AFFÄRSIDÉ

Att med Europa som bas utveckla, producera och marknadsföra produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Midsona

Ljusglimtar i mörkret

  Det tuffa läget redan känt Omsättningen blev 972 mkr i Q1, marginellt bättre y/y även om den organiska tillväxten var ner -5,6%. Bruttomarginalen förbättrades med 2,2 %-enheter från det…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2022 | Midsona

Kostnadsinflation pressar marginalen p…

  Utmaningar i värdekedjan kostar Omsättningen i Q4’21 minskade med 6% jämfört med Q4 förra året i en marknad som var svag på totalen men där Midsona tog marknadsandelar. Den…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2021 | Midsona

Midsona Q3'21

  Högre omsättning och vinst drivet av förvärv Omsättningen ökade med 8,8% jämfört med förra året, vilket var drivet av förvärv. Den organiska tillväxten minskade 3,9% och svagheten berodde framför…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Aug 2021 | Midsona

Motvind på flera plan

  Tufft jämförelseår Omsättningen steg 5% till 903 mkr (859), men var under vår förväntan om 1033 mkr. Avvikelsen låg i att den organiska tillväxten sjönk 4,2%, med anledning av…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2021 | Midsona

Tillbaka till ett normalläge

  Tufft jämförelseår Omsättningen steg 2% till 965 mkr (946), jämfört med vår förväntan om 1047 mkr. Avvikelsen förklaras av att den organiska tillväxten sjönk 6%, med anledning av fjolårets…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2021 | Midsona

Organisk tillväxt på 10%

Omsättningen steg till 1083 mkr (825), vilket var 9% över vår förväntan, primärt drivet av förvärv. Bruttomarginalen uppgick till 28% mot förväntade 30%. Avvikelsen låg i högre priser på råvaror…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2020 | Midsona

Midsona - Ett annorlunda kvartal

Försäljningen steg till 821 mkr (765), vilket var 9% under vår förväntan. Avvikelsen ligger i dels hävda COVID-19 restriktioner som bidragit till omvänd hamstringseffekt, dels svag utveckling inom konsumenthälsoprodukter. Detta…

Läs analysen
| 5 May 2022 | Midsona

Press release from the Annual General…

Dividend The meeting resolved that no dividend will be paid for the 2021 financial year. The Board and the auditor The meeting resolved on re-election of the Board members Ola…

Läs hela nyheten
| 5 May 2022 | Midsona

Kommuniké från årsstämma i Midsona…

Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Styrelse och revisor Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ola Erici, Johan Wester, Peter Wahlberg, Henrik Stenqvist, Heli Arantola och…

Läs hela nyheten
| 28 Apr 2022 | Midsona

Midsona AB: MIDSONA INTERIM REPORT…

January-March 2022 (first quarter) ● Net sales amounted to SEK 972 million (965). ● EBITDA amounted to SEK 62 million (92) and EBITDA, before items affecting comparability, amounted to SEK…

Läs hela nyheten
| 28 Apr 2022 | Midsona

Midsona AB: Midsona Delårsrapport…

Januari-mars 2022 (första kvartalet) ● Nettoomsättningen uppgick till 972 Mkr (965). ● EBITDA uppgick till 62 Mkr (92) och EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 62 Mkr (94), motsvarande en…

Läs hela nyheten
| 13 Apr 2022 | Midsona

Midsona AB: Midsona bjuder in till…

Midsona bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet, där VD Peter Åsberg och finansdirektör Max Bokander kommenterar rapporten. Presentationen hålls kl. 11.00 och går att följa…

Läs hela nyheten
| 13 Apr 2022 | Midsona

Midsona AB: Invitation to presentation…

Midsona invites investors, financial analysts, and media to a presentation where Managing Director and CEO Peter Åsberg and CFO Max Bokander will comment on the report. The presentation will be…

Läs hela nyheten
| 7 Apr 2022 | Midsona

Midsona AB: Midsonas årsredovisning och…

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.comeller per telefon 040-601 82 00.…

Läs hela nyheten
| 1 Apr 2022 | Midsona

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (…

Styrelsen har med stöd av § 11 i Midsonas bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid…

Läs hela nyheten
| 1 Apr 2022 | Midsona

Notice of annual general meeting in…

Pursuant to chapter 11 of Midsona’s Articles of Association, the Board has resolved that shareholders may exercise their voting rights at the Annual General Meeting by post. Shareholders may therefore…

Läs hela nyheten
| 1 Apr 2022 | Midsona

The Nomination Committee's proposal for…

Jari Latvanen was born in 1964 and has many years of experience as CEO and group CEO within the food industry and retail. He is currently CEO of the Finnish,…

Läs hela nyheten