AFFÄRSIDÉ

Mekonomen Group är en av Europas ledande grossister och distributörer av reservdelar till personbilar, med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Polen och Finland

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Stockholmsbörsen
Tickerkod: MEKO

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

Senaste analysen | 10 May 2021 | Mekonomen

Ännu ett starkt kvartal

  God organisk tillväxt och högre marginaler Mekonomen visade goda 10% organisk tillväxt i Q1, med en rörelsemarginal på 6,1%. Tillväxten var den starkaste som noterats ett enskilt kvartal de…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2021 | Mekonomen

Stabil omsättning och fortsatta förbä…

  Stabil omsättning, men något svårdechiffrerat resultat Mekonomen redovisade ett kvartal med 2% lägre omsättning än vad vi förväntade oss, men där EBIT var hela 14% bättre än förväntat (260…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2020 | Mekonomen

Styrkebesked om marginalerna

Stark återhämtning i Q3 Mekonomen redovisade en stark återhämtning i Q3, med organisk tillväxt på 3% yoy (vs -5% i Q2) och en EBIT-marginal före omstruktureringskostnader på 8,0% (vs 6,5%…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2020 | Mekonomen

Långmilare med potential

Vi initierar täckning av Mekonomen, Nordens ledande distributör av reservdelar. Störst i Norden på en stabil marknad Mekonomen är Nordens största aktör inom distribution av reservdelar till bilar. Bolaget har…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 20 May 2021 | Mekonomen

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande…

Flaggningsmeddelande i Mekonomen Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556392-1971 Mekonomen Aktiebolag Instrument SE0002110064 Aktier Innehavare Swedbank Robur Fonder AB   Före transaktionen Antal aktier 2 774 832…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2021 | Mekonomen

Beslut fattade vid Mekonomens årsstä…

Resultat- och balansräkningar Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020. Resultatdisposition Stämman beslutade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2021 | Mekonomen

Resolutions made at Mekonomen's Annual…

Income statements and balance sheets The meeting adopted the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2020 Discharge from…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2021 | Mekonomen

Mekonomen: Delårsrapport januari - mars…

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 3 001 (2 874) MSEK. Den organiska tillväxten var 10 procent. Nettoomsättningen har påverkats negativt av valutakurseffekter…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2021 | Mekonomen

Mekonomen: Interim report January -…

Interim report January 1-March 31, 2021 Net sales increased 4 percent to SEK 3,001 M (2,874). Organic growth was 10 percent. Net sales were negatively impacted 4 percent due to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2021 | Mekonomen

Mekonomen offentliggör prospekt och har…

Mekonomen AB har ansökt om att bli godkänd av Nasdaq Stockholm AB som emittent av räntebärande instrument, i syfte att uppta Obligationen till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Med anledning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2021 | Mekonomen

Mekonomen publishes prospectus and has…

Mekonomen AB has applied for approval by Nasdaq Stockholm AB as issuer of fixed income instruments, in order to have the Bonds admitted to trading on Nasdaq Stockholm’s corporate bond…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Mar 2021 | Mekonomen

Mekonomen Group's annual report for 2020…

For further information, please contact:  Åsa Källenius, CFO Mekonomen GroupTel: +46 (0)8-464 00 00Email: asa.kallenius@mekonomengroup.com  This information is such information that Mekonomen AB (publ) is obliged tomake public persuant to…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Mar 2021 | Mekonomen

Mekonomen Group publicerar å…

För ytterligare information kontakta: Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group Telefon: +46 (0)8-464 00 00E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt attoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2021 | Mekonomen

Notice of annual general meeting of…

Due to the corona pandemic, the board has decided that the meeting 2021 should be held without physical presence of shareholders, representatives or third parties and that the shareholders should…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

12 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
7 May 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
10 May 2021 | Årligutdelning
20 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
11 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner