AFFÄRSIDÉ

Att med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 6 May 2019 | Midsona

Höjer de finansiella målen

Den organiska tillväxten i Q1’19 uppgick till -2,6%, primärt drivet av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro). Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 5,6%, genom en kraftig försäljningstillväxt av varumärket Friggs,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2019 | Midsona

Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Apr 2018 | Midsona

Växlar upp trots motvind från Påsk

Midsonas försäljning ökade med 17% y/y till SEKm 610, jmf med vår förväntan om SEKm 602. Bakomliggande faktorer var tillväxt inom alla fyra geografiska affärsområden. Tillväxten var både förvärvsdriven och…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2018 | Midsona

Lever upp till höga förväntningar

Försäljningen steg till SEKm 579 (521), vilket motsvarade en ökning om 11% y/y och var i linje med vår förväntan om SEKm 577. Den organiska tillväxten uppgick till -1%. Generellt…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2017 | Midsona

Blickar på Europa

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 579 (522), en ökning med 11% y/y och något över vårt estimat om SEKm 573. Den organiska tillväxten uppgick till -2%. Generellt var försäljningen svag i…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 6 May 2019 | Midsona

Midsona AB: Penser Access: Midsona - H…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/msonb_20190506.pdf (svenska) https://links.penser.se/f/a/msonb_en_20190506.pdf (engelska) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2019 | Midsona

Midsona AB: Kommuniké från Midsonas å…

Vid stämman fattades bl a följande beslut. Utdelning  Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,25 kr per aktie fördelat på två utbetalningstillfällen, varav 0,65 kronor med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2019 | Midsona

Midsona AB: INTERIM REPORT, JANUARY-…

January-March 2019 (first quarter) Net sales amounted to SEK 786 million (610). EBITDA amounted to SEK 73 million (57) before items affecting comparability, corresponding to a margin of 9.3 percent…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona DELÅRSRAPPORT…

Januari-mars 2019 (första kvartalet  Nettoomsättningen uppgick till 786 Mkr (610).  EBITDA uppgick till 73 Mkr (57), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 9,3 procent (9,3).  Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Apr 2019 | Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument SE0000565228 B Innehavare FINANCIERE DE LÉCHIQUIER   Före transaktionen Antal aktier 2 301 059 Antal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Apr 2019 | Midsona

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (…

Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2019, dels…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Mar 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsonas årsredovisning…

Midsonas årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida www.midsona.com. En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Feb 2019 | Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument SE0000565228 B Innehavare Financiere de l’Echiquier   Före transaktionen Antal aktier 2 245 671 Antal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Feb 2019 | Midsona

Midsona AB: Penser Access: Midsona - …

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/msonb_20190211.pdf  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Feb 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona - BOKSLUTSKOMMUNIK…

Oktober-december 2018 (fjärde kvartalet)   Nettoomsättningen uppgick till 755 Mkr (571).  EBITDA uppgick till 59 Mkr (59), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 7,8 procent (10,3).  Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner