AFFÄRSIDÉ

Smart Energy är ett energiföretag i Göteborg som har målet att genom enkla och miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen. Smart Energy skall bli en ledande svensk bränsleleverantör av bränslen genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer.

Bransch: Energy & Utilities
Marknad:Nordic MTF
Tickerkod:  SEGR MTF
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

Senaste analysen | 17 Dec 2019 | Smart Energy

Sänker helårsprognosen dryga två…

Inte långt efter rapporten för Q3’19 har Smart reviderat sin prognos för helåret 2019, till en omsättning på 1,5 mdkr och ett EBITDA-resultat på 48-55 mkr. Exakt vad skillnaden är…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2019 | Smart Energy

Lång väg kvar för att skingra röken

Sin vana trogen av tvära kast i kommunikationen så släppte bolaget i samband med sin rapport för Q3’19 även en revision av resultatet för Q2’19. Med bland annat ett ”internt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2019 | Smart Energy

Röken på väg att skingras men ännu…

Med över 20 pressmeddelanden över sommaren, två förslagna och återkallade utdelningar, en ägarstrid, tre vd-byten, byte av huvudägare, ett köpt och snart därefter sålt tankfartyg, en observationsnotering, några emissioner av…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jun 2019 | Smart Energy

Nya tvära kast

Kort efter Q1-rapporten meddelar Smart Energy att a) att Johansson återinträder som VD, b) att förhandlingarna om förtidslösen av GEMs teckningsoptioner avslutats utan avtal, och c) att Smart förvärvar 56%…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Jun 2019 | Smart Energy

Gott om ljuspunkter i stark rapport

Omsättningen på 323 mkr i Q1’19 kom in något svagare än vi räknat med medan EBITDA på 23 mkr blev 14% starkare än de 20 mkr vi räknat med, framförallt…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Smart Energy

Blandad rapport bakom första utdelning

Omsättningen i Q4’18 på 261 mkr var över vår men under bolagets förväntan. Beräknat i årstakt inkl. förvärvet av SOSAB uppgår omsättningen till ca 1,4 mdkr med ett resultat före…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Smart Energy

Uppstickaren som ska konsolidera brä…

Genom att leda konsolideringen av bränslemarknaden och kontrollera hela kedjan med import, logistik, lagring, egna tankbilar, direktförsäljning och egna stationer så siktar Smart Energy på att bli en ledande svensk…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 22 Jan 2020 | Smart Energy

Smart Energy antar en ny…

Utdelningspolicy innebär att cirka 75 procent av resultatet efter skatt som är hänförligt till moderbolaget ska delas ut till Bolagets aktieägare. Vid fastställande av utdelning ska hänsyn alltid tas till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jan 2020 | Smart Energy

Smart Energys huvudägare har inte…

Aktiemarknadsnämndens beslut finns att läsa i sin helhet på deras hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ). För ytterligare information kontakta VD Jesper…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jan 2020 | Smart Energy

Smart Energy huvudägare Capital…

De aktier som Capital Conquest AB innehar genom kapitalförsäkringen ägs formellt av försäkringsbolaget som också registreras hos Smart Energy som aktieägaren. Det finns således inte någon rättighet för Capital Conquest…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2019 | Smart Energy

Smart Energy genomför en riktad…

Den riktade nyemissionen genomförs primärt för att knyta till sig en strategisk investerare som har en affärsrelation med Bolagets affärsbank i USA och i detta stärka koncernens balansräkning genom att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Dec 2019 | Smart Energy

Capital Conquest avyttrar 3.000.000…

Efter transaktionen uppgår Capital Conquest innehav till totalt 300.648.494 stycken aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och mer information angående denna transaktion hänvisas direkt till Capital Conquest egna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2019 | Smart Energy

Smart Energy slutför omstrukturering av…

Sollebrunns Oljeservice Aktiebolag kommer även inom kort att namnändras till Smart Energy Försäljning AB och styrelsen kommer också att kompletteras i form av Glenn Renhult som ny styrelseordförande i dotterbolaget.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2019 | Smart Energy

Smart Energy tecknar strategiskt inkö…

 Som ett led i att kostnadseffektivisera koncernen har vi efter förhandlingar under hösten nu kommit överens med OKQ8 om ett för Smart Energy strategiskt viktigt inköpsavtal. Det är betydelsefullt för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Dec 2019 | Smart Energy

Smart Energy: VD-brev december 2019

I följande stycke presenteras finansiell information per efter senaste rapporteringstillfälle. Dessa siffror bör således betraktas som prognoser. Försäljning och täckningsbidrag under perioden okt-nov 2019 Försäljning i koncernen avseende oktober-november uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Dec 2019 | Smart Energy

Smart Energy expanderar och uppgraderar…

Det nya inline-systemet gör det möjligt för bolaget att fortsättningsvis implementera automatiska blandningar av de bränsleprodukter som idag hanteras helt manuellt av bolagets personal på anläggningen. Detta är en nödvändig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Dec 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Sänker helårsprognosen…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/smart_20191217.pdf  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
30 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 Jul 2019 | Extrastämma 2019
7 Aug 2019 | Extrastämma 2019
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner