AFFÄRSIDÉ

Skogsfond Baltikum förvärvar och förvaltar skogstillgångar i Baltikum med avsikten att avyttra tillgångarna efter en förutbestämd tidsperiod om åtta år. Med en välutvecklad förvärvsstrategi och tillväxtfokuserat skogsbruk ska bolaget generera avkastning genom värdeökning på skogstillgångarna, löpande avkastning från avverkningar, samt prispremie vid försäljningen när skogsfastigheterna slutligen avyttras.

Bransch: Skog
Marknad: NGM Nordic AIF
Tickerkod: SKOG

Senaste analysen | 4 Jun 2020 | Skogsfond Baltikum

Nyemission för att finansiera fortsatta…

Skogsfond Baltikums pågående nyemission ska finansiera förvärv av skogsfastigheter på den Baltiska marknaden. Den baltiska skogen har flera attraktiva egenskaper, bland annat är den billigare än den svenska och har…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Pengar växer på träd

Skogsfond Baltikum förvärvar och förvaltar skogstillgångar i Baltikum med avsikten att avyttra tillgångarna efter en förutbestämd tidsperiod om åtta år. Med en välutvecklad förvärvsstrategi och tillväxtfokuserat skogsbruk ska bolaget generera…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 20 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Motiv och kommentarer till förslag om…

MOTIV OCH KOMMENTARER TILL FÖRSLAG OM UPPDATERAD STYRELSE Styrelsen i Skogsfond Baltikum föreslår, enligt separat kallelse till bolagets årsstämma 17 juni, att välja in Daniel Palm till ny styrelseordförande samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Offentliggörande av tilläggsprospekt i…

OFFENTLIGGÖRANDE AV TILLÄGGSPROSPEKT I SAMBAND MED NYEMISSION Skogsfond Baltikum AB (publ) har upprättat ett Tilläggsprospekt till det Prospekt avseende teckning av A-aktier utan företrädesrätt i Bolaget som godkändes och registrerades…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Kallelse till Årsstämma i Skogsfond…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SKOGSFOND BALTIKUM AB (PUBL) Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagenden 17 juni, klockan 10:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Offentliggörande av prospekt i samband…

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT I SAMBAND MED NYEMISSION Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemission utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Beslut om nyemission för fortsatta fö…

BESLUT OM NYEMISSION FÖR FORTSATTA FÖRVÄRV OCH EXPANSION Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför en nyemission i syfte att med ytterligare kapital fortsätta investera i skogs- och marktillgångar i Baltikum i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2020 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum inleder förvä…

SKOGSFOND BALTIKUM INLEDER FÖRVÄRVSARBETE I LITAUEN Skogsfond Baltikum AB (publ) har sedan september 2019 förvärvat 5300 hektar skog i Lettland och verksamheten expanderar nu till Litauen. Syftet är att tillvarata…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Apr 2020 | Skogsfond Baltikum

Årsredovisning 2019

ÅRSREDOVISNING 2019 Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Hela årsredovisningen samt bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida: https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ Stockholm 2020-04-30 För ytterligare information,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2020 | Skogsfond Baltikum

Substansvärdet (NAV) per aktie är 105,…

SUBSTANSVÄRDET (NAV) PER AKTIE ÄR 105,4 EUR MOTSVARANDE 1150 SEK Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärde (NAV, Net Asset Value) på basis av de förvärv som slutförts och registrerats i landboken…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Apr 2020 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum inleder samarbete med…

SKOGSFOND BALTIKUM INLEDER SAMARBETE MED SEB Skogsfond Baltikum inleder samarbete med SEB i Lettland kring återfinansiering av ägd skog i syfte att utöka skogsinnehavet i enlighet med investeringsplanen. Skogsfond Baltikum…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2020 | Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum förvärvar 3350…

SKOGSFOND BALTIKUM FÖRVÄRVAR 3350 HEKTAR Skogsfond Baltikum har sedan 2020-02-14 förvärvat och skrivit avtalat om förvärv för ett stort antal skogsfastigheter i Lettland på sammanlagt cirka 3350 hektar. Totalt markinnehav…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner