AFFÄRSIDÉ

Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: NICA

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 6 May 2022 | Nanologica

På väg in i nästa fas

  Blygsamma intäkter Rapporten för Q1 2022 var odramatisk och som förväntat var intäkterna låga i väntan på en officiell produktionsstart hos Sterling Pharma Solutions. Kostnaderna steg under perioden till…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Mar 2022 | Nanologica

Analyskommentar - Flyttar till finrummet…

  Flyttar till finrummet Under eftermiddagen i fredags förra veckan kom beskedet att Nanologica fått klartecken från Nasdaq Stockholms bolagskommitté om att uppta bolagets aktier för handel på Nasdaq Stockholms…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2022 | Nanologica

Det tar fart under H2

  Q4 2021 – ingen kioskvältare Det blev ett svagt avslut på 2021. Nettoomsättning minskade under Q4 och hamnade lägre än våra förväntningar. Bolaget är i en mellanperiod inom bägge…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2021 | Nanologica

Närmare storskalig produktion

  Inbromsning i Q3’21 Nettoomsättningen under tredje kvartalet var i nivå med fjolåret, men lägre än föregående kvartal i år. Samtidigt steg rörelsekostnaderna i linje med våra förväntningar och EBIT…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2021 | Nanologica

I vänteläge inför nästa fas

  Odramatisk rapport Utvecklingen under Q2 2021 visade på hög aktivitet inom affärsområdet drug development (DD) som stod för huvuddelen av nettoomsättningen under perioden. Det var framför allt samarbetet med…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2021 | Nanologica

Bra tryck i ena benet

  Positiv utveckling Rapporten för Q1 2021 överaskade positivt, med bättre nettoomsättning än väntat, men för kostnaderna blev utfallet högre än det vi förväntade. Därmed kom EBIT in under vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Mar 2021 | Nanologica

Bra fart in i 2021

Rapporten för det fjärde kvartalet 2020 slog våra förväntningar och det var framför allt affärsgrenen drug development som överraskade positivt. Även på kostnadssidan var utfallet bättre och därmed även resultatet.…

Läs analysen
| 4 May 2022 | Nanologica

Kallelse till årsstämma i Nanologica…

Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den…

Läs hela nyheten
| 29 Apr 2022 | Nanologica

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2022

ETT NYTT KAPITEL INLEDS Den 29 mars 2022 inleddes ett nytt kapitel i Nanologicas historia – som ett börsnoterat bolag. Genom att lista aktien på Nasdaq Stockholm Main Market får…

Läs hela nyheten
| 25 Apr 2022 | Nanologica

Nanologica upptar lån om 20 MSEK inom…

Lånet upptas i syfte att överbrygga bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Efter lånet återstår 20 MSEK av kreditfaciliteten. För ytterligare information,…

Läs hela nyheten
| 12 Apr 2022 | Nanologica

Nanologica utökar lanseringsturné…

Lanseringen av bolagets silika för preparativ kromatografi startade på konferensen Purify’22 Chromatography Purification Conclave den 7 april i Hyderabad, Indien, där produkterna fick ett mycket gott mottagande. Nanologica har mot…

Läs hela nyheten
| 31 Mar 2022 | Nanologica

Nanologica deltar i konferenser för…

Första konferensen är Purify’22 Chromatography Purification Conclave den 7 april i Hyderabad, Indien, där Nanologicas vd Andreas Bhagwani håller invigningstalet Pharmaceutical Megatrends and the Fundamental Impact of Chromatography och där…

Läs hela nyheten
| 29 Mar 2022 | Nanologica

Handeln i Nanologicas aktier på Nasdaq…

”Nanologica står i begrepp att lansera en produkt i världsklass inom kromatografi som kan sänka kostnaderna för insulintillverkare, vilket kan möjliggöra behandling för fler diabetespatienter. Samtidigt utvecklar vi vår unika…

Läs hela nyheten
| 21 Mar 2022 | Nanologica

Nanologica offentliggör prospekt i…

Länk till prospekt: https://nanologica.com/wp-content/uploads/2022/03/Prospekt-Nanologica-2022-03-21.pdf Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är tisdagen den 29 mars 2022 och sista handelsdag på Spotlight Stock Market är måndagen den 28 mars 2022.…

Läs hela nyheten
| 11 Mar 2022 | Nanologica

Nanologica har godkänts för notering p…

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till tisdagen den 29 mars 2022 och sista dagen för handel på Spotlight Stock Market är planerad till måndagen den…

Läs hela nyheten
| 9 Mar 2022 | Nanologica

Nanologica publicerar årsredovisningen…

Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.nanologica.com (Investor Relations/Finansiella rapporter) och finns även bifogad pressmeddelandet. En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida i mitten av…

Läs hela nyheten
| 8 Feb 2022 | Nanologica

Nanologicas bokslutskommuniké 2021

EN SPÄNNANDE TID TILLMÖTES Under året har större förändringar genomförts inom bolagets båda affärsområden; inom kromatografi fokuserar Nanologica nu i huvudsak på preparativ kromatografi och inom drug development har strategin…

Läs hela nyheten