AFFÄRSIDÉ

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan.

Bransch: Teknik
Marknad: Nordic SME
Tickerkod: QBIT

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 15 Nov 2022 | Quickbit

Åter till positivt EBIT i Q1

AffärsidéQuickbit Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2022 | Quickbit

Analyskommentar - Första kommentar på…

AffärsidéQuickbit Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Sep 2022 | Quickbit

Analyskommentar - Första Merchant-…

AffärsidéQuickbit Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Sep 2022 | Quickbit

Analyskommentar - VD avgår

AffärsidéQuickbit Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jul 2022 | Quickbit

Omsättningen minskar i fjärde…

AffärsidéQuickbit Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2022 | Quickbit

Analyskommentar - Första kommentar på…

AffärsidéQuickbit Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | Quickbit

Breddar produktportföljen

AffärsidéQuickbit Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta…

Läs analysen
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Quickbit

Quickbit eu AB: Quickbit announces…

Martin has a degree in digital design from Hyper Island and has been employed as both Visual Design Lead and Head of Design at Quickbit since 2019. Previous experience includes…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2022 | Quickbit

Quickbit eu AB: Quickbit meddelar förä…

Martin har en examen inom digital design från Hyper Island och har sedan 2019 varit anställd på Quickbit som både Visual Design Lead och Head of Design. Tidigare erfarenhet inkluderar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Quickbit

Kommuniké från årsstämma i Quickbit…

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihetÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2021/2022. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.ResultatdispositionÅrsstämman beslutade, i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Quickbit

Bulletin from the Annual General Meeting…

Determination of the accounts and discharge from liabilityThe Annual General Meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Nov 2022 | Quickbit

Penser Access: Åter till positivt EBIT…

Intäkterna minskar efter lägre kundaktivitet Quickbit redovisar en nettoomsättning under Q1 om EUR 68 m (97 m) vilket motsvarar en tillväxt om -30% y/y. Antalet merchants uppgick till 84 och…

Läs hela nyheten
Analyser | 9 Nov 2022 | Quickbit

Pinpoint Estimates: Quickbits vinst per…

Quickbit rapporterar för det första kvartalet Pinpoints sammanställda förväntningar för fintechbolaget Quickbits rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret var 74,16 MEUR för nettoomsättning och 0,0 EUR för…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Nov 2022 | Quickbit

Quickbit eu AB: Quickbit offentliggör…

Första kvartalet, juli – september 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 68,1 mEUR (97,1). Bruttoresultat uppgick till 2,9 mEUR (3,6) med en bruttomarginal på 4,2% (3,7%). Justerad EBITDA uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Nov 2022 | Quickbit

Quickbit eu AB: Quickbit publishes Q1…

First quarter, July – September 2022 in summary Net sales totalled €68.1 million (97.1). Gross profit amounted to €2.9 million (3.6) with a gross margin of 4.2% (3.7). Adjusted EBITDA…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2022 | Quickbit

Quickbit eu AB: Quickbit lanserar sitt…

Under sommaren godkändes Quickbits ansökan om registrering i Nederländerna och idag lanseras Quickbits konsumenterbjudande på den nederländska marknaden. Nederländerna blir den fjärde tillgängliga marknaden för Quickbits kryptorelaterade tjänster för konsumenter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2022 | Quickbit

Quickbit eu AB: Quickbit launches its…

During the summer, Quickbit’s registration in the Netherlands was approved and today, Quickbit’s consumer offering is launched on the Dutch market. Netherlands becomes the fourth market for Quickbit’s crypto-related services…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Jul 2023 | Bokslutskommuniké 2023