AFFÄRSIDÉ

Skogsfond Baltikum förvärvar och förvaltar skogstillgångar i Baltikum med avsikten att avyttra tillgångarna efter en förutbestämd tidsperiod om åtta år. Med en välutvecklad förvärvsstrategi och tillväxtfokuserat skogsbruk ska bolaget generera avkastning genom värdeökning på skogstillgångarna, löpande avkastning från avverkningar, samt prispremie vid försäljningen när skogsfastigheterna slutligen avyttras.

Bransch: Skog
Marknad: NGM Nordic AIF
Tickerkod: SKOG

WEBBPLATS

PENSER PLAY

Senaste analysen | 8 Mar 2021 | Skogsfond Baltikum

Avslutar händelserikt år

  Planenliga förvärv under 2020 Skogsfond Baltikum avslutade 2020 med 7 087 ha fördelade över Lettland och Litauen, vilket innebär att förvärven för 2020 summeras till 6 376 ha. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2020 | Skogsfond Baltikum

Substansvärdet ökar i kvartalet

Skogsfond Baltikum har ett substansvärde per aktie om 104,7 EUR vid utgången av tredje kvartalet, vilket motsvarar ca 1107 kr. Vid halvårsskiftet uppgick motsvarande NAV till 102,4 EUR, vilket vid…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2020 | Skogsfond Baltikum

Planenliga förvärv under perioden

I H1 förvärvades 4 600 HA skog och bolaget hade 5 300 hektar vid periodens utgång. Efter periodens utgång har bolaget förvärvat eller avtalat om förvärv av 770 HA i…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Jun 2020 | Skogsfond Baltikum

Nyemission för att finansiera fortsatta…

Skogsfond Baltikums pågående nyemission ska finansiera förvärv av skogsfastigheter på den Baltiska marknaden. Den baltiska skogen har flera attraktiva egenskaper, bland annat är den billigare än den svenska och har…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Pengar växer på träd

Skogsfond Baltikum förvärvar och förvaltar skogstillgångar i Baltikum med avsikten att avyttra tillgångarna efter en förutbestämd tidsperiod om åtta år. Med en välutvecklad förvärvsstrategi och tillväxtfokuserat skogsbruk ska bolaget generera…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Rapporter | 26 Feb 2021 | Skogsfond Baltikum

Bokslutskommuniké 2020

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 ÖVERSIKT januari – december 2020 – Markinnehavet uppgick till 7 087 hektar (711) – Uppskattad virkesvolym var 646 000 kubikmeter stående skog (57 000) – Bokfört värde för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jan 2021 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikums markinnehav ökade…

SKOGSFOND BALTIKUMS MARKINNEHAV ÖKADE 550 HA UNDER Q4 TILL 6970 HA Skogsfond Baltikum förvärvade 550 hektar skogsmark under fjärde kvartalet 2020. Totalt markinnehav vid utgången av 2020 var 6 970…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2020 | Skogsfond Baltikum

Kommuniké från extra bolagsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit extra bolagsstämma i Stockholm tisdagen den 15 december 2020. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2020 | Skogsfond Baltikum

Kallelse till extra bolagsstämma i…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SKOGSFOND BALTIKUM AB (PUBL) Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december, klockan 13:00 i G&W…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Oct 2020 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ): Penser…

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/skog_20201030.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Oct 2020 | Skogsfond Baltikum

Substansvärdet per aktie är 104,7 EUR…

SUBSTANSVÄRDET PER AKTIE ÄR 104,7 EUR MOTSVARANDE 1107 SEK Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärdet på basis av de förvärv som slutförts och registrerats i landboken per 2020-09-30. Beräknat substansvärde per…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Oct 2020 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikums markinnehav ökade…

SKOGSFOND BALTIKUMS MARKINNEHAV ÖKADE 1120 HA UNDER Q3 TILL 6420 HA Skogsfond Baltikum förvärvade 1120 hektar skogsmark under tredje kvartalet 2020. Totalt markinnehav vid utgången av tredje kvartalet var 6420…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Sep 2020 | Skogsfond Baltikum

Ledningsförändring

LEDNINGSFÖRÄNDRING Skogsfond Baltikum styrelseledamot Fredrik Zetterström lämnar styrelsen på egen begäran. Kvarvarande styrelse är fortsatt beslutsför och fortsätter nu utveckla verksamheten. Styrelsen tackar Fredrik för fina insatser vid bolagets uppstart.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Sep 2020 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ): Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/skog_20200901.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2020 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ):…

Investering i Skogsfond Baltikum-Värdedrivande faktorer Målsättning för bolaget är att uppnå en genomsnittlig netto-avkastning på portföljen om 7-9 procent på årsbasis. Ett antal faktorer ligger till grund för att bolaget…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner