AFFÄRSIDÉ

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: CMOTEC B

WEBBPLATS

PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 5 Nov 2021 | Scandinavian Chemotech

Q3 rapport

  Sammanfattning av kvartalet Bolaget hade en nettoomsättning om 9 KSEK (41) under tredje kvartalet 2021. Resultat före skatt uppgick till -5 732 KSEK (-2 851). Bolaget ser fortsatt att…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2021 | Scandinavian Chemotech

Tidig marknadslansering pressas av COVID…

  Svagt andra kvartal Scandinavian ChemoTech rapporterade relativ svaga andra kvartalssiffror med noll i omsättning samt ett rörelseresultat på -2,557 mkr. För första halvåret 2021 rapporterade bolaget ett rörelseresultat på…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 May 2021 | Scandinavian Chemotech

Tumörspecifik elektroporation

  Initiering Vi initierar analysbevakning av Scandinavian Chemotech, med bedömningen att aktien har en hög risk, men med en stor potentiell uppsida. Triggers består primärt av en potentiell CE-märkning, nya…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 11 Jan 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech fortsätter att…

Om inte nya restriktioner eller hinder uppstår kommer Bolagets VD Mohan Frick, genomföra sin första resa till USA sedan pandemins början. Bolaget har under denna tid etablerat en rad strategiska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jan 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech continues its…

Unless new restrictions or obstacles arise, the Company’s CEO, Mohan Frick, will carry out his first trip to the United States since the beginning of the pandemic. During this time,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jan 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech receives approval…

The patent is based on the same innovation that was approved in Europe in July 2021 and includes a specially developed electrode as well as unique dynamic properties. These functions…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jan 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech erhåller godkä…

Patentet är baserat på samma innovation som blev godkänt i Europa i juli 2021 och omfattar en speciellt utvecklad elektrod samt unika dynamiska egenskaper. Dessa funktioner finns redan implementerade i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2021 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech achieves clinical…

During the late summer, the Company’s subsidiary within Animal Care began a collaboration with Evidensia Specialist Animal Hospital Helsingborg, where vetIQure™ with its Tumour Specific Electroporation technology (TSE) is currently…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2021 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech når kliniska…

Under sensommaren påbörjade Bolagets dotterbolag inom Animal Care ett samarbete med Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg, där vetIQure™ med sin Tumör-Specifika Elektroporationsteknik (TSE) för närvarande utvärderas på både smådjur och hästar. ”En…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2021 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech initiates a new…

Since 2020, the ChemoTech Group has been conducting two business areas, veterinary and human medicine, which, in addition to sharing the unique TSE[1] technology, have relatively different conditions. As a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Dec 2021 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech initierar en ny l…

ChemoTech-koncernen bedriver sedan 2020 två affärsområden, veterinär- och humanmedicin som förutom att dela den unika TSE[1]-teknologin har relativt olika förutsättningar. Som en följd av detta har Bolaget under året genomfört…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2021 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech is increasing the…

The agreement strengthens the Company’s finances and creates opportunities to begin and complete the strategy that the company developed during the year. This new credit gives Scandinavian ChemoTech more scope…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2021 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech ökar takten…

Avtalet stärker Bolagets finanser och skapar möjligheter att påbörja och fullfölja den strategi som Bolaget utvecklat under året. Denna nya kredit ger Scandinavian ChemoTech ett ökat utrymme att nå nya…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 May 2021 | Årsstämma 2020
25 May 2021 | Årligutdelning
17 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
2 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
8 Mar 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner