AFFÄRSIDÉ

Att med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 11 Feb 2019 | Midsona

Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Apr 2018 | Midsona

Växlar upp trots motvind från Påsk

Midsonas försäljning ökade med 17% y/y till SEKm 610, jmf med vår förväntan om SEKm 602. Bakomliggande faktorer var tillväxt inom alla fyra geografiska affärsområden. Tillväxten var både förvärvsdriven och…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2018 | Midsona

Lever upp till höga förväntningar

Försäljningen steg till SEKm 579 (521), vilket motsvarade en ökning om 11% y/y och var i linje med vår förväntan om SEKm 577. Den organiska tillväxten uppgick till -1%. Generellt…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2017 | Midsona

Blickar på Europa

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 579 (522), en ökning med 11% y/y och något över vårt estimat om SEKm 573. Den organiska tillväxten uppgick till -2%. Generellt var försäljningen svag i…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2017 | Midsona

Förvärvsresan fortsätter

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 488 (351), vilket motsvarade en ökning om 39% y/y men under vår estimat om SEKm 520. Avvikelsen var primärt driven av påskveckan, som traditionellt är en…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 11 Feb 2019 | Midsona

Midsona AB: Penser Access: Midsona - …

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/msonb_20190211.pdf  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Feb 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona - BOKSLUTSKOMMUNIK…

Oktober-december 2018 (fjärde kvartalet)   Nettoomsättningen uppgick till 755 Mkr (571).  EBITDA uppgick till 59 Mkr (59), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 7,8 procent (10,3).  Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Feb 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona - YEAR END REPORT…

Midsona year-end result 2018 ENG (https://mb.cision.com/Public/171/2735102/a22c19e2455af857.pdf)October-December 2018 (fourth quarter)  Net sales amounted to SEK 755 million (571).  EBITDA amounted to SEK 59 million (59) before items affecting comparability, corresponding to a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2018 | Midsona

Penser Access: Midsona - Väder, vind…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/vader-vind-och-valuta-satter-kappar-i-hjulet/  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Oct 2018 | Midsona

Midsona - delårsrapport januari-…

JULI-SEPTEMBER 2018 (TREDJE KVARTALET)  Nettoomsättningen uppgick till 773 Mkr (573).  EBITDA uppgick till 68 Mkr (52), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,8 procent (9,1).  Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Oct 2018 | Midsona

Midsona - Interim Report, January-…

JULY-SEPTEMBER 2018 (THIRD QUARTER)    Net sales amounted to SEK 773 million (573).    EBITDA amounted to SEK 68 million (52) before items affecting comparability, corresponding to a margin of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2018 | Midsona

Ulrika Palm ny chef för Midsonas…

Midsona har utsett Ulrika Palm till ny Division Director Nordic. Ulrika har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har varit anställd i Midsonakoncernen sedan 2016 som affärsområdeschef för Midsona…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Sep 2018 | Midsona

Midsonas valberedning inför årsstämma…

Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att kontakta de tre aktieägare som vid augusti månads utgång hade störst aktieinnehav för att be dem utse en ledamot vardera till Midsonas valberedning inför…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jul 2018 | Midsona

Penser Access: Midsona - Fortsatt stark…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/fortsatt-stark-organisk-tillvaxt/  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Jul 2018 | Midsona

Organisk samt förvärvsdriven försä…

APRIL-JUNI 2018 (ANDRA KVARTALET)  Nettoomsättningen uppgick till 714 Mkr (481).  EBITDA uppgick till 57 Mkr (34), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,0 procent (7,1).  Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Årligutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner