AFFÄRSIDÉ

Signatur Fastigheter är ett bostadsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är geografiskt koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen. Nuvarande fastighetsvärde uppgår till 809 mkr och bostäder svarar för 70% av fastigheterna fördelat på area. Bolagets strategi är att förvärva kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: SIGN B
WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: frågorepaccess@penser.se

Senaste analysen | 21 May 2021 | Signatur Fastigheter

Fortsatt stark utveckling

  Tillväxtresan fortsätter Totala intäkter uppgick till 13,3 mkr, en ökning med 36% vilket var något under våra estimat på 13,8 mkr. Förvaltningsresultatet landade på 1,2 mkr jämfört med våra…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2021 | Signatur Fastigheter

Expanderar till Eslöv

  Expanderar till Eslöv Signatur Fastigheter har förvärvat tre fastigheter i centrala Eslöv med en total uthyrbar yta om drygt 5 200 kvm. Transaktionen sker till det underliggande fastighetsvärdet om…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Mar 2021 | Signatur Fastigheter

Förvärv och NAV-expansion

  NAV-expansion Totala intäkter ökade med 31% y/y till 46,6 mkr, något över vårt estimat om 44,7 mkr. EPRA-NAV uppgick till 18,63 kr, en ökning med 10% y/y. Ökningen är…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Nov 2020 | Signatur Fastigheter

Nya förvärv höjer motiverat värde

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 11,3 mkr vilket var i linje med våra estimat. Förvaltningsresultatet ex. EO poster uppgick till 0,1 mkr vilket var ca 1 mkr under våra estimat.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Sep 2020 | Signatur Fastigheter

Substansrabatt i attraktivt tillgå…

Vi tar upp bevakning av fastighetsbolaget Signatur Fastigheter. Fastighetsbeståndet är geografiskt koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen. Nuvarande fastighetsvärde uppgår till 809 mkr och bostäder svarar för 70% av fastigheterna fördelat…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 14 Jun 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter genomför en riktad…

Nyemissionen riktades till svenska professionella och institutionella investerare. Nyemissionen övertecknades kraftigt och i kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fondförvaltning. Likviden från Nyemissionen avses användas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter offentliggör…

Teckningskursen för aktierna och det totala antalet nya aktier kommer att bestämmas genom ett accelererat book building-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Aktierna i Nyemissionen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2021 | Signatur Fastigheter

Kl. 10.00 - Presentation av Signatur…

Presentationen sänds live och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas skriftligen via webcast-lösningen innan eller under presentationen. Ingen förregistrering krävs.  Länk till webcast: https://www.finwire.tv/webcast/signatur-fastigheter/q1-2021/ En inspelning av presentationen kommer…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 May 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter AB (publ)…

Perioden i korthet (Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.)Januari – mars 2021▪ Totala intäkterna ökade med 36 procent till 13,3 Mkr (9,8)2▪ Driftnetto uppgick till 7,6 Mkr (5,8) vilket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2021 | Signatur Fastigheter

Inbjudan till presentation av Signatur…

Presentationen kommer att sändas live och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas skriftligen via webcast-lösningen innan eller under presentationen. Ingen förregistrering krävs. Rapporten kommer att finnas tillgänglig här:  https://signaturfastigheter.se/rapporter/…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter genomför en riktad…

”Det är mycket stimulerande att hälsa Trianon välkommen som större aktieägare i Bolaget. Vi har en rad konkreta affärer som mycket väl matchar vår strategi om att förvärva kassaflödesfastigheter med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter förvärvar…

”Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa sex fastigheter som är samlade i centrala Osby. Beståndet erbjuder möjlighet till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt till att konvertera…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter får grönt ljus…

”Det är mycket glädjande att detaljplaneprocessen redan nu är slutförd och att vi kan starta förädlingsarbetet. Ambitionen är att konvertera fastigheten, som idag inhyser utbildningsverksamhet, till tre våningsplan med ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2021 | Signatur Fastigheter

Kommuniké från årsstämma i Signatur…

Styrelse, revisor samt arvoden Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Robert Öjfelt, Niklas Bernkert, Dan Astrén, Tomas Magnusson och Tomas Sträng omvaldes till ledamöter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2021 | Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter förvärvar tre…

”Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa tre fastigheter centralt belägna i en ort med goda kommunikationer. Det finns potential till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
22 Apr 2021 | Årsstämma 2020
23 Apr 2021 | Årligutdelning
20 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner