med FDA. Hela Ascelia-teamet har arbetat mycket hårt för att slutföra SPARKLE trots de betydande strukturella utmaningarna under och efter covid-pandemin”, säger Ascelia Pharmas VD Magnus Corfitzen.

Flera års påverkan från pandemin på kliniska studieaktiviteter på sjukhus, ett byte av en kontraktsforskningsorganisation efter en konkurs, och 13 nedstängda kliniker i Ryssland har sammantaget avsevärt påverkat patientrekryteringen till SPARKLE. De senaste månaderna har vi sett en positiv rekryteringstrend efter öppnandet av ytterligare studiekliniker och lansering av nya patientrekryteringsinitiativ. Hittills har 58 patienter slutfört studien.

Ascelia Pharma räknar med att slutföra rekryteringen till SPARKLE i februari/mars 2023 med topline-resultat i mitten av 2023. Vi kommer även att lämna uppdateringar om SPARKLE-rekryteringen efter den sista fredagen varje månad.

Två av de tre kliniska studierna i fas 3-programmet med Orviglance är framgångsrikt avslutade. Den tidigare tillkännagivna Food Effect-studien drog framgångsrikt slutsatsen att Orviglances bildförbättring inte påverkades av en lätt måltid. Hepatic Impairment-studien visade att Orviglance tolereras väl hos patienter med nedsatt leverfunktion. Slutförandet av SPARKLE kommer att avsluta fas 3-programmet.

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 6 december kl. 10:00. Rapporten presenteras av företagets CEO Magnus Corfitzen, Deputy CEO & CCO Julie Waras Brogren, CFO Déspina Georgiadou Hedin and CSO Andreas Norlin. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://ir.financialhearings.com/press-conference-december-2022

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida:  https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
DK: +45 787 232 52
SE: +46 8 505 583 58
UK:  +44 333 3009 267
US: +1 646 7224 956

2022-12-06 Ascelia Pharma New Strong Orviglance Data Support Successful SPARKLE Completion with Substantially Fewer Patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Valberedningen utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Nomination Committee appointed for AGM 2023 in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTERAR RESULTAT FRÅN ORVIGLANCE FOOD EFFECT-STUDIE VID RSNA 2022 SOM VISAR STARK FÖRBÄTTRING AV VISUALISERING AV LEVERN BÅDE MED LÄTT MÅLTID OCH I FASTANDE TILLSTÅND Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTS RESULTS OF ORVIGLANCE FOOD EFFECT STUDY AT RSNA 2022 SHOWING STRONG LIVER ENHANCEMENT BOTH WITH LIGHT MEAL AND IN FASTING CONDITION Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Sista patienten inom räckhåll - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q3 2022: Successful completion of two out of three studies for regulatory submission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q3 2022: Framgångsrik slutrapportering i två av tre studier inför regulatorisk ansökan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Ascelia Pharma Ascelia Pharma utökar sin ledningsgrupp Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Ascelia Pharma Ascelia Pharma expands its leadership team Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meddelar framgångsrik slutrapportering av studie av Orviglance vid nedsatt leverfunktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Announces Successful Final Results from Orviglance Hepatic Impairment Study Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023