AFFÄRSIDÉ

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska tredimensionella effekter i tunna filmer av plast. Det visuella 3D-materialet ha har en hög säkerhetsfaktor för äkthetsmärkning av produkter och förpackningar för att skydda varumärken mot förfalskning, och kan därutöver appliceras inom ett stort antal tillämpningar som till exempel sedlar, pass och ID-kort.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: RO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 14 Jun 2022 | Rolling Optics

Analyskommentar - VD avser lämna…

  VD avser lämna Rolling Optics Hans-Petter Andersson meddelade igår sin avsikt att lämna sin befattning som VD för Rolling Optics. Processen att rekrytera en ny VD till bolaget sker…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Rolling Optics

Nytt avtal signerat

  Lägre omsättning och resultat Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 5,6 mkr (Q1’21 9,7 mkr). Minskningen var i sin helhet hänförligt till affärsområdet Brand Security som fortsatt står för lejonparten…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2022 | Rolling Optics

Analyskommentar - Nytt utvecklings- och…

  Nytt utvecklings- och distributionsavtal Q1’22 – Fortsatt volatil utveckling Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr i Q1’22 (9,7 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 43% y/y. Minskningen var…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2022 | Rolling Optics

Företrädesemission garanterad till 80…

  Q4’21 – Fortsatt volatil omsättning Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 3,6 mkr (Q4’20 7,2 mkr). Minskningen var i sin helhet hänförligt till affärsområdet Brand Security som…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2021 | Rolling Optics

Nytt fokus med ett optionsvärde

  Lägre omsättning y/y Nettoomsättningen i Q3’21 uppgick till 4,8 mkr (Q3’20 7,2 mkr), motsvarar en omsättningsminskning om 36% y/y. Minskningen var i sin helhet hänförlig till affärsområdet Brand Security,…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2021 | Rolling Optics

Fortsatt stabil utveckling

  Fortsatt stabil omsättning Nettoomsättningen i det andra kvartalet 2021 uppgick till 8,9 mkr (2,9 mkr), vilket motsvarar en tillväxt om ca. 200% y/y och var drivet av affärsområdet Brand…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2021 | Rolling Optics

Stark intäktsutveckling i Q1

  God tillväxt inom Brand Security Rolling Optics levererade fin tillväxt i Q1, med en nettoomsättning som ökade 39% yoy till 9,7 mkr. Omsättningsökningen var driven av affärsområdet Brand Security,…

Läs analysen
Pressreleaser | 13 Jun 2022 | Rolling Optics

VD Hans-Petter Andersson avser lämna…

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stern, styrelsens ordförande Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 709 62 98 44. Hans-Petter Andersson, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 701…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics Holding AB kommuniké fr…

Vid årsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151), idag den 10 maj 2022, fattades bland annat följande beslut: Fastställande av balans- och resultaträkningarÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolag och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics utser Fredrik Isaksson…

Fredrik tillträder sin tjänst den 9 maj och kommer under de första veckorna att arbeta deltid parallellt med avgående CFO, Carin Jakobson. Från den 30 maj kommer Fredrik att börja…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics rapport för perioden…

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 4 maj 2022, lämnat rapport för perioden januari till mars. Januari-mars Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 566 TKR (9 703), en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2022 | Rolling Optics

Portals lanserar Motus[TM] - en sä…

Rolling Optics kommer att producera den mikrooptiska filmen i den egna produktionsanläggningen i Solna varefter den kommer att skickas till Fase Srl utanför Milano för konvertering till säkerhetstråd i enlighet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics tecknar exklusiva…

Fase, med huvudkontor utanför Milano, är en av de ledande globala tillverkarna av säkerhetstråd för papperssedlar och säkerhetspapper. Avtalen syftar till att tillsammans med Fase utveckla, tillverka och marknadsföra säkerhetskomponenter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics meddelar sista dag för…

Företrädesemissionen av units i Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 4 februari 2022 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics Holdings Valberedning…

Valberedningen kompletterar här sitt förslag gällande styrelseledamöter. För övriga punkter på årsstämmodagordningen hänvisas till Kallelsen till årsstämma. Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 2 maj…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics Holding AB publicerar å…

Rapporten finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/ . FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ) Tel: +46 70-147 81 13 E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com, Informationen lämnades, genom ovanstående…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022