AFFÄRSIDÉ

Smart Energy är ett energiföretag i Göteborg som har målet att genom enkla och miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen. Smart Energy skall bli en ledande svensk bränsleleverantör av bränslen genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer.

Bransch: Energy & Utilities
Marknad:Nordic MTF
Tickerkod:  SEGR MTF
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Smart Energy

Blandad rapport bakom första utdelning

Omsättningen i Q4’18 på 261 mkr var över vår men under bolagets förväntan. Beräknat i årstakt inkl. förvärvet av SOSAB uppgår omsättningen till ca 1,4 mdkr med ett resultat före…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Smart Energy

Uppstickaren som ska konsolidera brä…

Genom att leda konsolideringen av bränslemarknaden och kontrollera hela kedjan med import, logistik, lagring, egna tankbilar, direktförsäljning och egna stationer så siktar Smart Energy på att bli en ledande svensk…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 10 Jan 2019 | Smart Energy

SMART ENERGY INGÅR NYTT KREDITAVTAL P…

Krediten skall användas till ev. kommande förvärv samt finansiera den ökade försäljningen och tradingen av bränslen som binder mycket kapital då bolaget enligt branschpraxis erlägger hela betalningen i förskott vid…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2018 | Smart Energy

Penser Access: Smart Energy - …

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/uppstickaren-som-ska-konsolidera-branslemarknaden/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Nov 2018 | Smart Energy

FÖRTYDLIGANDE KRING BLOCKFÖRSÄLJNING…

Köpare av aktieposten var GEM Fund som har uttryckt stor tilltro till bolaget efter den kvartalsrapport som publicerades 31e oktober och därmed uttryckt sitt önskemål om att utöka sitt ägande…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Oct 2018 | Smart Energy

Delårsrapport Q3 för perioden Januari-…

+———————————+———————–+|PERIOD |2018-01-01 – 2018-09-30|+———————————+———————–+| | |+———————————+———————–+|Nettoomsättning |641,642 Mkr |+———————————+———————–+|EBITDA |   37,984 Mkr |+———————————+———————–+|Rörelseresultat |   24,538 Mkr |+———————————+———————–+|Resultat efter finansiella poster|   21,269 Mkr |+———————————+———————–+|Resultat |   21,415 Mkr |+———————————+———————–+|Resultat/aktie |       0,03 kr…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2018 | Smart Energy

Smart Energy publicerar härmed Halvå…

Rapporten finns tillgänglig som bilaga till detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida, www.smartenergysweden.se.  Fredrik JohanssonKoncern VD  Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Aug 2018 | Smart Energy

LÄGESUPPDATERING/VD BREV

BULKFÖRSÄLJNING BRÄNSLEN 1. Bulkförsäljningen av bränslen till koncernens företagskunder löper på enligt plan och ökar dels pga förvärvet av SOSAB 15 juni, och dels pga ökade säljaktiviteter.2. SOSAB har även…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jul 2018 | Smart Energy

REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION AV…

86 395 355 aktier emitterades till kursen ca 0,135 kronor. Betalning skedde genom kvittning av tecknarens fordran mot Smart om 11 663 373 kronor. Med emissionen ökar aktiekapitalet med 8 639 535,5 kronor. Efter emissionen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jul 2018 | Smart Energy

SMART ENERGY GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION…

Såsom tidigare har kommunicerats har Smart förvärvat SOSAB, med tillträdesdag den 15 juni 2018. Som delbetalning av förvärvet har styrelsen för Smart beslutat om kvittningsemission riktad till säljaren av SOSAB.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jun 2018 | Smart Energy

Kommuniké från Årsstämma 2018 i…

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget. Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 2 519 080 kronor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jun 2018 | Smart Energy

SMART ENERGY TECKNAR NYTT KREDITAVTAL P…

Avtalet har en kreditlimit på 60 Mkr (sextio miljoner kronor) och kan nyttjas likt en checkkredit så mycket eller så lite som SOSAB önskar beroende på vad behovet är. Avtalets…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner