Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-13 Ascelia Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 november 2023 i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-13 Ascelia Pharma Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Ascelia Pharma AB on 13 November 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitaments-program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Penser Access Penser Access: Blickarna mot maj - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-09 Redeye Redeye: Ascelia Q3 update - On track for a SPARKLE result in May 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-08 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q3 2022: Den ny utläsning av bilderna från fas 3-studien SPARKLE fortskrider enligt planen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-08 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q3 2023: Re-evaluation of SPARKLE Phase 3 Study Images Progresses According to Plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Ascelia Pharma NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-19 Ascelia Pharma KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma får översiktsartikel om Orviglance accepterad för publicering i Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Gets Acceptance for Publication of Orviglance Review Article in Investigative Radiology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - All attention on the top priority Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når headline-resultat från SPARKLE-utläsningen i maj 2024 med nuvarande finansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma to Reach Headline Results from SPARKLE Re-Evaluation by May 2024 with Current Funding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma gör omfattande neddragning av organisationen för att nå headline-resultat med SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-31 Ascelia Pharma Ascelia Pharma significantly reduces organization to reach SPARKLE headline results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Penser Access Penser Access: I väntan på nästa milstolpe - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Halvårsrapport 2023: Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Ascelia Pharma Half-Year report 2023: Re-evaluation required after intra-reader inconsistency in scoring of images from phase 3 study SPARKLE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma provides clarifications around the intra-reader variability in read-out of images in the SPARKLE study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Ascelia Pharma Ascelia Pharma ger förtydliganden kring intraläsarvariabilitet vid utläsningen av bilder i SPARKLE-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Penser Access Penser Access: Oväntat utfall - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-09 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is blurred Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Re-Evaluation Required After Intra-Reader Inconsistency in Scoring of Images from Phase 3 Study SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 Ascelia Pharma Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Penser Access Penser Access: Sanningens ögonblick - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Ascelia Pharma presented Orviglance Hepatic Impairment Data and hosted a Q&A with liver imaging experts at the 2023 ESGAR Annual Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Ascelia Pharma Vid ESGARs årsmöte 2023 presenterade Ascelia Pharma Orviglance-data från studien med nedsatt leverfunktion samt var värd för en Q&A med experter inom leveravbildning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Redeye Redeye: Ascelia Pharma - SPARKLE is about to sparkle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Penser Access Penser Access: Nyckelhändelse stundar - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q1 2023: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, Last Patient Last Visit (LPLV) has been completed Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q1 2023: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) har avslutats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Kommuniké från årsstämma den 4 maj 2023 i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Ascelia Pharma Bulletin from the Annual General Meeting in Ascelia Pharma AB on 4 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Hepatic Impairment Study Accepted for Presentation at Major Radiology and Liver Conferences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Ascelia Pharma Studie av nedsatt leverfunktion (Hepatic Impairment Study) accepterad för presentation vid större radiologi- och leverkonferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Rättelse: Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Correction: Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Ascelia Pharma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Välkommen till Ascelia Pharma Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – nästa steg mot lansering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Ascelia Pharma Welcome to Ascelia Pharma Investor Update: Bringing Orviglance to Market – Next Steps Towards Launch Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma sörjer styrelseledamot René Spogárds bortgång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ascelia Pharma Mourns the Passing of Board Member René Spogárd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Ett tredje amerikanskt patentet stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (Daglig tablett irinotekan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Ascelia Pharma Third US patent strengthens patent protection for Ascelia Pharma's Oncoral (daily tablet irinotecan) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INVITATION TO ASCELIA PHARMA INVESTOR UPDATE: BRINGING ORVIGLANCE TO MARKET – NEXT STEPS TOWARDS LAUNCH Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Ascelia Pharma INBJUDAN TILL ASCELIA PHARMAS INVESTERARUPPDATERING: ATT TA ORVIGLANCE TILL MARKNADEN – NÄSTA STEG MOT LANSERING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma rapporterar att den sista patientens sista besök (LPLV) har genomförts i fas 3-studien SPARKLE med Orviglance vilken nu inkluderar 85 patienter som slutfört studien. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Ascelia Pharma Ascelia Pharma achieves Last Patient Last Visit (LPLV) in the Orviglance Phase 3 SPARKLE Study which now includes 85 completed patients. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ascelia Pharma Change in number of shares and votes in Ascelia Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma meets major milestone with patient enrollment completion for Orviglance Phase 3 Study, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ascelia Pharma Ascelia Pharma når viktig milstolpe - slutför patientrekryteringen till Orviglance fas 3-studie, SPARKLE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma resolves on conversion of series C shares into ordinary shares for delivery to participants in incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Ascelia Pharma Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Q4 – fullt fokus på patientrekrytering - Ascelia Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma QUARTERLY REPORT Q4 2022: Orviglance phase 3 study, SPARKLE, expected to be completed in Q1 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Ascelia Pharma KVARTALSRAPPORT Q4 2022: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, förväntas avslutas i första kvartalet 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Ascelia Pharma 71 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patienter har slutfört SPARKLE-studien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Ascelia Pharma 65 patients have completed the SPARKLE study Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Penser Access Penser Access: Nytt rekryteringsmål - Ascelia Pharma Analyser Visa Stäng
2022-12-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Ascelia Pharma: Trög rekrytering i fas 3 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB

Flaggningsmeddelande i Ascelia Pharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556571-8797 Ascelia Pharma AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum 2022-12-06
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 692 461
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 1 692 461
Andel
 – aktier 4,85347 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 5,00898 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,00898 % 1 692 461
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 5,00898 % 1 692 461
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 1 692 461
 – andel av rösträtter 5,00898 %
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-12-06 Ascelia Pharma Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Ascelia Pharma New Strong Orviglance Data Support Successful SPARKLE Completion with Substantially Fewer Patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Nomination Committee appointed for AGM 2023 in Ascelia Pharma AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Ascelia Pharma Valberedningen utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTERAR RESULTAT FRÅN ORVIGLANCE FOOD EFFECT-STUDIE VID RSNA 2022 SOM VISAR STARK FÖRBÄTTRING AV VISUALISERING AV LEVERN BÅDE MED LÄTT MÅLTID OCH I FASTANDE TILLSTÅND Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Ascelia Pharma ASCELIA PHARMA PRESENTS RESULTS OF ORVIGLANCE FOOD EFFECT STUDY AT RSNA 2022 SHOWING STRONG LIVER ENHANCEMENT BOTH WITH LIGHT MEAL AND IN FASTING CONDITION Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023