AFFÄRSIDÉ

Att med Europa som bas utveckla, producera och marknadsföra produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: MidCap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS
PENSER PLAY

Senaste analysen | 3 May 2021 | Midsona

Tillbaka till ett normalläge

  Tufft jämförelseår Omsättningen steg 2% till 965 mkr (946), jämfört med vår förväntan om 1047 mkr. Avvikelsen förklaras av att den organiska tillväxten sjönk 6%, med anledning av fjolårets…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Feb 2021 | Midsona

Organisk tillväxt på 10%

Omsättningen steg till 1083 mkr (825), vilket var 9% över vår förväntan, primärt drivet av förvärv. Bruttomarginalen uppgick till 28% mot förväntade 30%. Avvikelsen låg i högre priser på råvaror…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Oct 2020 | Midsona

Midsona - Ett annorlunda kvartal

Försäljningen steg till 821 mkr (765), vilket var 9% under vår förväntan. Avvikelsen ligger i dels hävda COVID-19 restriktioner som bidragit till omvänd hamstringseffekt, dels svag utveckling inom konsumenthälsoprodukter. Detta…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Oct 2020 | Midsona

Midsona - Förvärvar System Frugt

Midsona köper System Frugt som omsätter ca 562 mkr med ett justerat EBITDA på ca 38 mkr under 2020. Köpeskillingen uppgår till ca 298 mkr på skuldfri basis och motsvarar…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2020 | Midsona

Levererar igen

Försäljningen under Q2 steg till 859 mkr (705), vilket var 3% över vår förväntan om 832 mkr. Avvikelsen var primärt genererad av en högre organisktillväxt, 2,5% jmf med vår förväntan…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2020 | Midsona

God start på 2020

Nettoomsättningen uppgick till 946 mkr (786 mkr), vilket motsvarar en ökning med 20% och 3% över vår förväntan om 916 mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 3,1% (9,4% justerat för…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2020 | Midsona

Bunkringseffekt drar upp försäljningen…

Bolaget meddelar att man ser en ökad efterfrågan (40%) inom flertalet varukategorier (torrvaror, frukostprodukter, ris och majskakor) y/y. Ökningen har skett under mars och härleds till det nya COVID-19 utbrottet.…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 12 May 2021 | Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Midsona AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556241-5322 Midsona AB Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension   Före transaktionen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | Midsona

Kommuniké från årsstämma i Midsona…

Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2021 | Midsona

Bulletin from the Annual General Meeting…

Amongst others the following resolution were adopted at the AGM. Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liability The AGM resolved to adopt the income statement for…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2021 | Midsona

Midsona AB: Anförande till Midsonas…

Ett förinspelat anförande av styrelsens ordförande Ola Erici och koncernchef Peter Åsberg kommer att finnas tillgängligt på Midsonas hemsida http://www.midsona.com, i vilket de summerar året som gått. Anförandet kommer att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2021 | Midsona

Midsona AB: Midsona - Delårsrapport…

Januari-mars 2021 (första kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 965 Mkr (946), men med utmaningar i den organiska tillväxten till följd av föregående års hamstringseffekter. EBITDA uppgick till 94 Mkr (107), före…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2021 | Midsona

Midsona AB: Midsona - Interim Report…

January-March 2021 (first quarter) Net sales amounted to SEK 965 million (946), but with challenges in organic growth as a result of the previous year’s hoarding effects. EBITDA amounted to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2021 | Midsona

Midsona AB: Invitation to presentation…

Midsona invites investors, financial analysts, and media to a presentation where Managing Director and CEO Peter Åsberg and CFO Max Bokander will comment on the report. The presentation will be…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2021 | Midsona

Midsona AB: Midsona bjuder in till…

Midsona bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartals-resultatet, där VD Peter Åsberg och finansdirektör Max Bokander kommenterar rapporten. Presentationen hålls kl 11.00 CET och går att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2021 | Midsona

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i…

Deltagande och anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2021 | Midsona

Midsona AB: Midsonas årsredovisning…

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.comeller per telefon 040-601 82 00.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Oct 2019 | Halvårsutdelning
31 Oct 2019 | Extrastämma 2019
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Halvårsutdelning
25 Jun 2020 | Årsstämma 2019
26 Jun 2020 | Halvårsutdelning
29 Jun 2020 | Halvårsutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Oct 2020 | Halvårsutdelning
5 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Halvårsutdelning
22 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
22 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Oct 2021 | Halvårsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner