AFFÄRSIDÉ

Surgical Science utvecklar och säljer VR-simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SUS 
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

Senaste analysen | 24 Aug 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science - Starka siffror i…

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 20,6 mkr vilket var något under våra estimat men bättre än resterande konsensus. EBIT uppgick till 0,8 mkr ca 2 mkr under våra estimat. Starka…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2020 | Surgical Science Sweden AB

Svaga utsikter för Q2 gör att vi sä…

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 19,7 mkr. SuS hade i sin vinstvarning tidigare i år offentliggjort att försäljningen ifrån Educational Products var ca 50% lägre än bolagets prognoser p.ga. minskad…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Apr 2020 | Surgical Science Sweden AB

Ändrad guidance för största kund

Surgical Science största kund Intuitive Surgical (ISRG) rapporterade igår efter stängning. Bolaget sålde under Q1’20 237 Da Vinci system vilket går att jämföra med 235 i Q1’19. Med anledning av…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Mar 2020 | Surgical Science Sweden AB

Coronaviruset ger kortsiktig påverkan p…

  Coronaviruset sänker intjäningen för Q1… SuS meddelade att försäljningen inom segmentet Educational Products kommer vara ca 50% lägre än 2019. Anledningen är att den asiatiska marknaden som stod för…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Mar 2020 | Surgical Science Sweden AB

Unik exponering ger potential

  Ett paradigmskifte inom kirurgin… I dagsläget görs 60-70% av all bukkirurgi i världen genom öppen bukkirurgi. Öppenbuks kirurgi är förenligt med relativt långa konvalescenstider på sjukhus och hög infektionsrisk.…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2020 | Surgical Science Sweden AB

Vi ser fortsatta triggers i närtid

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 39,3 mkr vilket var något under vår förväntan. Proforma motsvarar det en tillväxt om 8% Y/Y. EBITDA under kvartalet uppgick 17 mkr vilket motsvarar en…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2019 | Surgical Science Sweden AB

Nya mål höjt motiverat värde

SuS rapporterade en omsättning om 32,3 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 35% y/y om Sensegraphics inkluderas i Q3’18 års försäljning. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 mkr, detta inklusive engångsposter om…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 19 May 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 26 maj 2020. Sista dag för handel med aktier före split är den 22 maj 2020 och första dag för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2020 | Surgical Science Sweden AB

Kommuniké från årsstämma i Surgical…

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Omval av styrelseledamöterna Roland…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20200506.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Delå…

FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN-MAR) Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (13,8), motsvarande en ökning med 42% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 29%. Rörelseresultatet uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20200417.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Apr 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Å…

Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska. Göteborg den 8 april 2020 Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/ För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Apr 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Kallelse…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 29 april 2020, dels anmäla sitt deltagande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20200306.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Mar 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Bedömning…

Educational Products utgjorde nästan hela försäljningen om 13,8 MSEK för det första kvartalet 2019 och 45% av denna försäljning var i region Asien. Med utbrottet av Coronaviruset har all försäljningsaktivitet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Feb 2020 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: LÖSEN AV…

Vid Surgical Sciences årsstämma den 20 april 2017 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 200 000 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption gav rätten att teckna en aktie…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Extrastämma 2019
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 May 2020 | Årsstämma 2019
7 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner