AFFÄRSIDÉ

Att med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Apr 2018 | Midsona

Växlar upp trots motvind från Påsk

Midsonas försäljning ökade med 17% y/y till SEKm 610, jmf med vår förväntan om SEKm 602. Bakomliggande faktorer var tillväxt inom alla fyra geografiska affärsområden. Tillväxten var både förvärvsdriven och…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2018 | Midsona

Lever upp till höga förväntningar

Försäljningen steg till SEKm 579 (521), vilket motsvarade en ökning om 11% y/y och var i linje med vår förväntan om SEKm 577. Den organiska tillväxten uppgick till -1%. Generellt…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2017 | Midsona

Blickar på Europa

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 579 (522), en ökning med 11% y/y och något över vårt estimat om SEKm 573. Den organiska tillväxten uppgick till -2%. Generellt var försäljningen svag i…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2017 | Midsona

Förvärvsresan fortsätter

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 488 (351), vilket motsvarade en ökning om 39% y/y men under vår estimat om SEKm 520. Avvikelsen var primärt driven av påskveckan, som traditionellt är en…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2017 | Midsona

Rörelsemarginalen på rätt väg

Försäljningen steg med 51% samtidigt som EBIT steg med 116%, vilket visar på att bolagets affärsmodell är skalbar. Den primära anledningen till försäljningsökningen var förvärvet av Internatural under förra året.…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 1744 2173 2921 3095 3188
EBIT (mkr) 82 134 237 300 325
Vinst före skatt (mkr) 58 112 203 258 283
EPS, justerad (kr) 1 1 3 4 4
EV/Försäljning (x) 1 1 1 1 1
EV/EBITDA (x) 23 19 16 13 12
EV/EBIT (x) 31 25 19 15 14
P/E (x) 24 32 22 17 15

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av de nyckeltal som Erik Penser Banks analytiker estimerar, både historiska och framåtblickande.

Visa fler nyckeltal
Pressreleaser | 17 Sep 2018 | Midsona

Midsonas valberedning inför årsstämma…

Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att kontakta de tre aktieägare som vid augusti månads utgång hade störst aktieinnehav för att be dem utse en ledamot vardera till Midsonas valberedning inför…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jul 2018 | Midsona

Penser Access: Midsona - Fortsatt stark…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/fortsatt-stark-organisk-tillvaxt/  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Jul 2018 | Midsona

Organic and acquisition-driven sales…

APRIL-JUNE 2018 (SECOND QUARTER)   Net sales amounted to SEK 714 million (481).    EBITDA amounted to SEK 57 million (34) before items affecting comparability, corresponding to a margin of 8.0 percent (7.1).    Profit for…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Jul 2018 | Midsona

Organisk samt förvärvsdriven försä…

APRIL-JUNI 2018 (ANDRA KVARTALET)  Nettoomsättningen uppgick till 714 Mkr (481).  EBITDA uppgick till 57 Mkr (34), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,0 procent (7,1).  Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2018 | Midsona

Ändringar i Midsonas koncernledning

Erk Schuchhardt har utsetts till ny medlem i Midsonas koncernledning från den 28 maj 2018. Han är sedan 2013 VD i Davert GmbH, som Midsona förvärvade i början av maj…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2018 | Midsona

Penser Access: Midsona - Ett stort kliv…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/ett-stort-kliv-ut-europa/  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2018 | Midsona

Midsona förvärvar Davert, en ledande…

 Davert, en ledande aktör i Tyskland, ger Midsona en stark position på den största marknaden för ekologisk mat i Europa.  Förvärvet av Davert stärker Midsonas ställning i det strategiskt viktiga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2018 | Midsona

Midsona acquires Davert, a leader in the…

As one of the leaders in the German market, Davert provides Midsona with a strong position in the largest market for organic food in Europe. The acquisition strengthens Midsona’s presence in the attractive…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2018 | Midsona

Penser Access: Midsona - Växlar upp…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/vaxlar-upp-trots-motvind-fran-pask/  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2018 | Midsona

Midsona avlutar samarbetet med Alpro fr…

Midsonas distributionsavtal med Alpro i Sverige och Norge löper ut vid årsskiftet 2018/2019. Alpro har via nya ägaren, Danone, meddelat att man har för avsikt att samordna distributionen med Danones…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner