AFFÄRSIDÉ

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi).

Bransch: Teknik
Marknad: Mid Cap Stockholm
Tickerkod: SIVE

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 16 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Dämpad efterfrågan i närtid

  Q3 lägre än konsensus Försäljning och resultat i Q3 var lägre än Factset konsensus. Även om kvartalet tyngdes av extra kostnader relaterade till förvärvet av MixComm, anser vi att…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2021 | Sivers Semiconductors

Transformativt förvärv

  Transformativt förvärv Sivers har förvärvat amerikanska Mixcomm för ca 1,2 miljarder kronor. Mixcomms intäkter det senaste halvåret uppgick till USD 1,3 m. Sivers bedömning är dock att tre av…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Sep 2021 | Sivers Semiconductors

Lägesuppdatering

  Poistiva tongångar Photonics Sivers avdelningschef för Photonics presenterade på bolagets kapitalmarknadsdag förra veckan. Han vidhöll att samarbetet med Fortune-100 kunden fortskrider ”extremely well”. Det indikerade ordervärdet uppgår till ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2021 | Sivers Semiconductors

Intressanta tider framöver

  Något svagt kvartal Sivers nettoomsättning i Q2 uppgick till 27 mkr (21,5) och EBITDA till −20 mkr (−9). Omsättningen var något lägre än våra estimat, då vi förväntade oss…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2021 | Sivers Semiconductors

Sivers Q1

  Svagt resultat Sivers omsättning för Q1 blev 13,8 mkr (22,8) och EBIT −25,8 (−18,5). Omsättningen och resultatet var sämre än våra estimat. Omsättningen är dock slagig mellan kvartal och…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2021 | Sivers Semiconductors

Ett bra kvartal

Sivers rapporterade i Q4 högre intäkter (30 mkr), ett förbättrat resultat (-11 mkr) och en kassa som fortfarande är på en hög nivå om 249 mkr. Viktigare för värderingen av…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Jan 2021 | Sivers Semiconductors

Pole position

Vi inleder bevakning av Sivers Semiconductors med ett motiverat värde om 40-42kr/aktie. Sivers har i båda sina affärsområden lyckats nå starka marknadspositioner. Inom affärsområdet Wireless har fokuseringen på chip för…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Rapporter | 12 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Felaktig MAR-etikett i ett tidigare…

Tredje kvartalet 2021 Intäkterna uppgick till 26 511 TSEK (22 208), en ökning med 19% Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -45 911 TSEK (-38 699) Rörelseresultatet (EBIT)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Incorrect MAR label in an earlier…

Third quarter 2021: Revenue amounted to SEK 26.511 M (22.208), an increase of 19% Profit before depreciation and amortization (EBITDA) amounted to SEK -45.911 M (-38.699) Operating profit/loss (EBIT) for…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors AB (publ), Interim…

January- September 2021: Revenue amounted to SEK 67.261 M (66.463), an increase of 1% Profit before depreciation and amortization (EBITDA) amounted to SEK -83.762 M (-58.769) Operating profit/loss (EBIT) for the period…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors AB (publ) Delå…

Januari-september 2021: Intäkterna uppgick till 67 261 TSEK (66 463), en ökning med 1% Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -83 762 TSEK (-58 769) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Bulletin from Sivers Semiconductors AB (…

With reference to the acquisition of MixComm, the General Meeting resolved to authorise the Board of Directors, at one or several occasions during the period until the next Annual General…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Stämmokommuniké från extra bolagsstä…

Med anledning av Bolagets förvärv av MixComm, Inc. (”MixComm”) beslutade bolags­stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors: Sivers Photonics…

Sivers Photonics kommer att träffa viktiga branschledare vid denna konferens som behandlar sammansatta halvledare, fotoniska integrerade kretsar och sensorteknologier på chip-nivå. Under konferensen kommer Sivers Photonics CTO, Dr Andrew McKee,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2021 | Sivers Semiconductors

Sivers Semiconductors: Sivers Photonics…

Sivers Photonics will meet with key members of the integrated photonics community, at this highly valued chip-level conference, covering compound semiconductor, photonic integrated circuit and sensor technologies. During the conference,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Oct 2021 | Sivers Semiconductors

Förändring av det totala antalet…

Ökningen av antalet aktier och röster i Sivers är föranledd av den riktade nyemissionen om 17 021 277 stamaktier som styrelsen i Sivers beslutade om den 14 oktober 2021. För…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Oct 2021 | Sivers Semiconductors

Change in the total number of shares and…

The number of shares and votes in Sivers has increased as a result of the directed share issue of 17,021,277 ordinary shares resolved by the Board of Directors of Sivers…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Jan 2021 | Extrastämma 2021
12 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
20 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
20 May 2021 | Årsstämma 2020
21 May 2021 | Årligutdelning
19 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
11 Nov 2021 | Extrastämma 2021
12 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
15 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner