Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-04 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit förvärvar två B2B produktplattformar - möjliggör ökad lönsamhet och tillväxt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 Aug 2022 | Quickbit

Quickbit eu AB: Quickbit förvärvar två B2B produktplattformar – möjliggör ökad lönsamhet och tillväxt

Produkterna kommer att ge tillgång till en ny kunddatabas innehållande e-handlare och förenklar checkout-processen för både e-handlare och konsumenter. Den ena produkten möjliggör betalningar till e-handlare genom en fiat-till-krypto-lösning för de konsumenter som inte har en kryptoplånbok. Den andra produkten möjliggör betalningar till e-handlare genom en krypto-till-fiat-lösning för de konsumenter som redan innehar en kryptoplånbok, antingen via Quickbit App eller via en annan leverantör av kryptoplånböcker.

Genom de nya produkterna kommer Quickbit att ges stor potential att växa in i nya segment inom e-handel på B2B-sidan. Produkterna kommer att bidra till nya tillväxtmöjligheter och ökad lönsamhet.

”Jag är glad att meddela att vi nu utökar vår produktportfölj med två nya B2B-produktplattformar i framkant som ytterligare stärker och breddar vårt erbjudande. De här två produktplattformarna ger oss en god möjlighet att växa snabbare och med ökad lönsamhet. Vi kompletterar nu vårt B2B-erbjudande med nya produkter och öppnar upp för nya segment som samtidigt ger oss möjlighet att växa inom existerande segment. Genom förvärvet tar vi ännu ett stort steg mot att förenkla användningen av kryptovaluta i människors och företags vardag”, säger Hammad Abuiseifan, VD i Quickbit.
 

Transaktionen i sammandrag:
Quickbit köper två B2B-produkter av Parman, ett bolag som utvecklar mjukvara. Köpeskillingen uppgår till 4,5 mEUR och finansieras i sin helhet med egen kassa. Om vissa kommersiella milstolpar uppnås kan köpeskillingen öka med 1 mEUR i två steg. Tillträde till produkterna förväntas ske i september då båda produkterna är fullt integrerade i Quickbits infrastruktur. Produkterna förväntas bidra till Quickbits resultat i Q2 ’22/23 och bidra till ökad tillväxt och högre lönsamhet. 

Not: fiat är en valuta som ges ut av en institution eller stat vars värde inte är beroende av en råvara

För ytterligare information kontakta:

Hammad Abuiseifan, VD

+ 46 73 095 87 12
hammad@quickbit.com (simon@quickbit.com)

 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.co ( http://www.quickbit.com )m

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2022 klockan 12.00.

 

2022-08-04 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit acquires two B2B product platforms - enabling increased profitability and growth Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit publishes year-end report 2021/2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit offentliggör bokslutskommuniké 2021/2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit bjuder in till presentation av bokslutskommuniké `21/22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Quickbit eu Quickbit eu AB: Invitation to presentation of Quickbit's year-end report `21/22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit launches Earn Wallet - possibility to earn a yield by lending of cryptocurrency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit lanserar Earn Wallet - möjliggör utlåning av kryptovaluta mot avkastning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit återfår deponerade säkerheter om 3,9 mEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit recovers deposited collateral of 3.9 mEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit establishes new role - appoints Chief Operating Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit tillsätter ny roll - anställer Chief Operating Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit publishes Q3 `21/22 interim report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit offentliggör delårsrapport för Q3 `21/22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit meddelar förändring i ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit announces changes to Group Management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Quickbit eu Quickbit eu AB: Invitation to presentation of Quickbit's Q3 `21/22 interim report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit bjuder in till presentation av delårsrapport för Q3 `21/22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit launches Quickbit Card in Sweden - first Swedish crypto company to offer payment cards in Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit lanserar Quickbit Card i Sverige - första svenska kryptobolaget att erbjuda betalkort i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit announces change to the Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit meddelar förändring i styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit utökar sitt erbjudande med stablecoin, adderar Tether (USDT) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit expands cryptocurrency offering with stablecoin, adding Tether (USDT) Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-09 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit publishes Q2 `21/22 interim report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-09 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit offentliggör delårsrapport för Q2 `21/22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit bjuder in till presentation av delårsrapport för Q2 `21/22 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Quickbit eu Quickbit eu AB: Invitation to presentation of Quickbit's Q2 `21/22 interim report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-01 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit utökar sitt erbjudande av kryptovalutor, adderar Cardano, Polkadot och Chainlink Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-01 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit expands crypto currency offering to include Cardano, Polkadot and Chainlink Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Quickbit eu Quickbit eu AB: Therese Lindgren blir ny produktchef på Quickbit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Quickbit eu Quickbit eu AB: Therese Lindgren is appointed as new Head of Product at Quickbit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-14 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit lanserar Quickbit App på den norska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-14 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit launches Quickbit App on the norwegian market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-02 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit utökar sitt erbjudande av kryptovalutor, adderar Ethereum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-02 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit expands cryptocurrency offering to include Ethereum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 Quickbit eu Kommuniké från årsstämma i Quickbit eu AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 Quickbit eu Report from the annual general meeting in Quickbit eu AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-23 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit adderar fler betalmetoder för köp av kryptovaluta i Quickbit App Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-23 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit adds payment methods for buying cryptocurrency in Quickbit App Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit delårsrapport första kvartalet 2021/2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit interim report for the first quarter of 2021/2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit lanserar EUR konto, introducerar säljfunktion i Quickbit App Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit launches EUR account and introduces sell feature in Quickbit App Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Quickbit eu Quickbit eu AB: Invitation to presentation of Quickbit Q1 2021/2022 interim report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit bjuder in till presentation av delårsrapport för första kvartalet 2021/2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit Annual Report 2020/2021 published in Swedish Rapporter Visa Stäng
2021-11-03 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit publicerar årsredovisningen för 2020/2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Quickbit eu Kallelse till årsstämma i Quickbit eu AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Quickbit eu Notice to attend the Annual General Meeting in Quickbit eu AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit announces changes in Group management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit genomför förändringar i ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit bjuder in till investerarpresentation Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-23 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit completes previously announced acquisition of Balder Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-23 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Balder Solutions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit deltog vid investerarkonferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-27 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit avslutar mentorsavtal med Eminova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-27 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit terminates mentoring agreement with Eminova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit inleder samarbete med Bank Frick för inlösentjänster Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit partners with Bank Frick for acquiring services Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-11 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit Bokslutskommuniké 2020/2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-11 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit Year-end Report 2020/2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-09 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit väljer WorldPay från FIS till inlösenpartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-09 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit selects Worldpay from FIS for merchant acquiring services Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-04 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-04 Quickbit eu Quickbit eu AB: Invitation to presentation of Quickbit year-end report 2020/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-02 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit App tillgänglig för allmänheten på den svenska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-02 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit App, now widely available to the Swedish market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-29 Quickbit eu Quickbit eu AB: Hammad Abuiseifan ny VD för Quickbit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-29 Quickbit eu Quickbit eu AB: Hammad Abuiseifan new CEO of Quickbit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit förvärvar Balder Solutions AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit acquires Balder Solutions AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Quickbit eu Quickbit eu AB: Erik Penser Bank initiates coverage of Quickbit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Quickbit eu Quickbit eu AB: Erik Penser Bank inleder bevakning av Quickbit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-21 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit appoints Head of Brand and Marketing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-21 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit rekryterar Head of Brand & Marketing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-18 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit avbryter processen för notering på NGM Main Regulated Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Quickbit eu Quickbit eu AB: Styrelseledamot Johan Lund avgår på egen begäran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Quickbit eu Quickbit eu AB: Plattform för långsiktig tillväxt etablerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit bjuder in till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2020/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit fullföljer inte förvärvet av Digital Currency Services B.V Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Quickbit eu Quickbit eu AB: Kommuniké från Quickbits extra bolagsstämma den 31 mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Quickbit eu Kallelse till extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbits större aktieägare föreslår förstärkning av bolagets styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Quickbit eu Quickbit eu AB: Första fasen i lanseringen av Quickbits konsumentprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Quickbit eu Quickbit eu AB: Ett år av omställning slutförd Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Quickbit eu Quickbit eu AB: Quickbit bjuder in till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2020/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 Quickbit eu Quickbit eu AB: Minskad omsättning under andra kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Quickbit eu Quickbit eu AB: Handel av Quickbits aktier påbörjas på Boerse Stuttgart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-05 Quickbit eu Quickbit eu AB: Utfall av utnyttjande teckningsoptioner - Quickbit tillförs 66,4 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q1
22 Nov 2022 | Årsstämma 2022
23 Nov 2022 | Årligutdelning
8 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3