AFFÄRSIDÉ

Smart Energy är ett energiföretag i Göteborg som har målet att genom enkla och miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen. Smart Energy skall bli en ledande svensk bränsleleverantör av bränslen genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer.

Bransch: Energy & Utilities
Marknad:Nordic MTF
Tickerkod:  SEGR MTF
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Smart Energy

Blandad rapport bakom första utdelning

Omsättningen i Q4’18 på 261 mkr var över vår men under bolagets förväntan. Beräknat i årstakt inkl. förvärvet av SOSAB uppgår omsättningen till ca 1,4 mdkr med ett resultat före…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Smart Energy

Uppstickaren som ska konsolidera brä…

Genom att leda konsolideringen av bränslemarknaden och kontrollera hela kedjan med import, logistik, lagring, egna tankbilar, direktförsäljning och egna stationer så siktar Smart Energy på att bli en ledande svensk…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 30 Apr 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Rättelse av lydelse i…

Felaktig lydelse i ursprunglig kommuniké: ”Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 89 143 146 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Kommuniké från Årsstä…

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget. Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 89 143…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2019 | Smart Energy

Smart Energy: FÖRÄNDRING I…

Robert har per idag samtidigt förvärvat 7.000.000 Smart-aktier a’0,20 kr per styck, totalt 1,4Mkr, av Energifonden Sverige AB. Robert har ingått lock-up avtal för aktierna för en period av 12…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2019 | Smart Energy

Smart Energy: FÖRÄNDRING I STYRELSEN

Med stor sorg och saknad meddelar vi härmed att f.d. styrelseordförande Karl-Erik Johansson hastigt har avlidit. Styrelseledamot Per Fougberg tar över som tillförordnad ordförande i styrelsen till och med årsstämman…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Mar 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Publicering av Koncernå…

Koncernredovisningen samt revisionsberättelsen är bifogad i detta pressmeddelande och finns också tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida. Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2019 | Smart Energy

Smart Energy: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA…

Anmälan Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 24 april 2019, dels anmäla sitt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Mar 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Förberedelse inför…

Sammanfattande inledningÄven om den befintliga verksamheten har god intjäning och enligt prognos även framöver, har styrelsen beslutat att växa ytterligare genom förvärv av bolag/projekt inom transport och lagring av bränslen,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Mar 2019 | Smart Energy

Smart Energy: REGISTRERING AV…

Antalet aktier i bolaget är från och med idag 702.137.915 st. Aktiekapitalet är från och med idag 70.213.791 SEK Aktierna kommer att levereras till GEM Fund LLC under närmsta dagarna.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Mar 2019 | Smart Energy

Smart Energy: GEM Fund väljer att…

Teckningskursen är 0,10 kr/option och varje option ger rätt till en ny aktie i bolaget. Därmed tillförs bolaget 1Mkr i nya likvida medel. Därmed kommer 10.000.000 nya aktier ett emitteras…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Mar 2019 | Smart Energy

Penser Access: Smart Energy - Blandad…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/smart_20190301.pdf  (https://links.penser.se/f/a/smart_20190301.pdf%20) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
30 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner