AFFÄRSIDÉ

Skogsfond Baltikum förvärvar och förvaltar skogstillgångar i Baltikum med avsikten att avyttra tillgångarna efter en förutbestämd tidsperiod om åtta år. Med en välutvecklad förvärvsstrategi och tillväxtfokuserat skogsbruk ska bolaget generera avkastning genom värdeökning på skogstillgångarna, löpande avkastning från avverkningar, samt prispremie vid försäljningen när skogsfastigheterna slutligen avyttras.

Bransch: Skog
Marknad: NGM Nordic AIF
Tickerkod: SKOG

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 6 Sep 2021 | Skogsfond Baltikum

Rapport för H1'21

  Halvårsrapport H1’21 Markinnehavet vid utgången av H1’21 uppgick till 7 102 HA med en uppskattad virkesvolym om 657 000 kubikmeter. NAV uppgick till 106,3 EUR. Efter periodens utgång har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 May 2021 | Skogsfond Baltikum

Nav-uppdatering Q1

  NAV-uppdatering för första kvartalet Skogsfond Baltikum rapporterar NAV för utgången av Q1. NAV (substansvärde) uppgår till 102,9 EUR per A-aktie, vilket motsvarar 1 053 kr vid kursen SEK/EUR 10,23.…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2021 | Skogsfond Baltikum

Avslutar händelserikt år

  Planenliga förvärv under 2020 Skogsfond Baltikum avslutade 2020 med 7 087 ha fördelade över Lettland och Litauen, vilket innebär att förvärven för 2020 summeras till 6 376 ha. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2020 | Skogsfond Baltikum

Substansvärdet ökar i kvartalet

Skogsfond Baltikum har ett substansvärde per aktie om 104,7 EUR vid utgången av tredje kvartalet, vilket motsvarar ca 1107 kr. Vid halvårsskiftet uppgick motsvarande NAV till 102,4 EUR, vilket vid…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2020 | Skogsfond Baltikum

Planenliga förvärv under perioden

I H1 förvärvades 4 600 HA skog och bolaget hade 5 300 hektar vid periodens utgång. Efter periodens utgång har bolaget förvärvat eller avtalat om förvärv av 770 HA i…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Jun 2020 | Skogsfond Baltikum

Nyemission för att finansiera fortsatta…

Skogsfond Baltikums pågående nyemission ska finansiera förvärv av skogsfastigheter på den Baltiska marknaden. Den baltiska skogen har flera attraktiva egenskaper, bland annat är den billigare än den svenska och har…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Pengar växer på träd

Skogsfond Baltikum förvärvar och förvaltar skogstillgångar i Baltikum med avsikten att avyttra tillgångarna efter en förutbestämd tidsperiod om åtta år. Med en välutvecklad förvärvsstrategi och tillväxtfokuserat skogsbruk ska bolaget generera…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Rapporter | 26 Aug 2021 | Skogsfond Baltikum

Halvårsrapport 2021

HALVÅRSRAPPORT 2021 ÖVERSIKT januari – juni 2021 – Markinnehavet uppgick till 7102 hektar (5 300)– Uppskattad virkesvolym var 657 000 kubikmeter stående skog (450 000)– Bokfört värde för mark- och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Aug 2021 | Skogsfond Baltikum

Eget kapital per A-aktie (NAV) är 106,3…

EGET KAPITAL PER A-AKTIE (NAV) ÄR 106,3 EUR MOTSVARANDE 1 079 SEK Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2021 | Skogsfond Baltikum

Vd ökar aktieinnehavet i Skogsfond…

VD ÖKAR AKTIEINNEHAVET I SKOGSFOND BALTIKUM Skogsfond Baltikums vd har köpt 100 A-aktier i Skogsfond Baltikum AB (publ). Skogsfond Baltikums vd Carl Olén har under perioden 14-15 juni 2021 köpt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2021 | Skogsfond Baltikum

Kommuniké från årsstämma 2021

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2021 Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 23 juni 2021. Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2021 | Skogsfond Baltikum

Kallelse till Årsstämma i Skogsfond…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SKOGSFOND BALTIKUM AB (PUBL) Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni, klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2021 | Skogsfond Baltikum

Kallelse till Årsstämma i Skogsfond…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SKOGSFOND BALTIKUM AB (PUBL) Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni, klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2021 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum utser ny extern AIF-f…

SKOGSFOND BALTIKUM UTSER NY EXTERN AIF-FÖRVALTARE Skogsfond Baltikum AB (publ) utser AIFM Capital AB till ny extern AIF-förvaltare. Bytet syftar till att förbättra strukturen och kvalitetssäkra fortsatt expansion. Styrelsen för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2021 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum utser ny extern AIF-f…

SKOGSFOND BALTIKUM UTSER NY EXTERN AIF-FÖRVALTARE Skogsfond Baltikum AB (publ) utser AIFM Capital AB till ny extern AIF-förvaltare. Bytet syftar till att förbättra strukturen och kvalitetssäkra fortsatt expansion. Styrelsen för…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2021 | Skogsfond Baltikum

Årsredovisning 2020

ÅRSREDOVISNING 2020 Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida: https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ Stockholm 2021-04-28 För mer information, kontakta: Carl…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2021 | Skogsfond Baltikum

Årsredovisning 2020

ÅRSREDOVISNING 2020 Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida: https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ Stockholm 2021-04-28 För mer information, kontakta: Carl…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner