AFFÄRSIDÉ

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska tredimensionella effekter i tunna filmer av plast. Det visuella 3D-materialet ha har en hög säkerhetsfaktor för äkthetsmärkning av produkter och förpackningar för att skydda varumärken mot förfalskning, och kan därutöver appliceras inom ett stort antal tillämpningar som till exempel sedlar, pass och ID-kort.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: RO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 8 May 2023 | Rolling Optics

Hög orderingång under det första…

  Budet från Francois-Charles Oberthur Den 16 januari lämnade Francois-Charles Oberthur SAS (”FCO”) ett kontantbud till innehavarna av stamaktier, preferensaktier och teckningsoptioner av serie TO2. En vecka senare lade FCO…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2023 | Rolling Optics

Analyskommentar - Kort rapportkommentar

  Omsättningen uppgick till 4,0 mkr (5,7), vilket indikerar en minskning med 27% till följd av en lägre orderingång under Q4’22. Orderingången för perioden var stark och uppgick till 7,9…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | Rolling Optics

Analyskommentar - CCL Secure lanserar…

  Den 9e februari gav den polska centralbanken ut en ny minnessedel innehållande den optiska säkerhetseffekten Cinema™. Cinema™ är en säkerhetskomponent med 3D-effekter, och är framtagen genom ett samarbete mellan…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Feb 2023 | Rolling Optics

Analyskommentar - Ett operationellt…

  Ett finansiellt svagare år… Rolling Optics avslutade året starkt med en omsättning på 8,7 mkr, en ökning med 134% jämfört med Q4’21 och drygt 100% över snittet av de…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2023 | Rolling Optics

Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare…

  Stark omsättning, men orderingång åt det svagare hållet Nettoomsättningen för Q4 2022 uppgick till 8,65 mkr, vilket är en ökning med 134% jämfört med föregående år och drygt 100%…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jan 2023 | Rolling Optics

Analyskommentar - Uppköpsbud

  Franska Francois-Charles Oberthur (FCO) lägger bud på Rolling Optics samtliga aktier och teckningsoptioner. Budet på stamaktierna uppgår till 0,75 kr vilket motsvarar en premie om 188% jämfört med fredagens…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Nov 2022 | Rolling Optics

Nytt produktionssystem på plats

  Q3 i korthet Orderingången för perioden uppgick till 8 602 tkr (4 688). Den ökade orderingången kommer från befintliga kunder inom Brand Security. Kunderna byggde under pandemin upp stora…

Läs analysen
Pressreleaser | 25 May 2023 | Rolling Optics

Kommuniké från årsstämma i Rolling…

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | Rolling Optics

Report from the Annual General Meeting…

Adoption of the balance sheet and income statement, disposition regarding the Company’s results and discharge from liability The AGM adopted the Company’s balance sheet and income statement and consolidated income…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Rolling Optics

Penser Access: Hög orderingång under…

Budet från Francois-Charles Oberthur Den 16 januari lämnade Francois-Charles Oberthur SAS (”FCO”) ett kontantbud till innehavarna av stamaktier, preferensaktier och teckningsoptioner av serie TO2. En vecka senare lade FCO ett…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2023 | Rolling Optics

Delårsrapport för perioden januari -…

Januari – mars Nettoomsättning för perioden uppgick till 4 048 TKR (5 566), en minskning om 27 procent Periodens resultat uppgick till -4 576 TKR (-3 103) Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 May 2023 | Rolling Optics

Rolling Optics Holding AB publicerar å…

Rapporten finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/ . FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Otto Drakenberg, VD, Rolling Optics Holding AB (publ) Tel: +46 70-962 98 44 E-mail: otto.drakenberg@rollingoptics.com Om Rolling Optics Med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Rolling Optics

Kommentar från styrelsen avseende…

Nedskrivningen påverkar inte koncernen utan endast moderbolagets räkenskaper. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Stern, styrelsens ordförande, +46 709 62 98 44 Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46 708 64 55 04…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Rolling Optics

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner…

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 Under perioden 11 – 24 april 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | Rolling Optics

Kallelse till årsstämma i Rolling…

ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: i. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | Rolling Optics

Notice of Annual General Meeting in…

NOTIFICATION OF PARTICIPATION Shareholders who wish to participate at the meeting must: i. both be recorded as shareholders in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Rolling Optics

Rolling Optics: Subscription price…

Terms for warrants of series TO 2 in summary: Exercise period: 11[th] of April until (and including) the 24[th] of April. Terms: One (1) warrant entitles the owner to subscribe for…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023