AFFÄRSIDÉ

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som bevarar smaken, formen och strukturen på grönsaker, frukt och bär under frysning och upptining. OptiFreeze har vidare utvecklat metoder som kan förbättra hållbarheten för grönsaker, färskskuren frukt, blommor och andra växter. Samma teknik kan användas för att torka frukt, grönsaker, örter och kryddor för att minska torktiden samtidigt som den färskliknande smaken, lukten och färgen bevaras. Tekniken öppnar nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtspridningsindustri över hela världen.

Bransch: Industri
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: OPTI
WEBBPLATS

Senaste analysen | 19 Aug 2020 | Optifreeze

Viktiga avtal i väntan på genomslag

Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr, i linje med våra estimat om 0 mkr. Aktiveringar och rörelsekostnader var i linje med förväntningar vilket gjorde att EBIT för perioden var -3 mkr,…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jun 2020 | Optifreeze

Stärkt balansäkning och nya estimat

Vi bedömer att OptiFreeze minst kan uppnå de uppsatta målen om 30 sålda maskiner 2020 – 2022. Vi bedömer även att bolaget har en hög prissättningsförmåga och kan generera högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2020 | Optifreeze

Ett kvartal utan överraskningar

Intäkterna för Q’1 uppgick till 700 tkr och bestod huvudsakligen av aktiverade utgifter. Intäkterna var därmed i linje med våra estimat om 761 tkr. Rörelseresultatet uppgick till – 2,3 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Mar 2020 | Optifreeze

Nya försäljningsmål men uppskjutna…

OptiFreeze meddelar att bolaget har uppdaterat sina försäljningsmål för den kommande treårsperioden. Tidigare mål var 10 sålda maskiner 2020-2022, nu är målen 30 sålda maskiner för samma period. OptiFreeze indikerar…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2020 | Optifreeze

Mot ett händelserikt 2020

Försäljningen under kvartalet uppgick till 1,13 mkr och OptiFreeze har en fortsatt god kostnadskontroll. Utvärderingarna av OptiFlower och OptiDry fortskrider och påvisar goda resultat, och vi väntar oss flera besked…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2019 | Optifreeze

Verifieringsperiod för optiFlower

Optifreeze rapporterar ett kvartal utan några större överraskningar. Merparterna av intäkterna är fortsatt aktiverat arbete samtidigt som kostnadsbasen är fortsatt god. Under kvartalet har ännu ett stort steg tagits mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2019 | Optifreeze

På väg att bli en ny industriell…

Vi inleder bevakning av cleantech-bolaget OptiFreeze och ser ett motiverat värde per aktie på 30-32 kr. Optifreeze patenterade teknologi används för att förhöja kvalitén på varor från växt- och matindustrin,…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 26 May 2020 | Optifreeze

Intervju med OptiFreeze VD Ulf Hagman

Se intervjun här: ( https://www.youtube.com/watch?v=R9TNntNMT-w&feature=youtu.be ) För mer information kontakta: Ulf Hagman, tf VD Mail: ulf.hagman@optifreeze.se Tel: 0733-636380 OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2020 | Optifreeze

OptiFreeze handlas från idag på Nasdaq…

OptiFreeze AB (publ) tas idag upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. ”Vi är mycket glada och stolta över att listas på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaqs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 May 2020 | Optifreeze

Kommuniké från årsstämma i…

Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade härutöver att ge styrelsens ledamöter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2020 | Optifreeze

Penser Access: OptiFreeze - Ett kvartal…

Läs den fullständiga analysen:   https://links.penser.se/f/a/opti_20200506.pdf (https://epaccess.penser.se/analys/tar-nytt-kapital-potentialen-kvarstar/) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2020 | Optifreeze

OptiFreeze inleder samarbete med Prebona…

Med Prebonas spjutspetseknologier kan materialegenskaper styras på nära atomnivå. En yta med nanopartiklar av kisel förses med atomer eller molekyler av en aktiv substans för att ändra egenskaper och funktion…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2020 | Optifreeze

OptiFreeze: Delårsrapport kvartal 1…

 Finansiell sammanfattning  SEK  Q1, 2020  Q1, 2019 Omsättningen för perioden  2 393  333 620 Resultatet för perioden  -2 281 732  -1 980 616 Aktiverade utgifter för forskning och utveckling  651 134  338 053 Likvida…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2020 | Optifreeze

OptiFreeze har godkänts för upptagande…

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet av handelsplats. Västra Hamnen Corporate Finance kommer att agera Certified Adviser för OptiFreeze. Västra Hamnen Corporate Finance AB Kontaktperson:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2020 | Optifreeze

OptiFreeze has been approved for listing…

Our shareholders will not need to do anything in relation with the change of list. Västra Hamnen Corporate Finance will act Certified Adviser for OptiFreeze. Västra Hamnen Corporate Finance AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2020 | Optifreeze

OptiFreeze till Nasdaq First North

Vi avser inom kort att ansöka om upptagande till handel. Vi bedömer att första handelsdag blir 15 maj. Bolaget handlas idag på Spotlight Stock Market.Styrelsen bedömer att detta är ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2020 | Optifreeze

OptiFreeze to Nasdaq First North

We plan to apply for trading shortly and we estimate first day of trade to May 15. OptiFreeze is today listed at Spotlight Stock Market. The board of directors believes…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
18 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner