AFFÄRSIDÉ

Att med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 6 May 2019 | Midsona

Höjer de finansiella målen

Den organiska tillväxten i Q1’19 uppgick till -2,6%, primärt drivet av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro). Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 5,6%, genom en kraftig försäljningstillväxt av varumärket Friggs,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2019 | Midsona

Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Apr 2018 | Midsona

Växlar upp trots motvind från Påsk

Midsonas försäljning ökade med 17% y/y till SEKm 610, jmf med vår förväntan om SEKm 602. Bakomliggande faktorer var tillväxt inom alla fyra geografiska affärsområden. Tillväxten var både förvärvsdriven och…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2018 | Midsona

Lever upp till höga förväntningar

Försäljningen steg till SEKm 579 (521), vilket motsvarade en ökning om 11% y/y och var i linje med vår förväntan om SEKm 577. Den organiska tillväxten uppgick till -1%. Generellt…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2017 | Midsona

Blickar på Europa

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 579 (522), en ökning med 11% y/y och något över vårt estimat om SEKm 573. Den organiska tillväxten uppgick till -2%. Generellt var försäljningen svag i…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
| 12 Jul 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona förvärvar Ekko…

”Vi har följt Ekko Gourmets spännande resa under ett antal år och är mycket glada att bolaget nu blir en del av Midsonafamiljen. Ekko Gourmet har ett sortiment som kompletterar…

Läs hela nyheten
| 4 Jul 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona förvärvar tyska…

Eisblümerl kommer att integreras i Midsonas tyska verksamhet Davert, som förvärvades 2018. I Midsonas strategi för att växa i Europa ingår större plattformförvärv i nya geografier och därefter mindre lokala…

Läs hela nyheten
| 26 Jun 2019 | Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument SE0000565228 aktier Innehavare Andra AP-fonden   Före transaktionen Antal aktier 2 321 257 Antal rösträtter…

Läs hela nyheten
| 14 Jun 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona och Paradiset…

Tillsammans med Paradiset, som varit tongivande i utvecklingen att göra hållbar och hälsosam mat tillgänglig för fler, startar Midsona ett nytt bolag med en licensrätt att utveckla konsumentvarumärket ”Everyday by…

Läs hela nyheten
| 6 May 2019 | Midsona

Midsona AB: Penser Access: Midsona - H…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/msonb_20190506.pdf (svenska) https://links.penser.se/f/a/msonb_en_20190506.pdf (engelska) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 3 May 2019 | Midsona

Midsona AB: Kommuniké från Midsonas å…

Vid stämman fattades bl a följande beslut. Utdelning  Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,25 kr per aktie fördelat på två utbetalningstillfällen, varav 0,65 kronor med…

Läs hela nyheten
| 3 May 2019 | Midsona

Midsona AB: INTERIM REPORT, JANUARY-…

January-March 2019 (first quarter) Net sales amounted to SEK 786 million (610). EBITDA amounted to SEK 73 million (57) before items affecting comparability, corresponding to a margin of 9.3 percent…

Läs hela nyheten
| 3 May 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona DELÅRSRAPPORT…

Januari-mars 2019 (första kvartalet  Nettoomsättningen uppgick till 786 Mkr (610).  EBITDA uppgick till 73 Mkr (57), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 9,3 procent (9,3).  Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
| 3 Apr 2019 | Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument SE0000565228 B Innehavare FINANCIERE DE LÉCHIQUIER   Före transaktionen Antal aktier 2 301 059 Antal…

Läs hela nyheten
| 2 Apr 2019 | Midsona

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (…

Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2019, dels…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner