AFFÄRSIDÉ

Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™.

Bransch: Hälsovård
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: NICA

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Nanologica

Intressant läge inför 2023

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Nanologica

Analyskommentar - Odramatiskt Q3

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Oct 2022 | Nanologica

Analyskommentar - Nyemission genomförd

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2022 | Nanologica

Analyskommentar - Ska ta in 94 mkr

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2022 | Nanologica

Framgång inom prep

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Nanologica

På väg in i nästa fas

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Mar 2022 | Nanologica

Analyskommentar - Flyttar till finrummet…

Affärsidé Nanologica Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos…

Läs analysen
Analyser | 21 Nov 2022 | Nanologica

Penser Access: Intressant läge inför…

Försäljningen ännu begränsad Som förväntat var nettoomsättningen i Q3’22 låg och uppgick till blygsamma 0,4 mkr (2,1). Bolaget höll även igen på kostnadssidan och EBIT förbättrades till -9,6 mkr (-11,7).…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Nov 2022 | Nanologica

Nanologicas delårsrapport jan - sep…

VÄLPOSITIONERADE INFÖR NÄSTA FAS Vårt fokus under det tredje kvartalet har i huvudsak lagts på produktion och finansiering. Vi tillverkar nu produkter storskaligt i vår produktionslina, samtidigt som vi har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2022 | Nanologica

Nanologicas företrädesemission…

Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 11 november 2022. Avstämningsdag är den 15 november 2022, varefter BTA omvandlas till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2022 | Nanologica

Förändring av antal aktier i…

Som tidigare kommunicerats beslutade Nanologicas styrelse den 23 augusti 2022 om en nyemission om cirka 94 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att finansiera intensifierade satsningar inom preparativ…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Oct 2022 | Nanologica

Nanologicas valberedning utsedd inför…

Valberedningen inför Nanologica AB:s årsstämma 2023 utgörs därmed av följande tre ledamöter: Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB) Lennart Francke (Swedbank Robur Microcap) Joakim Persson (Vega Bianca AB) Valberedningen representerar tillsammans…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Oct 2022 | Nanologica

Nanologica tillförs 79,8 MSEK i företr…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Oct 2022 | Nanologica

Nanologica tar order på silika för…

Under 2022 har Nanologica färdigställt uppskalningen till storskalig produktion av bolagets kommersiella silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga[®]. Denna order är en direkt konsekvens av att bolaget nu kan leverera…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2022 | Nanologica

Nanologica offentliggör prospekt med…

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera intensifierade satsningar och investeringar inom affärsområdet preparativ kromatografi för att stärka Bolagets konkurrenskraft och nyttja de gynnsamma marknadsförutsättningarna. ProspektProspektet har upprättats med anledning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Sep 2022 | Nanologica

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 23 augusti 2022 om nyemission av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2022 | Nanologica

Nanologica tar order på silika för…

Nanologica slöt i juli 2019 avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av silika för preparativ kromatografi till ett värde av ca 14 MUSD (i dagsläget motsvarande ca 150 MSEK),…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1