AFFÄRSIDÉ

Att med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 24 Jul 2019 | Midsona

Köper bolag för 694 mkr

Den organiska tillväxten i Q2’19 uppgick till -10%, framförallt på grund av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro) samt att påskveckan inföll under april i år jämfört med mars i fjol. Däremot…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2019 | Midsona

Höjer de finansiella målen

Den organiska tillväxten i Q1’19 uppgick till -2,6%, primärt drivet av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro). Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 5,6%, genom en kraftig försäljningstillväxt av varumärket Friggs,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2019 | Midsona

Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Apr 2018 | Midsona

Växlar upp trots motvind från Påsk

Midsonas försäljning ökade med 17% y/y till SEKm 610, jmf med vår förväntan om SEKm 602. Bakomliggande faktorer var tillväxt inom alla fyra geografiska affärsområden. Tillväxten var både förvärvsdriven och…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2018 | Midsona

Lever upp till höga förväntningar

Försäljningen steg till SEKm 579 (521), vilket motsvarade en ökning om 11% y/y och var i linje med vår förväntan om SEKm 577. Den organiska tillväxten uppgick till -1%. Generellt…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 11 Sep 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsonas valberedning inför…

Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att kontakta de tre aktieägare som vid augustis utgång hade störst aktieinnehav för att be dem utse en ledamot vardera till Midsonas valberedning inför årsstämman…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Sep 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsonas VD och ledande…

Stämmobeslutet 2016 innebar att totalt 450 000 teckningsoptioner gavs ut och erbjöds ledande befattningshavare. De teckningsoptioner av aktuell serie som inte utnyttjats för teckning av aktier har förfallit. Varje teckningsoption berättigade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Aug 2019 | Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument SE0000565228 Aktie Innehavare Handelsbanken Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier 2 589 272 Antal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jul 2019 | Midsona

Midsona AB: Penser Access: Midsona - K…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/msonb_20190724.pdf  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jul 2019 | Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument SE0000565228 Aktie B Innehavare Lannebo Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier 2 120 851…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jul 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona to acquire French/…

The acquisition of Alimentation Santé – a leader in organic and plant-based food in France and Spain – provides an important platform in Midsona’s continued expansion in southern Europe. Strengthens…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jul 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona avser förvärva…

Förvärvet av Alimentation Santé – en ledande aktör inom ekologiska och växtbaserade livsmedel i Frankrike och Spanien – utgör en strategiskt viktig plattform för Midsonas fortsatta europeiska expansion. Stärker Midsonas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Jul 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona - halvårsrapport…

April-juni 2019 (andra kvartalet)  Nettoomsättningen uppgick till 705 Mkr (714).  Tillväxten för prioriterade varumärken uppgick till 10,2 procent.  Nettoomsättningen för det avslutade försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 2 Mkr (64).  EBITDA…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Jul 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona - Interim Report…

April-June 2019 (second quarter)  Net sales amounted to SEK 705 million (714).  Growth for prioritised brands amounted to 10.2 percent  Net sales for the concluded sales assignment Alpro amounted to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jul 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona förvärvar Ekko…

”Vi har följt Ekko Gourmets spännande resa under ett antal år och är mycket glada att bolaget nu blir en del av Midsonafamiljen. Ekko Gourmet har ett sortiment som kompletterar…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Oct 2019 | Halvårsutdelning
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner