AFFÄRSIDÉ

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar bolag inom small-cap segmentet. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential.

Bransch: Industri & Handel
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: SEA
WEBBPLATS

Senaste analysen | 26 Aug 2020 | Seafire AB

Seafire - Nordbutiker visar vägen

Nettoomsättningen ökade med 26% (33% organiskt) till 73,6 mkr (58 mkr) vilket var 12% över vår förväntan. Avvikelsen var primärt genererad från Nordbutiker, som ökade försäljningen med 28% y/y. Även…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2020 | Seafire AB

Blandad påverkan från COVID-19

Nettoomsättningen steg till 46,1 mkr (26,6 mkr) under kvartalet vilket var i linje med vår förväntan. Ökningen drevs av affärsområdet Handel & Tjänster där bolaget Nordbutiker förvärvades under 2019. Den…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2020 | Seafire AB

Städar ut i Linguacom

Nettoomsättningen steg till 33,2 mkr (21,9 mkr) under kvartalet vilket var något under vår förväntan. Ökningen drevs av förvärven av Åkerstedts och Nordbutiker som genomfördes under 2019. Däremot uppgick den…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2019 | Seafire AB

Ökat deal flow

Intäkterna steg till 45,8 mkr (18,2 mkr) vilket var i linje med vår förväntan. Ökningen drevs av förvärven av Åkerstedts och Nordbutiker som genomfördes under 2019. Vi justerar ner vårt…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2019 | Seafire AB

Förvärvspräglat Q2 vänder till vinst…

I Seafire:s förvärvspräglade andra kvartal uppgick omsättningen till 59 (5,6) mkr, drivet av den starka tillväxten i den senast förvärvade e-handlaren Nordbutiker, som växte med 118% sekventiellt. Förlust har nu…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jul 2019 | Seafire AB

Mycket på köpet i ung förvärvare

Erik Penser Bank inleder bevakning av Seafire, företagsgruppen grundad 2016, som förvärvar och utvecklar svenska onoterade småbolag. Med bolag som e-handlaren Nordbutiker och verkstadsbolaget Åkerstedts, skapas en expansiv och diversifierad…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 25 May 2020 | Seafire AB

Seafire AB (publ) ser en god tillväxt…

Den goda orderingången under första kvartalet har omsatts till väsentligt ökad nettoomsättning och resultattillväxt. Samtliga bolag redovisar en ökad omsättning och rörelsevinst under årets första tertial. Omsättningen januari till april…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2020 | Seafire AB

Seafire AB: Penser Access: Seafire - …

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sea_20200429.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2020 | Seafire AB

Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA…

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes. Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019. Styrelsearvode ska utgå med 175 000 SEK till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2020 | Seafire AB

Seafire AB: SEAFIRE VÄXER OCH FÖRBÄ…

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020 Nettoomsättning uppgick till 46,1 MSEK (26,6). Tillväxten var 74% jämfört med 2019. Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA uppgick till 4,0 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2020 | Seafire AB

Seafire AB (publ) - konkursbeslut…

För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59 Kort om Seafire Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2020 | Seafire AB

Seafire ABs (publ) dotterbolag Followit…

Beslutet att ansöka om konkurs baseras på kraftigt försämrade möjligheter att vända bolagets negativa rörelseresultat på grund av covid-19 pandemin. Followit har ansamlade förluster på 12,5 mkr för perioden 2017-2019…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 Apr 2020 | Seafire AB

Seafire AB (publ) publicerar å…

Årsredovisningen kan beställas via bolagets epost info@seafireab.com För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59 Kort om Seafire Seafire är en företagsgrupp som förvärvar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2020 | Seafire AB

Seafire AB (publ) ser en stabil efterfr…

Nordbutiker har sett en god efterfrågan under första kvartalet med en ökning av orderingången på i genomsnitt 30% och med 33% under mars månad. Särskilt har Sportig, bolagets varumärke för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Mar 2020 | Seafire AB

Seafire AB: SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE…

Rätt att delta på bolagsstämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020, dels anmäla…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Feb 2020 | Seafire AB

Seafire AB: Penser Access: Seafire - St…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sea_20200220.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Årsstämma 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 Apr 2020 | Årligutdelning
25 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner