Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Vi betraktar numera ALM Equity som ett investmentbolag - ALM Equity Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Penser Access Penser Access: Intervju med ALM Equity - Erik Penser Bank - 23 nov 2022 Analyser Visa Stäng
Analyser | 23 Nov 2022 | Alm Equity

Penser Access: Intervju med ALM Equity – Erik Penser Bank – 23 nov 2022

Fastighetsanalytiker Rodd Meshe intervjuar John Sjölund, CFO på ALM Equity. Samtalet berör bolagets rapport för tredje kvartalet 2022, rådande situation på bostadsmarknaden, byggmarknaden samt finansiering.

Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/F7p6SLpok0k
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-17 ALM Equity ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 ALM Equity ALM Equity blir storägare i Aros Bostad efter frånträde av byggrättsportfölj Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-21 ALM Equity Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier i ALM Equity AB genom aktieteckning med stöd av teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-17 ALM Equity ALM Equitys dotterbolag Bomodul i Bodafors AB varslar 25 anställda Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-25 Penser Access Penser Access: Strukturaffär med Corem klar och fler strukturaffärer att vänta - ALM Equity Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Intervju med ALM Equity - Erik Penser Bank - 23 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-23 ALM Equity ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 ALM Equity ALM Equity avyttrar 20 procent av 2xA Entreprenad till verkställande direktör för bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-15 ALM Equity ALM Equity blir storägare i Aros Bostad efter strukturaffär Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 ALM Equity ALM Equity: Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 Carlsquare Carlsquare: Carlsquare investerardag, 2 juni 2022: Presentation ALM Equity Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 ALM Equity ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-23 Penser Access Penser Access: Fortsätter leverera värde - ALM Equity Analyser Visa Stäng
2022-05-19 ALM Equity ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 ALM Equity ALM Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 ALM Equity ALM Equity: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 ALM Equity ALM Equity AB(publ): Årsredovisning 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023