AFFÄRSIDÉ

Att med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 24 Oct 2019 | Midsona

Besparingsprogrammet börjar ge resultat…

Omsättningen sjönk 1% y/y till 765 mkr (773), på grund av det avslutande försäljningsuppdraget från Alpro. Vår prognos låg på 848 mkr och avvikelsen låg primärt i att vi räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2019 | Midsona

Köper bolag för 694 mkr

Den organiska tillväxten i Q2’19 uppgick till -10%, framförallt på grund av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro) samt att påskveckan inföll under april i år jämfört med mars i fjol. Däremot…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2019 | Midsona

Höjer de finansiella målen

Den organiska tillväxten i Q1’19 uppgick till -2,6%, primärt drivet av ett avslutat försäljningsuppdrag (Alpro). Däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 5,6%, genom en kraftig försäljningstillväxt av varumärket Friggs,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2019 | Midsona

Svag krona drar ned resultatet

Den organiska tillväxten uppgick till -1,4%, däremot steg de åtta prioriterade varumärkena med 2,9%. Försäljningen uppgick till 755 mkr (571) jämfört med vår förväntan om 797 mkr. Avvikelsen förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2018 | Midsona

Fortsatt stark organisk tillväxt

Midsonas försäljning ökade med 48% y/y till SEKm 714, jmf med vår förväntan om SEKm 688. Den bakomliggande drivkraften var en kombination av en 5% tillväxt inom bolagets prioriterade varumärken…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Midsona

Ett stort kliv ut i Europa

Midsona köper Davert för SEKm 511 med hjälp av en ny kreditfacilitet, vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel om 9,7x på 2017 resultat. Under samma period värderades Midsona till EV/EBITDA 19,8x. Midsona…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Apr 2018 | Midsona

Växlar upp trots motvind från Påsk

Midsonas försäljning ökade med 17% y/y till SEKm 610, jmf med vår förväntan om SEKm 602. Bakomliggande faktorer var tillväxt inom alla fyra geografiska affärsområden. Tillväxten var både förvärvsdriven och…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 8 Oct 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona har ingått nytt lå…

Genom den nya finansieringen refinansieras Midsonas nuvarande långfristiga krediter hos Danske Bank av Danske Bank och Svensk Exportkredit gemensamt på tre respektive 5 år,  I takt med att Midsona har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2019 | Midsona

Midsona AB: NOTICE OF EXTRAORDINARY…

Link to press release ( https://www.midsona.com/en/pressrelease-midsona/ )     This information was submitted for publication by Lennart Svensson on 1 October 2019 at 15.45 CET

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2019 | Midsona

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Länk till fullständiga pressmeddelandet ( https://www.midsona.com/pressrelease-midsona/ )     Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl 15.45 CET.  

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona has resolved on…

Link to press release ( https://www.midsona.com/en/pressrelease-midsona/ )   FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Peter Åsberg, President and CEO Telephone: +46 730 26 16 32 E-mail: peter.asberg@midsona.com Lennart Svensson, CFO Telephone: +46 767…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona har beslutat om…

Länk till fullständigt pressmeddelande ( https://www.midsona.com/pressrelease-midsona/ ) För mer information, vänligen kontakta: Peter Åsberg, VD och Koncernchef Telefon: +46 730 26 16 32 E-post: peter.asberg@midsona.com   Informationen lämnades för offentliggörande den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona slutför förvärvet…

Den totala köpeskillingen som betalades kontant till säljarna av Alimentation Santé uppgår till 57,5 miljoner euro på skuldfri basis. Alimentation Santé utgör en strategiskt viktig plattform för Midsonas fortsatta europeiska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsona completes…

The total purchase price which was paid in cash to the sellers of Alimentation Santé amounted to EUR 57.5 million on a debt-free basis. Alimentation Santé provides an important platform…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Sep 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsonas valberedning inför…

Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att kontakta de tre aktieägare som vid augustis utgång hade störst aktieinnehav för att be dem utse en ledamot vardera till Midsonas valberedning inför årsstämman…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Sep 2019 | Midsona

Midsona AB: Midsonas VD och ledande…

Stämmobeslutet 2016 innebar att totalt 450 000 teckningsoptioner gavs ut och erbjöds ledande befattningshavare. De teckningsoptioner av aktuell serie som inte utnyttjats för teckning av aktier har förfallit. Varje teckningsoption berättigade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Aug 2019 | Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument SE0000565228 Aktie Innehavare Handelsbanken Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier 2 589 272 Antal…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Oct 2019 | Halvårsutdelning
31 Oct 2019 | Extrastämma 2019
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner