Affärsidé

ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. ScandiDos erbjuder system som med hög noggrannhet upmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SDOS

WEBBPLATS

Verksamhet

SCANDIDOS
ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. Bolaget erbjuder system som med hög noggrannhet uppmäter och analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling. Bolagets produkter hjälper stråterapiklinikerna att säkerställa att den levererade stråldosen till patienten uppfyller målen för den avsedda behandlingen samt identifiera eventuella avvikelser.ScandiDos grundades 2002 och den första produkten, Delta4 Phantom, lanserades 2006. Sedan dess har ScandiDos levererat nästan 600 system till strålterapikliniker världen över. Bolaget är baserat i Uppsala och finns representerat med dotterbolag i USA, Kina och Frankrike; koncernen har totalt 29 anställda. Genom egen säljorganisation och tillsammans med partner tillhandahåller ScandiDos produkter till strålterapikliniker på samtliga större marknader i världen.

VISION
ScandiDos skall bidra till en bättre cancervård och ökad tillförlitlighet inom strålbehandling genom innovativa lösningar som bidrar till en individanpassad behandling som är säker och effektiv.

MÅLSÄTTNING
Målsättningen är att etablera ScandiDos som den ledande leverantören av lösningar för kvalitetssäkring inför, såväl som under strålbehandling. Bolaget ska ligga i tekonologiutvecklingens framkant och tillhandahålla produkter för de senaste och mest avancerade teknikerna inom strålterapi. Målet, att under de kommande 5 åren expandera med i genomsnitt 30% per år, ligger kvar.

PRODUKTER
Grunden i ScandiDos produktportfölj är Delta4 Discover som är en mjukvaruplattform för kvalitetssäkring som bland annat inhämtar, analyserar och levererar data mellan de system som används i strålterapiklinikter. Utöver mjukvaruplattformen har ScandiDos lanserat två kvalitetssäkringssystem, Delta4 Phantom+ som används inför behandling och Delta4 Discover som används under behandling.

AFFÄRSMODELL
ScandiDos produkter säljs som en helhetslösning. För Delta4 Phantom+ köper kunden ett grundsystem plus ett tillval av funktionalitet beroende på kundens befintliga system och behandlingsteknik (IMRT, VMAT, etc). Intäkten per system varierar beroende på konfigurationen men ligger i genomsnitt på omkring 0,5 Mkr. Därutover har ScandiDos löpande intäkter från befintliga kunder i form av hårdvaru- och mjukvarusupport. I mjukvarusupporten ingår att kunden får tillgång till generella uppdateringar och förbättringar av Delta4-plattformen, dock ej ny funktionalitet som lanseras som tilläggsprodukter.

Delta4 Discover säljs som ett integrerat system med detektorn och ett tillägg till Delta4-plattformen. ScandiDos intäkt per Delta4 Discover-system är omkring 1,0 Mkr per system. Till skillnad från Delta4 Phantom+ används Delta4 Discover kjämt och därmed är behovet ett system per linjäraccelerator, vilket innebär att den potentiella marknaden är dubbelt så stor sett till antal system. Även Delta4 Discover kommer att generera löpande intätker i form av hårdvaru- och mjukvarusupport.

Kommande händelser

22 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
28 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
2 Oct 2017 | Årsstämma 2016
3 Oct 2017 | Årligutdelning 2016
28 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
2 Oct 2018 | Årsstämma 2017
3 Oct 2018 | Årligutdelning
14 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
12 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 Oct 2019 | Årsstämma 2019
8 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
9 Oct 2019 | Årligutdelning
10 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner