AFFÄRSIDÉ

Surgical Science utvecklar och säljer VR-simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SUS 
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

Verksamhet

SURGICAL SCIENCE
Surgical Science utvecklar och säljer VR-simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger. Produkterna består av hårdvara med integrerad mjukvara som simulerar olika typer av kirurgiska ingrepp. Grunden i Bolaget är en egenutvecklad och avancerad mjukvara som kan simulera den mänskliga kroppen på ett realistiskt sätt. Surgical Science tillhandahåller idag produkter för simulering av titthålskirurgi och endoskopi. Bolagets mjukvara kan dock användas till de flesta områden inom medicinsk simulering, vilket gör det möjligt för Surgical Science att utveckla ytterligare produkter. En möjlighet där Bolaget för närvarande fokuserar betydande resurser är industriella samarbeten där tillverkare av avancerade kirurgisystem kan använda Surgical Sciences mjukvara för att tillhandahålla simulering till sina kunder. Surgical Science mjukvara lämpar sig också väl för huvudburna virtual reality-lösningar, d v s simulatorer där användaren bär VR-headsets.

Med hjälp av Surgical Sciences produkter kan blivande kirurger erhålla praktisk träning i motoriska baskunskaper och specifika kirurgiska ingrepp innan de genomför de första ingreppen på patienter.

Sedan starten har Surgical Science haft ett nära samarbete med ledande universitetssjukhus för utveckling av Bolagets system. Surgical Sciences system är också validerade i ett flertal publicerade studier som visar att den kunskap som kirurgen erhåller genom träning med Bolagets produkter också är överförbar till det riktiga operationsrummet. Med en egenutvecklad mjuk- och hårdvara som förfinats och vidareutvecklats under 15 år, samt det stora antalet validerande studier, bedömer Bolaget att de idag har ett av marknadens mest beprövade system. Surgical Science har sedan start levererat över 500 simulatorer.

Vision
Surgical Sciences vision är att alla patienter på väg in till operationssalen skall vara säkra på att läkaren har tränat och certifierats i en simulerad miljö innan ingreppet påbörjas.

Målsättning
Surgical Science har som målsättning att den befintliga verksamheten inom kirurgiska simulatorer skall fortsätta att växa med mellan 15 och 20 procent per år. Därutöver har Bolaget som mål etablera sig som en betydande leverantör av simuleringsmjukvara till industriella aktörer. Målsättningen är att försäljningen genom industriella samarbeten skall uppgå till minst 50 mkr år 2021.

Kommande händelser

22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Extrastämma 2019
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 May 2020 | Årsstämma 2019
7 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner