Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-03-14 Ascelia Pharma Welcome to Ascelia Pharma Investor Update: Bringing Orviglance to Market – Next Steps Towards Launch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Välkommen till Ascelia Pharma Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – nästa steg mot lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma sörjer styrelseledamot René Spogárds bortgång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Mourns the Passing of Board Member René Spogárd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ett tredje amerikanskt patentet stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (Daglig tablett irinotekan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Third US patent strengthens patent protection for Ascelia Pharma's Oncoral (daily tablet irinotecan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INBJUDAN TILL ASCELIA PHARMAS INVESTERARUPPDATERING: ATT TA ORVIGLANCE TILL MARKNADEN – NÄSTA STEG MOT LANSERING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INVITATION TO ASCELIA PHARMA INVESTOR UPDATE: BRINGING ORVIGLANCE TO MARKET – NEXT STEPS TOWARDS LAUNCH Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma achieves Last Patient Last Visit (LPLV) in the Orviglance Phase 3 SPARKLE Study which now includes 85 completed patients. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma rapporterar att den sista patientens sista besök (LPLV) har genomförts i fas 3-studien SPARKLE med Orviglance vilken nu inkluderar 85 patienter som slutfört studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Change in number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når viktig milstolpe - slutför patientrekryteringen till Orviglance fas 3-studie, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meets major milestone with patient enrollment completion for Orviglance Phase 3 Study, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Q4 – fullt fokus på patientrekrytering - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q4 2022: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, expected to be completed in Q1 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q4 2022: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, förväntas avslutas i första kvartalet 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Nytt rekryteringsmål - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-12-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Trög rekrytering i fas 3 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB

Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556571-8797 Ascelia Pharma AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum 2022-12-06
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 692 461
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 1 692 461
Andel
 – aktier 4,85347 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 5,00898 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,00898 % 1 692 461
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 5,00898 % 1 692 461
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 1 692 461
 – andel av rösträtter 5,00898 %
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-12-06 Ascelia Pharma New Strong Orviglance Data Support Successful SPARKLE Completion with Substantially Fewer Patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Valberedningen utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Nomination Committee appointed for AGM 2023 in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTS RESULTS OF ORVIGLANCE FOOD EFFECT STUDY AT RSNA 2022 SHOWING STRONG LIVER ENHANCEMENT BOTH WITH LIGHT MEAL AND IN FASTING CONDITION Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTERAR RESULTAT FRÅN ORVIGLANCE FOOD EFFECT-STUDIE VID RSNA 2022 SOM VISAR STARK FÖRBÄTTRING AV VISUALISERING AV LEVERN BÅDE MED LÄTT MÅLTID OCH I FASTANDE TILLSTÅND Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Sista patienten inom räckhåll - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q3 2022: Framgångsrik slutrapportering i två av tre studier inför regulatorisk ansökan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q3 2022: Successful completion of two out of three studies for regulatory submission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Ascelia Pharma Ascelia Pharma expands its leadership team Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Ascelia Pharma Ascelia Pharma utökar sin ledningsgrupp Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Announces Successful Final Results from Orviglance Hepatic Impairment Study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meddelar framgångsrik slutrapportering av studie av Orviglance vid nedsatt leverfunktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Fas 3 närmar sig slutet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Penser Access Penser Access: Ingen dramatik i Q2 - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-08-18 Ascelia Pharma Halvårsrapport 2022: Starka resultat från Orviglance mateffektstudie Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Ascelia Pharma Half-year report 2022: Strong results from Orviglance Food Effect Study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma presenterar Orviglance mateffektstudie vid RSNA 2022-konferensen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma to present Orviglance Food Effect Study at 2022 RSNA Annual Meeting Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Ascelia Pharma Ascelia Pharma utser Déspina Georgiadou Hedin till ny CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Ascelia Pharma Ascelia Pharma appoints Déspina Georgiadou Hedin as new CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Ascelia Pharma Resultat från Orviglance jämförelsestudie med gadolinium presenterad vid ESGAR 2022-konferensen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Ascelia Pharma Results from Orviglance comparison study to gadolinium presented at ESGAR 2022 conference Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma second US patent for Oncoral (oral irinotecan) strengthens coverage Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharmas andra amerikanska patent för Oncoral (oralt irinotekan) stärker skyddet ytterligare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Läkarstöd för Orviglance Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Penser Access Penser Access: Blickar framåt - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-05-11 Ascelia Pharma Kvartalsrapport Q1 2022: Starkt stöd till Orviglance från vårdpersonal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Ascelia Pharma Quarterly Report Q1 2022: Strong Orviglance support from healthcare professionals Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Ascelia Pharma Ascelia Pharma’s Food Effect Study shows that Orviglance image enhancement of the liver is not reduced by light meal Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Ascelia Pharma Ascelia Pharmas mateffektstudie visar att Orviglances bildförbättring av levern inte minskas av lätt måltid Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Ascelia Pharma Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2022 i Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Ascelia Pharma Bulletin from the Annual General Meeting in Ascelia Pharma AB on 5 May 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publishes Annual Report for 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Ascelia Pharma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Ascelia Pharma NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Ascelia Pharma CFO Kristian Borbos to leave Ascelia Pharma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Ascelia Pharma CFO Kristian Borbos lämnar Ascelia Pharma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Ascelia Pharma Number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Ascelia Pharma Antal aktier och röster i Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma AB: HC Andersen Capital: Release of new Ascelia Pharma investment case Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Årligutdelning
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023