AFFÄRSIDÉ

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska tredimensionella effekter i tunna filmer av plast. Det visuella 3D-materialet ha har en hög säkerhetsfaktor för äkthetsmärkning av produkter och förpackningar för att skydda varumärken mot förfalskning, och kan därutöver appliceras inom ett stort antal tillämpningar som till exempel sedlar, pass och ID-kort.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: RO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 16 Jan 2023 | Rolling Optics

Analyskommentar - Uppköpsbud

Affärsidé Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Nov 2022 | Rolling Optics

Nytt produktionssystem på plats

Affärsidé Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Rolling Optics

Fokus på intern utveckling

Affärsidé Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Rolling Optics

Analyskommentar - Första kommentar på…

Affärsidé Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2022 | Rolling Optics

Analyskommentar - VD avser lämna…

Affärsidé Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Rolling Optics

Nytt avtal signerat

Affärsidé Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2022 | Rolling Optics

Analyskommentar - Nytt utvecklings- och…

Affärsidé Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst…

Läs analysen
Pressreleaser | 23 Jan 2023 | Rolling Optics

Uttalande från styrelsen i Rolling…

Detta uttalande görs av styrelsen för Rolling Optics i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). Bakgrund Den 16 januari 2023 lämnade FCO ett kontanterbjudande till innehavarna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2023 | Rolling Optics

Statement from the board of directors of…

This statement is made by the board of directors of Rolling Optics pursuant to Section II. 19 of the takeover rules for certain trading platforms (the ”Takover Rules”). Background On…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jan 2023 | Rolling Optics

Kommentar från styrelsen för Rolling…

Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) har idag lämnat ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jan 2023 | Rolling Optics

Comment from the board of directors of…

Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) has today announced a cash offer to the…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Nov 2022 | Rolling Optics

Penser Access: Nytt produktionssystem p…

Q3 i korthet Orderingången för perioden uppgick till 8 602 tkr (4 688). Den ökade orderingången kommer från befintliga kunder inom Brand Security. Kunderna byggde under pandemin upp stora lager…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Nov 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics: Delårsrapport för…

Delårsrapport för perioden januari – september 2022 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Juli-september Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 186 TKR (4 620) Periodens resultat uppgick till -5 377…

Läs hela nyheten
Analyser | 1 Sep 2022 | Rolling Optics

Penser Access: Fokus på intern…

Lägre omsättning Rolling Optics rapporterar en nettoomsättning på 3 263 tkr (8 916) för Q2 2022, motsvarande en tillväxt om -63%. Intäktsminskningen är hänförlig en stor kund som byggt upp…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics rapport för perioden…

Rolling Optics rapport för perioden januari – juni 2022 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har i dag, 26 augusti 2022, lämnat rapport för perioden januari till juni. April-juni        …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jul 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics utser Otto Drakenberg…

Samtidigt utses Rolling Optics grundare Axel Lundvall till vice verkställande direktör. Axel är civilingenjör från Uppsala universitet och med grundade Rolling Optics 2005. Axel var verkställande direktör i Rolling Optics…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics avser lösa in…

Enligt bolagsordningen ska det som inflyter under Reversen inklusive eventuell ränta men med avdrag för eventuella externa kostnader som Rolling Optics kan ha haft för att tillvarata bolagets rätt gentemot…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022