AFFÄRSIDÉ

Smart Energy är ett energiföretag i Göteborg som har målet att genom enkla och miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen. Smart Energy skall bli en ledande svensk bränsleleverantör av bränslen genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer.

Bransch: Energy & Utilities
Marknad:Nordic MTF
Tickerkod:  SEGR MTF
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

Senaste analysen | 18 Jun 2019 | Smart Energy

Nya tvära kast

Kort efter Q1-rapporten meddelar Smart Energy att a) att Johansson återinträder som VD, b) att förhandlingarna om förtidslösen av GEMs teckningsoptioner avslutats utan avtal, och c) att Smart förvärvar 56%…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Jun 2019 | Smart Energy

Gott om ljuspunkter i stark rapport

Omsättningen på 323 mkr i Q1’19 kom in något svagare än vi räknat med medan EBITDA på 23 mkr blev 14% starkare än de 20 mkr vi räknat med, framförallt…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Smart Energy

Blandad rapport bakom första utdelning

Omsättningen i Q4’18 på 261 mkr var över vår men under bolagets förväntan. Beräknat i årstakt inkl. förvärvet av SOSAB uppgår omsättningen till ca 1,4 mdkr med ett resultat före…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Smart Energy

Uppstickaren som ska konsolidera brä…

Genom att leda konsolideringen av bränslemarknaden och kontrollera hela kedjan med import, logistik, lagring, egna tankbilar, direktförsäljning och egna stationer så siktar Smart Energy på att bli en ledande svensk…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
| 28 Jun 2019 | Smart Energy

Smart Energy: GEM Fund överlåter 50%…

Secoya Group är ett privatägt investmentbolag som ägs och drivs av f.d. managementpersoner i GEM Fund.GEM Fund och Secoya har idag valt att utnyttja vardera 5 000 000 st teckningsoptioner, totalt 10 000 000…

Läs hela nyheten
| 18 Jun 2019 | Smart Energy

Penser Access: Smart Energy - Nya tvära…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/smart_20190618.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 14 Jun 2019 | Smart Energy

Smart Energy: KALLELSE TILL EXTRA…

Anmälan Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 10 juli 2019, dels    …

Läs hela nyheten
| 13 Jun 2019 | Smart Energy

Smart Energy: EXPANSION GENOM FÖRVÄRV…

Smart Energys styrelse och ledning har beslutat att växa inom transport och logistik av energi. Efter att analyserat marknaden för större råoljetankfartyg, som nu är mycket intressant efter tre dåliga…

Läs hela nyheten
| 13 Jun 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Förhandlingar med GEM-…

Styrelse och ledning har dock tagit beslut om att inte gå vidare med dessa förhandlingar då man i nuläget är för långt ifrån varandra och inte ser att en överenskommelse…

Läs hela nyheten
| 13 Jun 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Fredrik Johansson å…

Nuvarande VD, Robert Strandäng kommer vara kvar i bolaget. Han får en roll som vVD/COO, med ansvar för all Ekonomi, IT, HR och övrig administration i koncernen. ”Det är med…

Läs hela nyheten
| 3 Jun 2019 | Smart Energy

Penser Access: Smart Energy - Gott om…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/smart_20190603.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 30 May 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Delårsrapport för…

Detta PM återger den väsentliga informationen från delårsrapporten. Fullständig rapport är bifogat i detta PM samt finns att ladda ned från bolagets hemsida. Siffror i korthet för Q1 2019 Omsättning:…

Läs hela nyheten
| 30 Apr 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Rättelse av lydelse i…

Felaktig lydelse i ursprunglig kommuniké: ”Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 89 143 146 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel,…

Läs hela nyheten
| 30 Apr 2019 | Smart Energy

Smart Energy: Kommuniké från Årsstä…

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget. Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 89 143…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner