AFFÄRSIDÉ

Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: NICA

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 23 Aug 2022 | Nanologica

Analyskommentar - Ska ta in 94 mkr

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2022 | Nanologica

Framgång inom prep

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Nanologica

På väg in i nästa fas

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Mar 2022 | Nanologica

Analyskommentar - Flyttar till finrummet…

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2022 | Nanologica

Det tar fart under H2

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2021 | Nanologica

Närmare storskalig produktion

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jul 2021 | Nanologica

I vänteläge inför nästa fas

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Pressreleaser | 20 Sep 2022 | Nanologica

Nanologica offentliggör prospekt med…

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera intensifierade satsningar och investeringar inom affärsområdet preparativ kromatografi för att stärka Bolagets konkurrenskraft och nyttja de gynnsamma marknadsförutsättningarna. ProspektProspektet har upprättats med anledning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Sep 2022 | Nanologica

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 23 augusti 2022 om nyemission av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2022 | Nanologica

Nanologica tar order på silika för…

Nanologica slöt i juli 2019 avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av silika för preparativ kromatografi till ett värde av ca 14 MUSD (i dagsläget motsvarande ca 150 MSEK),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Aug 2022 | Nanologica

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Aug 2022 | Nanologica

Nanologica genomför en företrä…

Sammanfattning En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 10 SEK, vilket motsvarar…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Aug 2022 | Nanologica

Nanologicas delårsrapport jan - jun…

ORDER FRÅN INSULINTILLVERKARE LÄGGER GRUND FÖR SATSNING Under kvartalet inledde vi lanseringen av vår produktlinje NLAB Saga[®] för preparativ kromatografi, efter att ha färdigställt större volymer av de första produkterna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Aug 2022 | Nanologica

Nanologica tar order från…

Nanologica har bearbetat kunder inom preparativ kromatografi sedan 2016 och ett flertal kunder har framgångsrikt utvärderat bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga[®], i olika steg. Nanologica har under en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2022 | Nanologica

Nanologica utökar ledningsgruppen för…

Katarina Alenäs tillträdde sin position som SVP Chromatography hos Nanologica i början av mars och kom närmast från en roll som Business Team Manager Sweden and Finland, Country General Manager…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2022 | Nanologica

Nanologica upptar lån om 20 MSEK inom…

Lånet upptas i syfte att överbrygga bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Efter lånet har hela kreditfaciliteten nyttjats. Delar av likviden kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2022 | Nanologica

Kommuniké från årsstämma i…

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultatÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner