Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-28 Arlandastad Group Arlandastad Group: Med målet att bli Europas största molnplattform väljer evroc Sverige och Arlandastad för sitt flagship data center Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-27 Arlandastad Group Arlandastad Group: Stockholms nya kongress blir granne med Sveriges största flygplats Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-17 Penser Access Penser Access: Enligt plan - Arlandastad Group Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Nov 2023 | Arlandastad Group

Penser Access: Enligt plan – Arlandastad Group

Rör sig mot helårsestimat på intäktssidan
Intäkterna i kvartalet uppgick till 86,7 mkr där 45,5 mkr var hyresintäkter och 37,9 mkr gick att koppla till operativa verksamheter. Siffran var något högre än vad som krävs för att nå våra helårsestimat. Förvaltningsresultatet, dvs. resultat före värdeförändringar, uppgick till -21 mkr. Anledningen till det negativa resultatet är högre finansieringskostnader och kostnader kopplat till förvärvet av Skavsta. Periodens resultat före skatt uppgick till -144,8 mkr. Resultatet belastas av orealiserade värdeförändringar om 118,1 mkr. Dessa värdeförändringar är kopplade till ökade avkastningskrav för byggrättsportföljen. Det genomsnittliga värdet för byggrätter i Arlandastad uppgick till 3 174 kr/Kvm, ned nedgång med 8,7% y/y. I Skavsta har värdet stigit marginellt till 308 kr/kvm (302). Efter kvartalets slut har bolaget fått en förebyggande skadeersättning om 385 mkr för skadeersättning kopplat till byggandet av ostlänken som berör Skavsta. Beloppet betalas ut fram till 2027 varav 100 mkr i Q4’23 och ytterligare 100 mkr Q1’24.

Justerar för tydligare kostnadsbild framöver
Baserat på intäkterna i kvartalet höjer vi vårt estimat för totala intäkter med 3%, detta är främst hänförligt till att hyresintäkterna i kvartalet var högre än vad som krävs för att nå våra helårsestimat. Under resterande prognosperiod höjer vi totala intäkter med i snitt 5%. Givet den högre kostnadsbasen i kvartalet, delvis driven av högre räntor, sänker vi vårt estimat för resultat före värdeförändringar till -68 mkr från tidigare -8 mkr på innevarande år och med -4 mkr 2024. 2025 lämnas dock våra estimat oförändrade då fastighetsutveckling går enligt plan.
 
Oförändrat motiverat värde
Vi anser att Arlandastad Group är ett av de mest intressanta fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen givet 1) den höga direktavkastningen i beståndet, 6,8% och 2) den låga belåningsgraden om 25% i kombination med det likviditetstillskott som tillkommer från Trafikverket. Under kvartalet har bolaget genom JV-avtalet med BRA Bygg visat ett starkt affärsmannaskap genom att lyckas med värdeskapande fastighetsutveckling i en utmanande marknad. Vidare tyder den ökade aktiviteten på Skavsta att bolaget kommer se en hög avkastning på investerat kapital framöver.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-11-2023 kl. 10:16: https://docs.penser.se/research/5066-C/arlandastad2023117.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 
 

2023-11-15 Arlandastad Group Arlandastad Groups delårsrapport januari - september 2023: Ökade intäkter och fortsatt fokus på lönsamhet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Arlandastad Group Arlandastad Group: Stockholm Skavsta Flygplats AB erhåller skadeersättning från Trafikverket om 385 MSEK på grund av arbetet med Ostlänken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-09 Arlandastad Group Arlandastad Group skapar framgångsrika miljöer för möten Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-26 Arlandastad Group Arlandastad Group och Sörmlands Sparbank överens om finansiering för Skavstas fortsatta utveckling Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-21 Arlandastad Group Arlandastad Group tecknar fem nya hyresavtal Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-12 Arlandastad Group Valberedning för Arlandastad Group AB utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-24 Arlandastad Group Arlandastad Group tecknar långt hyresavtal med Bankomat - ingår samtidigt JV med BRA Bygg Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-19 Penser Access Penser Access: Underliggande verksamheten fortsätter åt rätt håll - Arlandastad Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-18 Arlandastad Group Arlandastad Group Delårsrapport januari - juni 2023: Ökad aktivitet och nya avtal i en fortsatt osäker marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Arlandastad Group Inbjudan: Arlandastad Group presenterar delårsrapporten för januari till juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Arlandastad Group Arlandastad Group ny hubbarrangör för Nordens största hållbarhetskonferens Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-01 Arlandastad Group Arlandastad Group utser Henrik Morén till ny Chief Financial Officer Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Arlandastad Group Arlandastad Group säkerställer grön finansiering Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-22 Penser Access Penser Access: Stabil ställning och ökade intäkter trots utmanande omvärldsläge - Arlandastad Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-17 Arlandastad Group Arlandastad Group Delårsrapport januari - mars 2023: Fokus på förädling och detaljplanearbete Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Penser Access Penser Access: Analytikerpresentation av Arlandastad Group - Erik Penser Bank - 21 april 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-19 Arlandastad Group Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Arlandastad Group Arlandastad Group: Världsunikt projekt med fullstora självkörande elbussar Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-16 Arlandastad Group Arlandastad Group: Världsunikt projekt med fullstora självkörande elbussar Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-29 Arlandastad Group Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2022 är publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-27 Arlandastad Group Arlandastad Group: Fokus på Skavsta i stadsbyggnadstävling för unga Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-20 Arlandastad Group Kallelse till årsstämma 2023 i Arlandastad Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Penser Access Penser Access: Intervju med Arlandastad Group - Erik Penser Bank - 20 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Arlandastad Group Arlandastad Groups CFO lämnar bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Penser Access Penser Access: Synergieffekten och låg belåning banar väg för fortsatt tillväxt - Arlandastad Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-15 Arlandastad Group Arlandastad Groups Bokslutskommuniké januari - december 2022: Vi utvecklar och förädlar vår portfölj Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Arlandastad Group Inbjudan: Arlandastad Group presenterar delårsrapporten för januari till december 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-19 Arlandastad Group Arlandastad Group rekryterar Anna Stenströmer som hållbarhetsansvarig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Apr 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024