AFFÄRSIDÉ

Surgical Science utvecklar och säljer VR-simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SUS 
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

Senaste analysen | 8 Nov 2019 | Surgical Science Sweden AB

Nya mål höjt motiverat värde

SuS rapporterade en omsättning om 32,3 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 35% y/y om Sensegraphics inkluderas i Q3’18 års försäljning. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 mkr, detta inklusive engångsposter om…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2019 | Surgical Science Sweden AB

Fokus för Q3 blir integrerging av…

Surgical Science redovisade en omsättning om 16,1 mkr vilket innebar en tillväxt om 9% y/y. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 mkr vilket var högre än vårt estimat -4,3 mkr. Vid kvartalets…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

SensGraphic a match made in Heaven

Surgical Science har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva bolaget SenseGraphic för 300 mkr på kassa- och skuldfribasis. Bolaget hade en proforma försäljning om 50 mkr för kalenderåret 2018…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 May 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science - Imponerande tillväxt…

Bolaget rapporterade en nettoomsättning på 13,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt på 23% y/y vilket bör ses som starkt då det ligger ca 3 procentenheter över bolagets långsiktiga målsättning om…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2019 | Surgical Science Sweden AB

2019 robotens år

Omsättningen för helåret 2018 uppgick till 65,7 mkr. Det motsvarar en tillväxt på 15% vilket var i linje med våra förväntningar. Q4’18 stod för 39% av omsättningen och rörelseresultatet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2018 | Surgical Science Sweden AB

Starkt kvartal bådar gott för stark Q4…

SuS rapporterade en nettoomsättning om SEKm 13,8 och totala intäkter på SEKm 15,2 för Q3’18, vilket är över vårt estimat för totala intäkter på SEKm 14,2. Även rörelseresultatet på SEKm…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2018 | Surgical Science Sweden AB

Ett starkt kvartal i linje med våra…

Surgical Science rapporterar en nettoomsättning om SEKm 14,9 vilket är en ökning med 24% från Q2’17. Totala intäkter uppgår till SEKm 16,8. Aktiveringarna av FOU går att härleda till avslutningen…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 8 Nov 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/kirurgisk-intjaning/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Nov 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Delå…

TREDJE KVARTALET 2019 (JUL-SEP) Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (13,7), mot­svarande en ökning med 136% jämfört med motsva­rande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (-1,0). Nettoresultatet uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20190826.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Aug 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Delå…

Andra kvartalet 2019 (apr-jun) Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8). Nettoresultatet uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB (publ) tilltr…

Surgical Science Sweden AB (publ) tillträdde idag SenseGraphics AB och Medicinsim AB och kontrollerar därmed 100% av aktierna i de båda bolagen. Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 2019-06-28 och 2019-07-01…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

På extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Styrelsens beslut om kontantemission godkändes. Kontantemissionen innebär en nyemission av 1 162 790 aktier, innebärande en ökning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20190702.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Kallelse…

Anmälan  Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juli 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 juli 2019. Anmälan ska ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen under adress Surgical Science…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

Styrelsen för Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av efterföljande extra bolagsstämmans godkännande, beslutat om en riktad kontant nyemission av 1 162 790 aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jun 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical …

Lönsamt tillväxtbolag  SenseGraphics, med huvudkontor i Kista utanför Stockholm, är ett mjukvarubolag som arbetar med medicinsk VR-simulering mot medicinteknikbolag, huvudsakligen inom robotkirurgi men också inom ögonkirurgi och till mindre delar inom ultraljud och dental. Verksamheten,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Extrastämma 2019
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner