AFFÄRSIDÉ

Att med Europa som bas utveckla, producera och marknadsföra produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: MidCap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 7 Feb 2020 | Midsona

Strejk i Frankrike drar ner försä…

Nettoomsättningen steg till 825 mkr (755) vilket var 4% under vår förväntan på 860 mkr. Avvikelsen beror på transportproblem i Frankrike relaterat till den pågående strejken kombinerat med fortsatt råvarubrist…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2019 | Midsona

Besparingsprogrammet börjar ge resultat…

Omsättningen sjönk 1% y/y till 765 mkr (773), på grund av det avslutande försäljningsuppdraget från Alpro. Vår prognos låg på 848 mkr och avvikelsen låg primärt i att vi räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2019 | Midsona

Köper bolag för 694 mkr

Den organiska tillväxten i Q2’19 uppgick till -10%, framförallt på grund av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro) samt att påskveckan inföll under april i år jämfört med mars i fjol. Däremot…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2019 | Midsona

Höjer de finansiella målen

Den organiska tillväxten i Q1’19 uppgick till -2,6%, primärt drivet av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro). Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 5,6%, genom en kraftig försäljningstillväxt av varumärket Friggs,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2019 | Midsona

Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 7 Apr 2020 | Midsona

Midsona AB: Midsonas CFO Lennart…

”Lennart har varit en viktig del i Midsonas tillväxtresa de senaste elva åren. Jag har dock full respekt för hans beslut och önskar honom all lycka framöver. Midsona kommer att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Apr 2020 | Midsona

Midsona AB: Midsonas årsredovisning…

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.comeller per telefon 040-601 82 00.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Apr 2020 | Midsona

Midsona AB: Midsona senarelägger årsst…

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 5 maj 2020 i Malmö. Midsona återkommer med en kallelse till årsstämman 2020 senast fyra veckor före det nya stämmodatumet. Stämman kommer i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2020 | Midsona

Midsona AB: Midsona stärker positionen…

Under andra halvåret 2019 slutförde Midsona förvärvet av Alimentation Santé och Midsonas ställning inom ekologiska och växtbaserade livsmedel stärktes på de viktiga marknaderna Frankrike och Spanien.  Genom förvärvet tillkom de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2020 | Midsona

Midsona AB: Midsona ser ökad efterfrå…

”Det nya coronavirusets effekter på människors hälsa och samhället i allmänhet är naturligtvis mycket bekymmersamma och våra tankar går till alla som drabbas. Leveranskedjorna till handeln är en samhällsviktig funktion…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Mar 2020 | Midsona

Finansinspektionen: Korrigering…

Korrigering flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument Aktier Innehavare Avanza…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Mar 2020 | Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   Före transaktionen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Mar 2020 | Midsona

Midsona AB: Midsona fastställer nya…

Pressmeddelandet innehåller marknadsföring av Midsonas verksamhet Midsona driver en förändringsagenda med det tydliga målet att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ. I linje med bolagets ambitioner och de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Mar 2020 | Midsona

Midsona AB: Midsona - Rättelse av igår…

Bolaget offentliggjorde igår den 9 mars kl 15.45 att valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter. Detta pressmeddelande angavs då utgöra insiderinformation genom att det innehöll en hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Mar 2020 | Midsona

Midsona AB: Valberedningen i Midsona fö…

Heli Arantola är född 1969. Hon har en gedigen erfarenhet av strategiskt arbete, både operativt och i styrelsesammanhang, och har tidigare arbetat som Executive Vice President Categories & Concepts samt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Oct 2019 | Halvårsutdelning
31 Oct 2019 | Extrastämma 2019
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Halvårsutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner