AFFÄRSIDÉ

Premium Snacks, tidigare Rootfruit, produkter ska upplevas såväl godare som annorlunda och sundare än andra snacks. Då tar dom en unik position inom högmarginalsegmentet för snacks.

Bransch: Konsument
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: SNX

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 21 May 2021 | Premium Snacks

Börjar ser ljusare ut

  17% tillväxt inom förpackade varumärken Försäljningen uppgick till 76 mkr (82), vilket var ca 10 mkr under vår förväntan. Detta förklaras delvis av pandemins påverkan på lösviktsortimentet, som sjönk…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Mar 2021 | Premium Snacks

Stärker bruttomarginalen

Försäljningen uppgick till 75,5 mkr (84,8), vilket var ca 10 mkr under vår förväntan. Detta förklaras delvis av pandemins påverkan på lösviktsortimentet. Bruttomarginalen steg till 43,5% (37,7), 5,5 procentenheter över…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2020 | Premium Snacks

Återhämtning men COVID-19 är tillbaka…

Försäljningen uppgick till 81,4 mkr (82,6), vilket var i linje med vår förväntan om 82 mkr. Bruttomarginalen steg till 39,2% (36,2%), vilket var 1,2%-enheter över vår förväntan. Avvikelsen ligger i…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2020 | Premium Snacks

Rootfruit - Försäljningsrekord för G…

Omsättningen sjönk 4% under Q2´20 och uppgick till 76,6 mkr (80) vilket var i linje med vår förväntan. Däremot steg bruttomarginalen till 39,1% (37,0) drivet av stark SEK utveckling mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2020 | Premium Snacks

Guidar ner helårsprognosen på grund av…

Omsättningen växte 9% under Q1’20 och uppgick till 82 mkr (75) vilket var i linje med vår förväntan. Försäljningstillväxten var primärt genererad ifrån både förpackade och lösviktsvarumärken. Drivet av en…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2020 | Premium Snacks

Levererar enligt förväntan

Försäljningen uppgick till 83,8 mkr (75 mkr proforma Q4’18), vilket var något över vår förväntan på 81 mkr. Ökningen genererades framförallt av förpackade produkter, som steg med 16% y/y tack…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2019 | Premium Snacks

Exotic Snack tar marknadsandelar

Försäljningen uppgick till 80,2 mkr (72,1 proforma Q3’18), vilket var i linje med vår förväntan. Ökningen berodde framförallt på Exotic Snacks lösviktssortiment som steg med 14% y/y tack vare nya…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 9 Jun 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Hå…

Inom Premium Snacks och våra verksamheter arbetar vi aktivt med hållbarhet och väger in dess olika aspekter i vårt dagliga arbete. Med hjälp av en hållbarhetsredovisning får vi en överblick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Kommuniké fr…

Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 5 410 508 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 41% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat-…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2021 | Premium Snacks

Rättelse: Premium Snacks Nordic AB: Del…

Tidigare pressmeddelande innehöll MAR etikett. Nu innehåller även själva rapporten MAR-etikett. Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport…

Första kvartalet januari – mars 2021 Nettoomsättningen för kvartalet minskade till 76,1 MSEK jämfört med 81,9 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 41,5 % (34,9 %). Rörelseresultatet före…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Å…

Årsredovisningen, finns tillgänglig på företagets hemsida:  https://premiumsnacksnordic.com/arsredovisning2020 (https://premiumsnacksnordic.com/?p=254888&preview=true) Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020. Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Rättelse:…

Deltagande och anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 maj 2021 och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Kallelse till…

Datum:      25 maj 2021 Tid:            Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart ska hållas genom ett poströstningsförfarande, enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks…

”Det gläder oss att ha fått förnyat förtroende från ICA MAXI Östgruppen”, kommenterar Anna Wallin Krasse, VD för Premium Snacks. ”Vi har ett starkt koncept av kvalitetsprodukter som uppskattas av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Mar 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks…

Henrik har en gedigen bakgrund inom försäljning från både globala företag som Mars, Cadbury och Sara Lee samt även entreprenörsföretag såsom exempelvis BUBS Godis där Henrik var VD under cirka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Mar 2021 | Premium Snacks

Premium Snacks Nordic AB: Premium Snacks…

”Jag placerar eget kapital långsiktigt i mindre noterade tillväxtföretag med bevisad affärsidé. Min syn på Premium Snacks som investering är positiv då jag tror det kommer att uppstå starka kassaflöden…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
18 May 2020 | Årsstämma 2019
19 May 2020 | Årligutdelning
19 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Jun 2020 | Årsstämma 2019
16 Jun 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
13 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
18 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 May 2021 | Årsstämma 2020
26 May 2021 | Årligutdelning
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner