AFFÄRSIDÉ

Maha Energy är ett självständigt och internationellt uppströms-oljebolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, exploatering och produktion av råolja.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MAHA A

WEBBPLATS

Verksamhet

MAHA ENERGY
Affärsidé och strategi
Maha Energy är ett självständigt och internationellt uppströms-oljebolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, exploatering och produktion av råolja. Maha Energy har som strategi att identifiera redan upptäckta men underpresterande oljetillgångar och öka produktionen på dem med hjälp av moderna teknik, såsom horisontalborrning, vatteninjicering eller koldioxidinjicering.

Bolaget grundades av vd Jonas Lindvall, som har en lång bakgrund i oljebranschen, senast som chef för verksamheten i Oman på Tethys Oil, som varit en av Europas mest framgångsrika juniora oljebolag i den här nischen det senaste decenniet. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Alberta, Kanada samt ett operativt kontor i Newcastle, Wyoming, USA.

Maha Energys huvudsakliga kunskap ligger inom teknologin för den primära, sekundära och förbättringsfasen av olje- och gasutvinning och bolagets affärsidé är att finna och exploatera underpresterande kolvätetillgångar. Även om bolagets huvudsakliga fokus för närvarande är förbättringsfasen av utvinningen av olja övervägs löpande även andra konventionella och icke konventionella former av exploatering av resurser. Genom att bolagets fokus ligger på tillgångar som har bevisad förekomst av kolväten och genom att använda sig av bästa möjliga skräddarsydda lösningar för att utvinna kolvätena är Maha Energys största riskområde inte osäkerheten gällande reservoarernas innehåll utan snarare själva utvinningen. I takt med att bolagets storlek och värde växer är målet att skapa en välbalanserad portfölj av tillgångar med låg eller medelhög risk.

Bolaget har idag tre tillgångar, LAK Ranch i USA och Manitou respektive Marwayne i Kanada.

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner