AFFÄRSIDÉ

Signatur Fastigheter är ett förvärvsdrivet bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Bolagets strategi är att förvärva kassaflödesgenererande fastigheter med utvecklingspotential. Signatur Fastigheter grundades 2014.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: SIGN B
WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 30 Aug 2021 | Signatur Fastigheter

Tillväxtresan fortsätter

  Rekordkvartal Totala intäkter under Q2’21 uppgick till 17,8 mkr, en ökning med 77% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet kom in på 2,3 mkr (0,7). Den starka utvecklingen…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 May 2021 | Signatur Fastigheter

Fortsatt stark utveckling

  Tillväxtresan fortsätter Totala intäkter uppgick till 13,3 mkr, en ökning med 36% vilket var något under våra estimat på 13,8 mkr. Förvaltningsresultatet landade på 1,2 mkr jämfört med våra…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2021 | Signatur Fastigheter

Expanderar till Eslöv

  Expanderar till Eslöv Signatur Fastigheter har förvärvat tre fastigheter i centrala Eslöv med en total uthyrbar yta om drygt 5 200 kvm. Transaktionen sker till det underliggande fastighetsvärdet om…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Mar 2021 | Signatur Fastigheter

Förvärv och NAV-expansion

  NAV-expansion Totala intäkter ökade med 31% y/y till 46,6 mkr, något över vårt estimat om 44,7 mkr. EPRA-NAV uppgick till 18,63 kr, en ökning med 10% y/y. Ökningen är…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Nov 2020 | Signatur Fastigheter

Nya förvärv höjer motiverat värde

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 11,3 mkr vilket var i linje med våra estimat. Förvaltningsresultatet ex. EO poster uppgick till 0,1 mkr vilket var ca 1 mkr under våra estimat.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Sep 2020 | Signatur Fastigheter

Substansrabatt i attraktivt tillgå…

Vi tar upp bevakning av fastighetsbolaget Signatur Fastigheter. Fastighetsbeståndet är geografiskt koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen. Nuvarande fastighetsvärde uppgår till 809 mkr och bostäder svarar för 70% av fastigheterna fördelat…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 23 Sep 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter ansöker om…

På begäran av Trianon kommer styrelsen för Signatur Fastigheter att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 18 oktober 2021, för val av ny styrelse. Kallelse kommer att offentliggörs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Sep 2021 | Signatur Fastigheter

Uttalande från styrelsen i Signatur…

Bakgrund Trianon har den 24 augusti 2021 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt i Takeover-reglerna, till aktieägarna i Signatur Fastigheter att överlåta samtliga aktier i Signatur Fastigheter till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter AB (publ)…

Perioden i korthet (Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.) April – juni 2021 Totala intäkterna ökade med 76 procent till 17,8 Mkr (10,1) Driftnetto uppgick till 12,0 Mkr (7,1)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2021 | Signatur Fastigheter

Fastighets AB Trianon offentliggör…

Fullföljandet av förvärvet av aktier i Signatur Fastigheter innebär en skyldighet för Trianon att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Signatur Fastigheter, i enlighet med bestämmelserna om budplikt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jul 2021 | Signatur Fastigheter

Trianon har ökat sitt innehav i…

Köpeskillingen för aktierna bestod av 84 788 171 kronor kontant och 285 990 nya B-aktier i Trianon till en teckningskurs om 210 kr (apportemission). Efter förvärvet innehar Trianon 16 015 485…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jul 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter förvärvar…

”Vi utökar vår Landskronaportfölj och är glada för att addera 52 lägenheter med standardhöjningsmöjligheter. Vi fortsätter med vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter mot vårt mål att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jul 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter förvärvar…

”Vi utökar våra portföljer i såväl Malmö som Osby, vilket ger oss en mer effektiv och strömlinjeformad förvaltning. Vi ser utvecklingsmöjligheter i båda fastigheterna, vilket återigen matchar vår förvärvsstrategi om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter förvärvar…

”Vi stärker härmed vår närvaro i Landskrona, en ort vi tror starkt på inför framtiden. Fastigheterna erbjuder möjlighet till att dels applicera våra standardhöjningsmodeller för lägenhetsrenoveringar och dels förtäta med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter genomför en riktad…

Nyemissionen riktades till svenska professionella och institutionella investerare. Nyemissionen övertecknades kraftigt och i kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fondförvaltning. Likviden från Nyemissionen avses användas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter offentliggör…

Teckningskursen för aktierna och det totala antalet nya aktier kommer att bestämmas genom ett accelererat book building-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Aktierna i Nyemissionen…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
22 Apr 2021 | Årsstämma 2020
23 Apr 2021 | Årligutdelning
20 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
18 Oct 2021 | Extrastämma 2021
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
19 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner