AFFÄRSIDÉ

News55 AB är ett svenskt mediebolag med ett huvudsakligt fokus på en formulerad målgrupp bestående av personer från 55 och uppåt. Bolaget grundades i 2015 med lanseringen av nyhetssajten news55.se. Inom kort blev News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer och under november 2017 lanserade News55 även sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Idag har News55 flera samarbetspartners.

Bransch: Kommunikation
Marknad: Nordic SME
Tickerkod: N55

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 31 Mar 2022 | News55

Analyskommentar - Riktad nyemission

  Riktad nyemission News55 meddelar att man gör en nyemission om 2,1 mkr. Emissionen är om 500 000 aktier vilket ger ett pris per aktie om 4,10 kr och en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2022 | News55

Q4 avslutar starkt år

  Växer i befintlig verksamhet News55 redovisade en omsättning för Q4 om 3,3 mkr (EPB 3,4 mkr) vilket innebär 10% tillväxt y/y och i linje med våra estimat. Till viktiga…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Nov 2021 | News55

Avslutar Q3 starkt

  Tillväxt mot slutet av kvartalet News55 redovisade omsättning för Q3 på 2,40 mkr (EPB 2,66 mkr) vilket var 27% högre y/y men 10% lägre än vad vi hade väntat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2021 | News55

Utmanande kvartal

  Viss organisk tillväxt Omsättningen för Q2 uppgick till 2,8 mkr (2,8 mkr) motsvarande en organisk tillväxt om 1 %. Totala intäkter inkluderar 0,8 mkr i statligt innovationsstöd, vilket medför…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2021 | News55

Stark tillväxt inleder året

  Försäljning överskred estimat Försäljningen för första kvartalet uppgick till 2,5 mkr (1,6 mkr) och överskred våra estimat om 1,8 mkr. Tillväxten om 53 % y/y är därmed stark, i…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2021 | News55

Ett rekordkvartal

News55 redovisar omsättning om 3 mkr (2,3 mkr) för Q4, vilket motsvarar en tillväxt om 28 % y/y. Intäkterna genereras helt från den digitala verksamheten. News55 kommunicerade vid flera tillfällen…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2021 | News55

Mot lönsamhet med omstöpt verksamhet

Vi inleder bevakning av News55. News55 är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning mot seniora kundgrupper. News55 driver hemsidorna News55.se och E55.se, erbjuder mässor för seniora kundgrupper, samt erbjuder produkter inom…

Läs analysen
| 12 May 2022 | News55

News55 AB delårsrapport januari-mars…

JANUARI-MARS 2022 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 2,607 MSEK (2,523 MSEK) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,225 MSEK (-0,115 MSEK) Resultat efter finansnetto uppgick till -0,659 MSEK (-0,301 MSEK) Resultat…

Läs hela nyheten
| 4 May 2022 | News55

News55 publicerar årsredovisning för…

https://news55.se/wp-content/uploads/2022/05/Revisionsberattelse-News55-AB-2021.pdf https://news55.se/wp-content/uploads/2022/05/Signerad-AR-News55-2021.pdf Övriga handlingar om bolagets ordinarie stämma finns på https://news55.se/bolagsinformation/bolagsstamma/

Läs hela nyheten
| 27 Apr 2022 | News55

Kallelse till News55 ABs årsstämma den…

Aktieägarna News55 AB, 559006-3524, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta Aktieägare som vill delta i stämman…

Läs hela nyheten
| 31 Mar 2022 | News55

News55: NEWS55 genomför en riktad…

News55 har tecknat ett nytt avtal med affärsutvecklingspartnern Story Media. I samband med det har styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 27 maj 2021 beslutat om en riktad…

Läs hela nyheten
| 31 Mar 2022 | News55

News55: NEWS55 skriver avtal med digital…

News55 har sedan tidigare samarbetat med Story Media kring annons- och konceptförsäljning för hälsosajten Hälsa55. Nu utökas samarbetet till att även innefatta nyhetssajten News55 och ekonomisajten E55. Avtalet mellan bolagen…

Läs hela nyheten
| 17 Feb 2022 | News55

News55 AB Bokslutskommuniké 2021

Oktober-December 2021 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 3,320 MSEK (3,005 MSEK) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 0,659 MSEK (1,308 MSEK) Resultat efter finansnetto uppgick till 0,266 MSEK (0,024 MSEK) Resultat…

Läs hela nyheten
| 20 Jan 2022 | News55

News55: Succélansering för Hälsa55

Som tidigare meddelats lanserar News55 en helt ny sajt med fokus på hälsa för en ökande äldre målgrupp i Sverige. News55 AB, som sedan tidigare driver  nyhetssajten News55.se, och ekonomisajten…

Läs hela nyheten
| 8 Dec 2021 | News55

News55 slår försäljningsrekord…

Intäkterna inom digitala produkter uppgick i november till 1 245 000 kr, vilket är drygt 30 000 kr mer än det tidigare försäljningsrekordet i september 2021 och en ökning med drygt 20 %jämfört…

Läs hela nyheten
| 3 Dec 2021 | News55

News55 gör hälsosatsning och…

News55 AB driver nyhetssajten News55.se, ekonomisajten E55 och arrangerar seniormässor under varumärket Senior Event. Underbörjan av 2022 lanserar man en ny sajt vid namn Hälsa55. Hälsa55 är en sajt som…

Läs hela nyheten
| 12 Nov 2021 | News55

News55: En av News 55 AB:s större ä…

Efter överlåtelsen, vilken kommer att exekveras omgående, kommer Fredrik Lundberg att direkt och via bolag att äga 997 928 aktier i News 55 AB. 

Läs hela nyheten