AFFÄRSIDÉ

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi).

Bransch: Teknik
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: SIVE

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 19 May 2022 | Sivers Semiconductors

Analyskommentar - Intressant order från…

  Intressant order från ny F100 kund Sivers Semiconducors har annonserat ett kontrakt på USD 617 000 till en tredje F100 kund – bolaget har sedan tidigare liknande kontrakt med…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Sivers Semiconductors

Dags för nästa kapitel

  Q1’22 i linje med föregående år Sivers Semiconductors rapporterade en EBIT på -27 mkr, i linje med Q1’21 (-26m). Försäljningen steg 98%, 79% valutajusterat, om än från låga nivåer…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Sivers Semiconductors

5G order pausas tillsvidare

  Väsentlig order pausas Sivers Semiconductors meddelade att den stora order för 5G millimeter våg på 480mkr som annonserades i augusti 2020 pausas tillsvidare. Orsaken är generella förseningar vilket gör…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2022 | Sivers Semiconductors

Komponentbristen skjuter på tillväxten…

  Svag försäljning och tillväxten skjuts på framtiden Sivers Semiconductors uppvisade en svag försäljning för 2021, 91 mkr jämfört med vårt estimat på 117 mkr. Försäljningen i Q4 minskade med…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Dämpad efterfrågan i närtid

  Q3 lägre än konsensus Försäljning och resultat i Q3 var lägre än Factset konsensus. Även om kvartalet tyngdes av extra kostnader relaterade till förvärvet av MixComm, anser vi att…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2021 | Sivers Semiconductors

Transformativt förvärv

  Transformativt förvärv Sivers har förvärvat amerikanska Mixcomm för ca 1,2 miljarder kronor. Mixcomms intäkter det senaste halvåret uppgick till USD 1,3 m. Sivers bedömning är dock att tre av…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Sep 2021 | Sivers Semiconductors

Lägesuppdatering

  Poistiva tongångar Photonics Sivers avdelningschef för Photonics presenterade på bolagets kapitalmarknadsdag förra veckan. Han vidhöll att samarbetet med Fortune-100 kunden fortskrider ”extremely well”. Det indikerade ordervärdet uppgår till ca…

Läs analysen
| 19 May 2022 | Sivers Semiconductors

Stämmokommuniké från årsstämma den…

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen avseende moderbolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas…

Läs hela nyheten
| 19 May 2022 | Sivers Semiconductors

Bulletin from Sivers Semiconductors AB (…

Adoption of the annual report and the auditor’s report  The Annual General Meeting resolved to approve the profit and loss statement and the balance sheet regarding the parent company and…

Läs hela nyheten
| 19 May 2022 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors: Sivers Photonics…

Tekniksamarbetet kommer initialt att fokusera på utveckling och leverans av skräddarsydda lasrar över en rad våglängder, vilket möjliggör för kunden att utveckla sin framtida roadmap. Sivers Photonics har lång erfarenhet…

Läs hela nyheten
| 19 May 2022 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors: Sivers Photonics…

The collaboration with the technology business will initially focus on the development and supply of customised lasers across a range of wavelengths, helping enable the customer to develop its future…

Läs hela nyheten
| 11 May 2022 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors AB (publ) Delå…

Väsentliga händelser under första kvartalet: Den 3 januari meddelade Sivers Semiconductors att det litauiska hi-techbolaget 8devices har lagt en beställning på olicensierade 5G RF-moduler. Det totala ordervärdet uppgår till $2,1…

Läs hela nyheten
| 11 May 2022 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors AB (publ), Interim…

Significant events in the first quarter: On January 3, Sivers Semiconductors announced that the Lithuanian hi-tech company 8devices placed an order for unlicensed 5G RF modules. The total order value…

Läs hela nyheten
| 22 Apr 2022 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors AB (publ) Å…

Hela årsredovisningen finns att läsa på Sivers Semiconductors hemsida:  https://www.sivers-semiconductors.com/arsredovisningar/

Läs hela nyheten
| 22 Apr 2022 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors AB (publ) Annual…

The full report can be found at Sivers Semiconductors home page:  https://www.sivers-semiconductors.com/annual-reports/

Läs hela nyheten
| 13 Apr 2022 | Sivers Semiconductors

Kallelse till årsstämma i Sivers…

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska…

Läs hela nyheten
| 13 Apr 2022 | Sivers Semiconductors

Notice to attend the Annual General…

Due to the coronavirus and in an effort to reduce the spread, the Board of Directors has resolved that the Annual General Meeting will be held without the physical presence…

Läs hela nyheten