Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-07-30 Arise Ändring av antal aktier och röster i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-30 Arise Change in number of shares and votes in Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Arise Arise AB: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 20 Jul 2021 | Arise

Arise AB: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

ANDRA KVARTALET (1 april-30 juni 2021)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 36 (30) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 (6) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6 (-12) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt och rapporterat resultat före skatt uppgick till -10 (-28) mkr respektive -6 (-28) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 (-27) mkr motsvarande -0,16 (-0,80) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 12 (7) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 61 (75) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 420 (175) SEK/MWh, fördelat på el 415 (156) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 5 (19) SEK/MWh.
 • Avtal ingicks rörande avyttring av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW, till The Renewables Infrastructure Group Limited (”TRIG”) och fonder förvaltade av InfraRed (”InfraRed”)

FÖRSTA halvåret (1 januari-30 juni 2021)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 82 (80) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 34 (32) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 (-6) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt och rapporterat resultat före skatt uppgick till -7 (-35) mkr respektive -10 (-35) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 (-34) mkr motsvarande -0,27 (-1,01) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 27 (17) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 143 (199) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 444 (262) SEK/MWh, fördelat på el 435 (206) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 10 (56) SEK/MWh.
 • Arise presenterade en tillväxtplan fram till 2025, innehållande geografisk expansion, solkraft samt möjligheten att bjuda in investerare i bolagets befintliga produktion såväl som möjligheten att äga minoritetsandelar i framtida driftsatta vindkraftprojekt.
 • Daniel Johansson meddelade styrelsen att han önskar sluta som VD för Arise. Daniel kommer att stå till bolagets förfogande under sex månader. Per-Erik Eriksson utsågs fr.o.m. den 21 juli till tillförordnad VD intill dess att ny VD har rekryterats.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW, genomfördes vilket förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka SEK 135 miljoner under åren 2021 till 2024, varav cirka SEK 45 miljoner under tredje kvartalet 2021.
 • Arise och Hällefors Tierp Skogar ingick ett partnerskap för att stärka elförsörjningen av Mellansverige. Inom ramen för partnerskapet har ett avtal ingåtts som ger Arise exklusiva rättigheter att utveckla vindkraftsprojekt på berörda marker. Potentialen bedöms uppgå till mer än 1 500 MW ny vindkraft. Gemensamt för områdena är att de är belägna i elprisområde 3 och att de potentiellt kan stärka upp elförsörjningen i en del av landet som ligger nära storstäderna Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro, där det långsiktiga elbehovet är stort.

 

Halmstad den 20 juli 2021
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
 

Denna information är sådan information som Arise AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se
  
Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

2021-07-20 Arise Arise AB: Interim report 1 January - 30 June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 Arise Arise AB: Arise and HT Skogar partners up to strengthen the power supply in the middle of Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 Arise Arise AB: Arise och HT Skogar ingår partnerskap för att stärka elförsörjningen av Mellansverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Arise Arise AB: Inbjudan till telefonkonferens och audiocast i samband med Arise delårsrapport januari-juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Arise Arise AB: Invitation to a teleconference and audiocast in connection with Arise's Q2-report for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Arise Arise AB: Miljötillstånd i projekt Kölvallen meddelat av Mark- och miljödomstolen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Arise Arise AB: Environmental permit granted for project Kölvallen by the Land and Environment Court Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Arise Arise AB: Juni månads produktion 15,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Arise Arise AB: Power production in June 15.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-05 Arise Arise AB: Arise finalizes the sale of the wind farms Ranasjö- and Salsjöhöjden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-05 Arise Arise AB: Arise genomför försäljningen av vindkraftparkerna Ranasjö- och Salsjöhöjden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Arise Arise AB: Acting CEO of Arise Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Arise Arise AB: Tillförordnad VD för Arise Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Arise Arise AB: Maj månads produktion 15,0 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Arise Arise AB: Power production in May 15.0 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-02 Arise Arise AB: Daniel Johansson, CEO, resigns from Arise Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-02 Arise Arise AB: Daniel Johansson slutar som VD för Arise Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Arise Arise AB: Arise announces the sale of the wind farms Ranasjö- and Salsjöhöjden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Arise Arise AB: Arise säljer vindkraftparkerna Ranasjö- och Salsjöhöjden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Arise Arise AB: April månads produktion 30,8 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Arise Arise AB: Power production in April 30.8 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Arise Arise AB: CEO's presentation on Arise's Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Arise Arise AB: VD:s presentation från Arise årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Arise Arise AB: Kommuniké från årsstämma 5 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Arise Arise AB: Press release from the AGM in Arise on 5 May 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Arise Arise AB: Interim report 1 January - 31 March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Arise Arise AB: Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Arise Ändring av antal aktier och röster i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Arise Change in number of shares and votes in Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Arise Arise AB: Environmental permit granted for project Finnåberget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Arise Arise AB: Miljötillstånd i Projekt Finnåberget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Arise Arise AB: Mars månads produktion 28,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-09 Arise Arise AB: Power production in March 28,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Arise Arise AB: Arise publicerar årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Arise Arise AB: Arise publishes Annual Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Arise Arise AB: Notice to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Arise Arise AB: Kallelse till årsstämma 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 Arise Arise AB: Arise accelererar den gröna omställningen med ny tillväxtplan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-26 Arise Arise AB: Arise to accelerate green transition with new growth plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-08 Arise Arise AB: Power production in February 28,8 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-08 Arise Arise AB: Februari månads produktion 28,8 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Arise Arise AB: Year-end report 1 January-31 December 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Arise Arise AB: Bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Arise Arise AB: Inbjudan till telefonkonferens och audiocast i samband med Arise bokslutskommuniké för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Arise Arise AB: Invitation to a teleconference and audiocast in connection with Arise's Year-end report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Arise Arise AB: Januari månads produktion 24,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Arise Arise AB: Power production in January 24.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Arise Arise AB: Intressant möjlighet för vindkraft i Stjørdals kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Arise Arise AB: Interesting opportunity for wind power in Stjørdal municipality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-29 Arise Change in number of shares and votes in Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Arise Ändring av antal aktier och röster i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-11 Arise Arise AB: December månads produktion 26,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-11 Arise Arise AB: Power production in December 26.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Arise Arise AB: The sale of the projects Ranasjö- and Salsjöhöjden is postponed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Arise Arise AB: Försäljning av projekten Ranasjö- och Salsjöhöjden skjuts upp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Arise Arise AB: November månads produktion 32,6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Arise Arise AB: Power production in November 32.6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Arise Arise AB: Penser Access: Arise - låga elpriser i Q3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Arise Arise AB: Delårsrapport 1 januari-30 september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Arise Arise AB: Interim report 1 January - 30 September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Arise Arise AB: Power production in October 27.9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Arise Arise AB: Oktober månads produktion 27,9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Arise Ändring av antal aktier och röster i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Arise Change in number of shares and votes in Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Arise Arise AB: Invitation to a teleconference and audiocast in connection with Arise's Q3-report for 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Arise Arise AB: Inbjudan till telefonkonferens och audiocast i samband med Arise delårsrapport januari-september 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-06 Arise Arise AB: Power production in September 27.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-06 Arise Arise AB: September månads produktion 27,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-18 Arise Arise AB calls for early redemption of its secured bonds maturing in 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Arise Arise AB påkallar förtida inlösen av säkerställda obligationer som förfaller 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Arise Arise AB: Arise to refinance existing secured bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Arise Arise AB: Arise refinansierar utestående säkerställda obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-16 Arise Arise AB: Arise signs a new full-service agreement with WP Green Service GmbH for three of its wind farms Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-16 Arise Arise AB: Arise tecknar nytt fullserviceavtal med WP Green Service GmbH för tre av sina vindkraftparker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-07 Arise Arise AB: Augusti månads produktion 12,2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-07 Arise Arise AB: Power production in August 12.2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-10 Arise Arise AB: Juli månads produktion 28,6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-10 Arise Arise AB: Power production in July 28.6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-31 Arise Ändring av antal aktier och röster i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-31 Arise Change in number of shares and votes in Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-20 Arise Arise AB: Penser Access: Arise - Markant expansion av portföljen in i 2024-2025 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-17 Arise Arise AB: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 Arise Arise AB: Interim report 1 January - 30 June 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 Arise Arise AB: Increased service life in Arise's wind farms Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 Arise Arise AB: Ökad livslängd för Arise vindkraftparker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Arise Arise AB: Power production in June 18.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Arise Arise AB: Juni månads produktion 18,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-06 Arise Arise AB: Inbjudan till telefonkonferens och audiocast i samband med Arise delårsrapport januari-juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-06 Arise Arise AB: Invitation to a teleconference and audiocast in connection with Arise's Q2-report for 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-08 Arise Arise AB: Power production in May 25.5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-08 Arise Arise AB: Maj månads produktion 25,5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Arise Arise AB: Arise intensifies the development of project Lebo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Arise Arise AB: Arise intensifierar utvecklingen av projekt Lebo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Arise Arise AB: Viktigt steg framåt för Kölvallen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Arise Arise AB: Important milestone achieved for project Kölvallen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Arise Arise AB: Redeye: Arise - Något osäkert affärsläge Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 Arise Arise AB: Power production in April 31.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Arise Arise AB: April månads produktion 31,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Arise Arise AB: Penser Access: Arise - Utsikter intakta efter dramatisk kursresa Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Arise Press release from the Annual General Meeting in Arise AB (publ) on 6 May, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Arise Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2020 i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Arise Arise AB: VD:s presentation från årsstämman finns nu tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Arise Arise AB: CEO's presentation on today's Annual General Meeting of Shareholders is now available. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Arise Arise AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Arise Arise AB: INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Arise Change in number of shares and votes in Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Arise Ändring av antal aktier och röster i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-07 Arise Arise AB: Power production in March 33.4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Arise Arise AB: Mars månads produktion 33,4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Arise Arise AB: Årsredovisning 2019 finns nu tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Arise Arise AB: Annual Report 2019 is now available Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Arise Arise AB: Kallelse till årsstämma 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Arise Arise AB: Notice to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Arise Arise AB: Arise återköper obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-19 Arise Arise AB: Arise repurchases bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Arise Arise AB: Arise återköper obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Arise Arise AB: Arise purchases bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Arise Arise AB: Arise purchases bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Arise Arise AB: Arise återköper obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Arise Arise AB: Februari månads produktion 45,4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Arise Arise AB: Power production in February 45.4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Arise Arise AB: Redeye: Arise - Rekordkvartal i Q4 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-17 Arise Arise AB: Penser Access: Arise - Från finansiell sanering till lönsam tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-14 Arise Arise AB: Year-end report 1 January - 31 December 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Arise Arise AB: Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Arise Arise AB: Power production in January 45.4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Arise Arise AB: Januari månads produktion 45,4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 Arise Arise AB: Invitation to a teleconference and audiocast in connection with Arise's Year-end report for 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 Arise Arise AB: Inbjudan till telefonkonferens och audiocast i samband med Arise bokslutskommuniké för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Arise Arise AB: December månads produktion 36,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-08 Arise Arise AB: Power production in December 36.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-12 Arise Arise AB: Penser Access: Arise - Försäljning av Skaftåsen tar vinstökningsmålet i hamn Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Arise Arise AB: Arise announces its largest project sale to date Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-11 Arise Arise AB: Arise genomför sin största projektförsäljning hittills Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-05 Arise Arise AB: November månads produktion 26,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-05 Arise Arise AB: Power production in November 26.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Arise Arise AB: Penser Access: Arise - Ökat tryck på Skaftåsen för att nå målet Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Arise Arise AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Arise Arise AB: INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 SEPTEMBER 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Arise Arise AB: Oktober månads produktion 26,2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Arise Arise AB: Power production in October 26.2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Arise Arise AB: Invitation to a teleconference and audiocast in connection with Arise's Q3-report for 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Arise Arise AB: Inbjudan till telefonkonferens och audiocast i samband med Arise delårsrapport januari-september 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Arise Arise AB: September månads produktion 30,8 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Arise Arise AB: Power production in September 30.8 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-07 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-06 Arise Arise AB: Augusti månads produktion 17,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-06 Arise Arise AB: Power production in August 17.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-12 Arise Arise AB: Juli månads produktion 20,9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-12 Arise Arise AB: Power production in July 20.9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-19 Arise Arise AB: Redeye: Arise - I väntan på Skaftås-affären Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-18 Arise Arise AB: Penser Access: Arise - Sätter hoppet om helårsmålet till Skaftåsen Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-17 Arise Arise AB: INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-17 Arise Arise AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-08 Arise Arise AB: Power production in June 21.5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-08 Arise Arise AB: Juni månads produktion 21,5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Arise Arise AB: Invitation to a conference call in connection with Arise's Q2-report for 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Arise Arise AB: Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise delårsrapport januari-juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-10 Arise Arise AB: Power production in May 27.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-10 Arise Arise AB: Maj månads produktion 27,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Arise Arise AB: Redeye: Arise - Stärkta finanser och enklare struktur Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-09 Arise Arise AB: April månads produktion 23,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Arise Arise AB: Power production in April 23.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Arise Arise AB: Penser Access: Arise - Tydliggör värdering av värdeskapandet i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-08 Arise Press release from the Annual General Meeting in Arise AB (publ) on 8 May, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Arise Kommuniké från årsstämma den 8 maj 2019 i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Arise Arise AB: VD:s presentation från årsstämman finns nu tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Arise Arise AB: CEO's presentation on today's Annual General Meeting of Shareholders is now available. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Arise Arise AB: INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Arise Arise AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Arise Arise AB: Årsredovisning 2018 finns nu tillgänglig Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Arise Arise AB: Annual Report 2018 is now available Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Arise Arise AB: Notice to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Arise Arise AB: Kallelse till årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Arise Arise AB: Power production in March 70.2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Arise Arise AB: Mars månads produktion 70,2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Arise Change in number of shares and votes in Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Arise Ändring av antalet aktier och röster i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Arise Arise AB: Arise slutför försäljningen av Jädraås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Arise Arise AB: Arise completes the sale of Jädraås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-19 Arise Amendment of terms and conditions pertaining to Arise AB's (publ) Senior Secured Green Floating Rate Notes 2018/2021 ISIN SE0010920900 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-19 Arise Ändring av villkor för Arise ABs (publ) seniora säkerställda gröna obligation 2018/2021 ISIN SE0010920900 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Arise Arise AB: Power production in February 69.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Arise Arise AB: Februari månads produktion 69,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Arise Arise AB: Arise enters a new phase following the sale of Jädraås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Arise Arise AB: Arise går in i en ny fas efter försäljning av Jädraås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Arise Arise AB: Redeye: Arise - Starka kassaflöden kommande året Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-18 Arise Arise AB: Penser Access: Arise - Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-15 Arise Arise AB: Year-end report 1 January - 31 December 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Arise Arise AB: Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Arise Arise AB: Power production in January 62.6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Arise Arise AB: Januari månads produktion 62,6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Arise Correction of press release relating to the invitation to a conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Arise Korrigering av pressmeddelande relaterat till inbjudan till telefonkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Arise Invitation to a conference call in connection with Arise's Year-end report for 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Arise Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise bokslutskommuniké för 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Arise Penser Access: Arise - Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-12 Arise Redeye: Arise - Börjar få god medvind Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 Arise Presentation from Arise's Capital Markets Day is now available Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Arise Presentation från Arise kapitalmarknadsdag finns nu tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Arise INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 SEPTEMBER 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-09 Arise DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-07 Arise Power production in October 68.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-07 Arise Oktober månads produktion 68,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-30 Arise Välkommen till Arise kapitalmarknadsdag den 9 november Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-30 Arise Welcome to Arise's Capital Markets Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-09 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-08 Arise Arise invites to a Capital Markets Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-08 Arise Arise bjuder in till kapitalmarknadsdag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Arise Power production in September 67.4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-05 Arise September månads produktion 67,4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-02 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Arise Arise tillkännager förvärv och efterföljande avyttring av en vindkraftpark om 37 MW till en fond förvaltad av BlackRock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Arise Arise announces the acquisition and subsequent sale of a 37 MW wind farm to a fund managed by BlackRock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Arise Arise avyttrar Bröcklingeberget vindkraftpark om ca 45 MW till en fond förvaltad av re:cap global investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Arise Arise announces the sale of the appr. 45 MW Bröcklingeberget wind farm to a fund managed by re:cap global investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-10 Arise Augusti månads produktion 39,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-10 Arise Power production in August 39.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-08 Arise Power production in July 21.4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-08 Arise Juli månads produktion 21,4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Arise Arise AB exceeds 1 000 MW in total managed wind power capacity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Arise Arise AB passerar 1 000 MW i total förvaltad vindkraftkapacitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Arise Redeye: Arise - Fortsatt höga spotpriser Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-19 Arise Penser Access: Arise - Ökat fokus på växande pipeline Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 Arise DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-18 Arise INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Arise Invitation to a conference call in connection with Arise's Q2 report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Arise Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise delårsrapport januari-juni 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Arise Power production in June 42.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Arise Juni månads produktion 42,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Arise Arise AB (publ) signs option agreement for the right to acquire Krange Vind AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Arise Arise AB (publ) ingår optionsavtal om rätt att förvärva Krange Vind AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Arise Maj månads produktion 29,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-11 Arise Power production in May 29.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-05 Arise Arise offentliggör obligationsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-05 Arise Arise publishes a prospectus for bond Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Arise Power production in April 46.5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Arise April månads produktion 46,5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Arise Redeye: Arise - Lovande lyft i elcertifikaten Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-04 Arise Penser Access: Arise - Projektverksamheten avgörande trots medvind Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-03 Arise Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2018 i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Arise Press release from the Annual General Meeting in Arise AB (publ) on 3 May, 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Arise CEO's presentation on today's Annual General Meeting of Shareholders is now available. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Arise VD:s presentation från årsstämman finns nu tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Arise DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Arise INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Arise Power production in March 39.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Arise Mars månads produktion 39,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 Arise Annual Report 2017 is now available Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 Arise Årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-03 Arise Notice to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-03 Arise Kallelse till årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-21 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-12 Arise Arise genomför framgångsrikt en refinansiering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Arise Arise successfully implements a refinancing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Arise Arise has called for an early voluntary conditional total redemption of its bond maturing in 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Arise Arise kallar till förtida inlösen av obligationen som förfaller 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Arise Arise announces result of the written procedure regarding the proposed amendments to its bond maturing in 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Arise Arise offentliggör resultat från skriftligt förfarande avseende föreslagna villkorsändringar i obligationen som förfaller 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Arise Februari månads produktion 40,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Arise Power production in February 40.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Arise Arise announces plans to issue new bond and initiates a Written Procedure to facilitate refinancing of its bond maturing in 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Arise Arise offentliggör planer på emission av en ny obligation och initierar ett skriftligt förfarande för att refinansiera obligationen som förfaller 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Arise Penser Access: Arise - Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-19 Arise Redeye: Analysuppdatering av Arise Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-16 Arise Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Arise Year-end report 1 January - 31 December 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Arise Januari månads produktion 52,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-09 Arise Power production in January 52.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-07 Arise Invitation to a conference call in connection with Arise's Year-end report for 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-07 Arise Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise bokslutskommuniké för 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 Arise Valberedningens förslag inför årsstämman i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 Arise The Nomination Committee's proposal for the Annual General Meeting in Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Arise Power production in December 71.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Arise December månads produktion 71,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Arise Arise AB (publ) ingår optionsavtal med rätt att förvärva projektet Enviksberget om ca 35 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Arise Arise AB (publ) enters into an option agreement with the right to acquire Enviksberget a project of approx. 35 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 Arise Power production in November 61.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 Arise November månads produktion 61,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-29 Arise Arise återköper obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-29 Arise Arise purchases bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Arise Penser Access: Arise - Nedskrivning på botten av cykeln? Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 Arise Redeye: Arise - Stor nedskrivning, annars ok Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-10 Arise INTERIM REPORT 1 JANUARY-30 SEPTEMBER 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Arise DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-07 Arise Oktober månads produktion 69,8 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-07 Arise Power production in October 69.8 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Arise Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise delårsrapport januari-september 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Arise Invitation to a conference call in connection with Arise's Q3 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-05 Arise September månads produktion 33,0 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-05 Arise Power production in September 33.0 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Arise Augusti månads produktion 38,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Arise Power production in August 38.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-17 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-09 Arise Juli månads produktion 35,5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-09 Arise Power production in July 35.5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Arise Redeye: Svartnäs lyfte resultatet i Arise Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-20 Arise Penser Access: Arise - Både goda och dåliga nyheter Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Arise INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-19 Arise DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-10 Arise Invitation to a conference call in connection with Arise's Q2 report 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-10 Arise Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise delårsrapport januari-juni 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-07 Arise Juni månads produktion 49,2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-07 Arise Power production in June 49.2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Arise Förtydligande avseende positiv resultateffekt av försäljningen av Svartnäs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Arise Arise tillkännager förvärv och  efterföljande avyttring av Svartnäs vindkraftpark på 115 MW till en fond förvaltad av BlackRock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Arise Arise announces the acquisition and subsequent sale of the 115 MW Svartnäs wind farm to a fund managed by BlackRock Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-19 Arise Ansökan om miljötillstånd för projektet Kölvallen har meddelats avslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-19 Arise The environmental permit application for project Kölvallen has been denied Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-08 Arise Power production in May 35.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-08 Arise Maj månads produktion 35,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Arise Arise outsourcar serviceverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Arise Arise to outsource its service operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Arise Power production in April 56.5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-09 Arise April månads produktion 56,5 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Arise Penser Access: Arise - Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-08 Arise Redeye: Stora projekt i pipen för Arise Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-04 Arise Press release from Annual General Meeting in Arise AB (publ) on 4 May 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Arise Kommuniké från årsstämma den 4 maj 2017 i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Arise VD:s presentation från årsstämman finns nu tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Arise CEO's presentation on today's Annual General Meeting of Shareholders is now available. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Arise DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Arise INTERIM REPORT 1 JANUARY-31 MARCH 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Arise Power production in March 62.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Arise Mars månads produktion 62,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-06 Arise Annual Report 2016 is now available Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-06 Arise Årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Arise Notice to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Arise Kallelse till årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-03 Arise Arise löser in obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-03 Arise Arise to redeem bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Arise The rights issue of convertible bonds in Arise has been completed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Arise Konvertibelemissionen i Arise genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-09 Arise Februari månads produktion 53,2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-09 Arise Power production in February 53.2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Arise Redeye: Arise laddar med konvertibel Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-22 Arise A presentation for the upcoming teleconference today has been made available Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Arise Presentation till dagens telefonkonferens tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Arise Arise AB (publ) publishes prospectus regarding a convertible bonds rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Arise Arise AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission av konvertibler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Arise Penser Access: Arise - Ett mellanår för projektutvecklingen Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Arise Arise announces a fully supported rights issue of convertible bonds to proactively develop its position and strengthen its financial flexibility. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Arise Year-end report 1 January - 31 December 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Arise Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Arise Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 Arise Januari månads produktion 69,9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 Arise Power production in January 69.9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Arise Arise AB (publ) enters into an option agreement to acquire Svartnäs Vindkraft AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-08 Arise Arise AB (publ) ingår optionsavtal med rätt att förvärva Svartnäs Vindkraft AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Arise Invitation to a conference call in connection with Arise's Year-end report for 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Arise Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise bokslutskommuniké 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Arise Invitation to a conference call in connection with Arise's Year-end report for 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-17 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-17 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-10 Arise December månads produktion 90,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-10 Arise Power production in December 90.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 Arise Arise har ingått ett förvaltningsavtal med Tellenes Vindpark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-23 Arise Arise has signed an operations management agreement with Tellenes Vindpark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Arise November månads produktion 73,2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Arise Power production in November 73.2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Arise Redeye: uppdaterad analys av Arise med ett par ljusglimtar Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-15 Arise Redeye: uppdaterad analys av Arise med ett par ljusglimtar Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-15 Arise Penser Access: Arise - Motvinden ökar efter kursuppgång Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-15 Arise Penser Access: Arise - Motvinden ökar efter kursuppgång Pressreleaser Visa Stäng
2016-11-14 Arise Power production in October 68.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-14 Arise Oktober månads produktion 68.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-11 Arise INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 SEPTEMBER 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-11 Arise DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 Arise Arise finalizes the sale of its 12.8 MW Bohult wind farm to a fund managed by Allianz Global Investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 Arise Arise genomför försäljningen av Bohult om 12,8 MW till en fond förvaltad av Allianz Global Investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-04 Arise Arise delårsrapport januari - september 2016 och telefonkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-04 Arise Arise announces date of 2016 Q3 report and conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-01 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-17 Arise Arise acquires the Bröcklingberget project from Ownpower Projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-17 Arise Arise förvärvar projektet Bröcklingberget från Ownpower Projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-10 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i Arise AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-04 Arise Power production in September 38.9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-04 Arise September månads produktion 38,9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-27 Arise Arise has entered into an agreement with Kraftö for the acquisition of a project portfolio of 370 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-27 Arise Arise har tecknat avtal med Kraftö om förvärv av en projektportfölj om 370 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Arise Arise and Fortum agree to investigate a possible sale of the Kölvallen wind project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Arise Arise och Fortum har avtalat om att undersöka möjligheten till en avyttring av vindkraftprojektet Kölvallen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-06 Arise Power production in August 50.4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-06 Arise Augusti månads produktion 50,4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-17 Arise Power production in July 32.0 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-17 Arise Juli månads produktion 32,0 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Arise Redeye - Arise: Bohult säljs till Allianz Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-20 Arise EP Access: Arise - Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Pressreleaser Visa Stäng
2016-07-19 Arise INTERIM REPORT 1 JANUARY - 30 JUNE 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-19 Arise DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-19 Arise Arise har ingått villkorat avtal om att sälja den driftsatta vindkraftparken Bohult om 12,8 MW till en fond, som förvaltas av Allianz Global Investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-19 Arise Arise has entered into a conditional agreement for the sale of its 12.8 MW Bohult wind farm to a fund managed by Allianz Global Investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Arise Arise delårsrapport januari - juni 2016 och telefonkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Arise Arise announces date of 2016 Q2 report and conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-06 Arise Juni månads produktion 33,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-06 Arise Power production in June, 33.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Arise Koncernledningen i Arise förvärvar optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Arise Arise's Group management acquires warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-07 Arise Power production in May 36.6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-07 Arise Maj månads produktion 36.6  GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 Arise Redeye - Arise: Första kvartalet lite i lä Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Arise April månads produktion 45,9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Arise Power production in April 45.9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Arise EP Access: Arise - Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Pressreleaser Visa Stäng
2016-05-03 Arise Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2016 i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-03 Arise Press release from Annual General Meeting in Arise AB (publ) on 3 May 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-03 Arise CEO's presentation on today's Annual General Meeting of Shareholders is now available. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-03 Arise VD:s presentation från årsstämman finns nu tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-03 Arise DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-03 Arise INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Arise Arise to hold a Capital Markets Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Arise Arise bjuder in till kapitalmarknadsdag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-27 Arise Arise Annual General Meeting of Shareholders of 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-27 Arise Arise årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-18 Arise Slutligt investeringsbeslut för projektet Solberg har fattats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-18 Arise Final investment decision on Solberg 75 MW has been made Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Arise Power production in March 36.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Arise Mars månads produktion 36,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 Arise Annual Report 2015 is now available Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 Arise Årsredovisning 2015 finns nu tillgänglig Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-06 Arise Arise förvärvar projektet Kölvallen från Ownpower Projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-06 Arise Arise acquires the Kölvallen project from Ownpower Projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-29 Arise Kallelse till årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-29 Arise Notice to attend the Annual General Meeting of Shareholders of 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Arise Nomination Committee's proposal for the Board of Directors in Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Arise Valberedningens förslag till styrelse i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-09 Arise Februari månads produktion 59,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-09 Arise Power production in February 59.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-29 Arise Arise divests the 75 MW Solberg wind farm development project to Fortum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-29 Arise Arise avyttrar vindkraftprojektet Solberg om 75 MW till Fortum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Arise Redeye - Arise: Bra snurr på projektaffärerna Pressreleaser Visa Stäng
2016-02-15 Arise EP Access: Arise - Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-12 Arise Year-End Report 1 January - 31 December 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-12 Arise Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-05 Arise Invitation to a conference call in connection with Arise's Year-end report for 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-05 Arise Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise bokslutskommuniké 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-04 Arise Januari månads produktion 67,9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-04 Arise Power production in January 67.9 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-08 Arise December månads produktion 102,6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-08 Arise Power production in December, 102.6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-08 Arise Power production in November 72.7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-08 Arise November månads produktion 72,7 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-11 Arise Redeye - Arise: Q3 präglat av nedskrivningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-10 Arise Oktober månads produktion 53,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-10 Arise Power production in October 53.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-09 Arise Construction start for Ryssbol wind farm, 12 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-09 Arise Byggstart av projektet Ryssbol vindkraftpark, 12 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-09 Arise EP Access - Arise - Storstädning innan nye Vd:n kommer in Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-06 Arise Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-06 Arise Interim Report for the period 1 January - 30 September 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Arise Arise announces date of 2015 Q3 report and conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Arise Arise delårsrapport januari-september 2015 och telefonkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 Arise New CEO at Arise Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 Arise Ny VD i Arise Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-09 Arise Power production in September 52.6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-09 Arise September månads produktion 52,6 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-09 Arise Arise announces the sale of its 7.2 MW Skogaby wind farm to a fund managed by Allianz Global Investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-09 Arise Arise avyttrar vindkraftparken Skogaby om 7,2 MW till en fond förvaltad av Allianz Global Investors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-07 Arise Power production in August 43.2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-07 Arise Augusti månads produktion 43,2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 Arise Arise and other producers do not support a separate new system for offshore wind power Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-28 Arise Arise med flera stöder inte ett separat nytt stödsystem för havsbaserad vindkraft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-10 Arise Juli månads produktion 46,3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-10 Arise Power production in July 46.3 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-06 Arise Arise announces the sale of its 33 MW Mombyåsen wind farm to Allianz Capital Partners Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-06 Arise Arise avyttrar vindkraftprojektet Mombyåsen om 33 MW till Allianz Capital Partners Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-20 Arise Redeye - Arise: Överraskande starkt kvartal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-20 Arise Arise: EP Access - Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Arise Interim report for the period 1 January - 30 June 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Arise Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-07 Arise Arise delårsrapport januari-juni 2015 och telefonkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-07 Arise Arise announces date of 2015 Q2 report and conference call Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-03 Arise Power production in July 49.1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-03 Arise Juni månads produktion 49,1 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-26 Arise Avtal har tecknats avseende försäljning av Ryssbol vindkraftpark - 12 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-26 Arise Agreement signed for sale of Ryssbol wind farm - 12 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-10 Arise Change of CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-10 Arise Förändring beträffande verkställande direktör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-05 Arise Maj månads produktion 61,4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-05 Arise Power production in May, 61.4 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-01 Arise Arise acquires permitted Mombyåsen (33 MW) project from E.ON Wind Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-01 Arise Arise förvärvar det byggklara projektet Mombyåsen (33 MW) av E.ON Wind Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Arise Avtal tecknat med Mammoet Wind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Arise Arise concludes agreement with Mammoet Wind Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Arise Redeye - Arise ser fram emot kvothöjning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Arise April månads produktion 67,2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Arise Power production in April, 67.2 GWh Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 Arise Press release from Annual General Meeting in Arise AB (publ) on 5 May 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 Arise Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2015 i Arise AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 Arise CEO's presentation on today's Annual General Meeting of Shareholders is now available. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 Arise VD:s presentation från årsstämman finns nu tillgänglig Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årligutdelning
17 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
5 May 2021 | Årsstämma 2020
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 May 2021 | Årligutdelning
20 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
4 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner