Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-10 OssDsign OssDsign AB: OssDsign Catalyst 1cc är nu lanserad och fullt tillgänglig på den amerikanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | OssDsign

OssDsign AB: OssDsign Catalyst 1cc är nu lanserad och fullt tillgänglig på den amerikanska marknaden

”Vi är glada över att kunna meddela att vi nu har lanserat vår nya, mindre storlek på OssDsign Catalyst i USA. Vi ser ett snabbt ökande intresse för vårt innovativa syntetiska bengraft, och genom den här utökningen av vårt storlekssortiment kan fler patienter bli behandlade. För OssDsign innebär det här att vi ytterligare stärker vår kommersiella potential”, säger Morten Henneveld, VD.

OssDsign Catalyst är ett syntetiskt bengraft som stimulerar tillväxten av frisk benvävnad efter steloperation i ryggraden. Bengraftet består av en patenterad nanokristallin struktur som tas upp och ersätts av ny och frisk benvävnad.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email:morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email:certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

2023-01-09 OssDsign OssDsign AB: OssDsign når milstolpe - 500 patienter behandlade med OssDsign® Catalyst i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 OssDsign OssDsign AB: Den första patientrapporten med OssDsign Catalyst visar fullständig ryggradsfusion sex månader efter steloperation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 OssDsign OssDsign AB: Långtidsuppföljning fortsätter visa låga komplikationsnivåer vid behandling med OssDsign Cranial PSI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB completes a directed new share issue raising proceeds of approximately SEK 65.6 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 65,6 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB avser att genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB intends to carry out a directed new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Interview with OssDsign - Erik Penser Bank - 28 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Penser Access Penser Access: Ytterligare ett försäljningsmässigt starkt kvartal - OssDsign Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Redeye Redeye: OssDsign Q3 - Catalyst positively surprises, but still a difficult climate Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q3 2022 Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 OssDsign OssDsign AB: De första resultaten från en långtidsuppföljning av OssDsign Catalyst visar noll procent produktrelaterade komplikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 OssDsign OssDsign AB: OssDsign når milstolpen 100 patienter i sitt PROPEL-register tidigare än väntat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign utökar Catalyst-portföljen och lanserar en ny produkt anpassad för fler typer av kirurgiska ingrepp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: Interview with OssDsign Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-29 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: Intervju med OssDsign Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 OssDsign OssDsign AB: Ny vetenskaplig publikation av den hittills största fallstudien av OssDsign Cranial PSI i USA visar positiva behandlingsresultat samt total avsaknad av implantatrelaterade komplikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: OssDsign presenterar Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: OssDsign presents Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-13 Penser Access Penser Access: Interview with OssDsign - Erik Penser Bank - September 12th 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: USA-marknaden driver kraftig försäljningsökning - OssDsign Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Redeye Redeye: OssDsign - A taste of a better market outlook Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q2 2022 Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 OssDsign OssDsign AB: OssDsign har lanserat Cranial PSI i Japan och sålt sina första produkter på den japanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 OssDsign OssDsign AB: De första 100 patienterna har behandlats med OssDsign Catalyst i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 OssDsign OssDsign AB: OssDsign meddelar att SEB Equities inleder bevakning av bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 OssDsign OssDsign AB: OssDsign etablerar en strategisk Advisory Board med framstående kirurger i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 OssDsign Annual General Meeting held in OssDsign AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 OssDsign OssDsign AB: ÅRSSTÄMMA HAR HÅLLITS I OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Penser Access Penser Access: Ljusning i sikte - OssDsign Analyser Visa Stäng
2022-05-25 Redeye Redeye: OssDsign Q1 - An undramatic first quarter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q1 2022 Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publishes Annual Report 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publicerar Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 OssDsign OssDsign AB: OssDsigns kliniska studie TOP FUSION är fullrekryterad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 OssDsign OssDsign AB: OssDsign inkluderar första patienten i det prospektiva multicenterregistret PROPEL för ryggradsfusion i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022