Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-04-19 Abliva Abliva publishes rights issue outcome Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-19 Abliva Abliva offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-08 Abliva BioStock: Abliva vill bli en nyckelspelare inom mitokondriell medicin Pressreleaser Visa Stäng
2024-04-08 Abliva BioStock: Abliva's mission to become mitochondrial medicine powerhouse Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-27 Abliva Abliva offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission som till 100 procent omfattas av tecknings- och garantiåtaganden och upptagande till handel av nyemitterade aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-27 Abliva Abliva publishes prospectus in connection with rights issue covered to 100 per cent by subscription and guarantee undertakings and admission to trading of newly issued shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-26 Abliva Beslut vid extra bolagsstämma i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-26 Abliva Resolutions at the Extraordinary General Meeting in Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-29 Abliva BioStock: Ablivas vd kommenterar den föreslagna kapitalanskaffningen Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-29 Abliva BioStock: Abliva's CEO comments on the proposed capital raise Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-27 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: Abliva - Interimdata i sommar Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-23 Abliva Abliva AB Bokslutskommuniké januari – december 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-23 Abliva Abliva AB Year-End Report January – December 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Abliva Notice of Extraordinary General Meeting of Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Abliva Kallelse till extra bolagsstämma i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Abliva The Board of Directors of Abliva resolves on a fully guaranteed rights issue of SEK 46 million and a directed issue of convertible bonds of SEK 42 million to prepare for the final stage of the FALCON study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-22 Abliva Styrelsen för Abliva beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 46 MSEK och en riktad emission av konvertibler om 42 MSEK för att förbereda slutfasen av FALCON-studien med KL1333 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-21 Abliva BioStock: Abliva når mål för patientinkludering Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-21 Abliva BioStock: Abliva reaches enrollment goal Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-20 Abliva Abliva når mål för patientinkludering i Steg 1 av FALCON-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 20 Dec 2023 | Abliva

Abliva når mål för patientinkludering i Steg 1 av FALCON-studien

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett bolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynt och svår primär mitokondriell sjukdom, meddelade idag att målet att inkludera 40 patienter i Steg 1 av den pågående, potentiellt registreringsgrundande, fas 2-studien FALCON har uppnåtts. Interimsanalysen är fortsatt planerad till sommaren 2024.

FALCON-studien är en global, randomiserad, placebokontrollerad och potentiellt registreringsgrundande klinisk fas 2-studie där Abliva utvärderar effekten av bolagets huvudkandidat KL1333 i vuxna patienter med mitokondriell sjukdom som har svår trötthet och utmattning samt muskelsvaghet (myopati). Patienterna rekryteras i två steg, Steg 1 och Steg 2, med en interimsanalys emellan.

Fyrtio (40) patienter har nu inkluderats (randomiserats). Interimsanalysen, fortsatt planerad till mitten av 2024, kommer att inkludera data från Steg 1-patienternas första sex månader av dosering. Denna analys kommer att innefatta en nyttoanalys (futilitetsanalys) samt en beräkning av storleken på Steg 2 och kommer att fastställa det slutliga antalet patienter som ska rekryteras till den fullständiga, potentiellt registreringsgrundande, studien.

”Vi är mycket nöjda med att ha uppnått vårt inkluderingsmål för studiens Steg 1. Den snabba identifieringen av patienter på våra studiekliniker visar på det stora intresset bland patienter för FALCON-studien och bekräftar det stora medicinska behovet inom primär mitokondriell sjukdom. Våra studiekliniker i Europa och USA är väldigt engagerade i studien och vi ser alla fram emot att samarbeta under de kommande sex månaderna för att säkerställa leverans samt hög kvalitet på data när interimsanalysen genomförs,” säger Dag Nesse, VP Clinical Operations.

2023-12-20 Abliva Abliva Reaches Patient Enrollment Goal for Wave 1 of the FALCON Study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-15 Abliva BioStock: Abliva's CEO: "Orphan drug designation is great validation" Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-15 Abliva BioStock: Ablivas vd: "Orphan drug designation is great validation" Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-15 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: Abliva - Huvudkonkurrent misslyckas Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-14 Penser Future by Carnegie Penser Future by Carnegie: Abliva - 4 minutes by Penser Pressreleaser Visa Stäng
2023-12-14 Abliva Abliva erhåller särläkemedelsklassificering från EU-kommissionen för sin läkemedelskandidat NV354 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-14 Abliva Abliva Receives Orphan Designation from the European Commission for its Drug Candidate NV354 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Penser Future Penser Future: Luft under vingarna - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-17 Abliva Abliva AB Interim Report January – September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari – september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-16 Abliva BioStock: Abliva signs global license deal for NeuroSTAT Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-16 Abliva BioStock: Abliva tecknar globalt licensavtal för NeuroSTAT Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-15 Penser Future Penser Future: Licensierar ut NeuroSTAT - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-14 Abliva Abliva och Owl Therapeutics ingår licens- och samarbetsavtal för NeuroSTAT® vid traumatisk hjärnskada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Abliva Abliva and Owl Therapeutics enter into licensing and collaboration agreement for NeuroSTAT® in Traumatic Brain Injury Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-18 Abliva Abliva presenterar på BioStock Life Science Summit den 25 oktober Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-18 Abliva BioStock: Ablivas VP of Clinical Operations om uppnått screening-mål Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-18 Abliva BioStock: Abliva's VP of Clinical Operations on the screening achievement Pressreleaser Visa Stäng
2023-10-11 Abliva Abliva Achieves Important Milestone in the Ongoing FALCON Study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-11 Abliva Abliva når viktig milstolpe i den pågående FALCON-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-19 Abliva BioStock:Abliva increases awareness of mitochondrial diseases Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-19 Abliva BioStock:Abliva ökar medvetenheten om mitkondriella sjukdomar Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-18 Abliva Abliva to Participate in World Mitochondrial Disease Week 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-18 Abliva Abliva uppmärksammar World Mitochondrial Disease Week 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-08 Abliva BioStock: Abliva receives FDA Fast Track designation Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-08 Abliva BioStock: Abliva erhåller FDA Fast Track-status Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-04 Abliva Abliva’s Lead Candidate KL1333 Receives FDA Fast Track Designation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 Abliva Ablivas huvudkandidat KL1333 får Fast Track-status från FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Penser Future Penser Future: Patientrekrytering i fokus - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-18 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Abliva Abliva AB Interim Report January – June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Abliva BioStock: First patient dosed in Abliva's Falcon study Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Abliva BioStock: Första patienten doserad i Ablivas Falcon-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Abliva BioStock: Första patienten doserad i Ablivas Falcon-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Abliva BioStock: First patient dosed in Abliva's Falcon study Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-29 Abliva Abliva presents at UMDF Mitochondrial Medicine 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Abliva Abliva presenterar på UMDF Mitochondrial Medicine 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Abliva Abliva announces first patient dosed in the FALCON study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 Abliva Abliva meddelar att första patienten doserats i FALCON-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Abliva BioStock: Abliva's presence is felt at Euromit Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-14 Abliva BioStock: Ablivas CMO om presentation på Euromit Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Abliva Abliva presenterar vetenskapliga data vid internationell konferens inom mitokondriell medicin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Abliva Abliva presents scientific data at international conference on mitochondrial medicine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Penser Future Penser Future: Interview with Abliva - Erik Penser Bank - May 24th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Penser Future Penser Future: Tidsplan för FALCON-studien intakt - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-23 Abliva Abliva AB Interim Report January – March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Abliva Beslut vid årsstämma den 5 maj 2023 i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Abliva Resolutions from Annual General Meeting in Abliva AB (publ) on May 5, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Abliva Ändring av valberedningens förslag till Ablivas årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Abliva Amendment of the Nomination Committee's proposal for Abliva’s Annual General Meeting in 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024