AFFÄRSIDÉ

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar bolag inom small-cap segmentet. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential.

Bransch: Industri & Handel
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: SEA
WEBBPLATS

Senaste analysen | 25 Oct 2019 | Seafire AB

Ökat deal flow

Intäkterna steg till 45,8 mkr (18,2 mkr) vilket var i linje med vår förväntan. Ökningen drevs av förvärven av Åkerstedts och Nordbutiker som genomfördes under 2019. Vi justerar ner vårt…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2019 | Seafire AB

Förvärvspräglat Q2 vänder till vinst…

I Seafire:s förvärvspräglade andra kvartal uppgick omsättningen till 59 (5,6) mkr, drivet av den starka tillväxten i den senast förvärvade e-handlaren Nordbutiker, som växte med 118% sekventiellt. Förlust har nu…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jul 2019 | Seafire AB

Mycket på köpet i ung förvärvare

Erik Penser Bank inleder bevakning av Seafire, företagsgruppen grundad 2016, som förvärvar och utvecklar svenska onoterade småbolag. Med bolag som e-handlaren Nordbutiker och verkstadsbolaget Åkerstedts, skapas en expansiv och diversifierad…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 5 Sep 2019 | Seafire AB

Seafire AB (publ) utser ny…

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för Seafires aktie och förbinder sig att köpa och sälja aktier till dessa kurser. Detta för att understödja och garantera…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Sep 2019 | Seafire AB

Seafire AB (publ):s dotterbolag…

Nitrox Carbon-5 V3 vinner Aftonbladets test av 2019 års elsparkcyklar. Nitrox Carbon-5 V3 och Nitrox Alu-6 V2 var två av sju testade elsparkcyklar som fick betyg 4 plus eller bättre.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Aug 2019 | Seafire AB

Seafire AB: Penser Access: Seafire - Fö…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/seaf_20190830.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Aug 2019 | Seafire AB

Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2019…

Sammanfattning första halvåret Total omsättning uppgick till 85,3 MSEK (11,4 MSEK), en ökning med ca 650%. Ökningen var främst driven av förvärv. Den organiska tillväxten för Koncernen var -5% mot…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Aug 2019 | Seafire AB

Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2019…

Väsentliga händelser under kvartalet Den 5:e april 2019 förvärvades samtliga aktier i Nordbutiker i Sverige AB. Bolaget omsatte 97,3 MSEK och med en EBITDA på 13,3 MSEK under det brutna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2019 | Seafire AB

Seafire AB (publ) publicerar…

Bolagsbeskrivningen återfinns på Bolagets hemsida http://seafireab.com/investerare/ .   Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2019 | Seafire AB

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Seafire…

Seafire har med anledning av listbytet upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 3 juli 2019. Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jul 2019 | Seafire AB

Seafire AB: Penser Access: Seafire -…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sea_20190702.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2019 | Seafire AB

Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén…

Hedén har efter övertagandet av Seafire 2016 arbetat aktivt med produktförnyelse och utveckling. Efter YMER 1, ett enkanalssystem, och ett antal kameramotorer som lanserades 2018 breddas nu sortimentet med ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2019 | Seafire AB

Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA…

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes. Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018. Styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner