AFFÄRSIDÉ

Maha Energy är ett självständigt och internationellt uppströms-oljebolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, exploatering och produktion av råolja.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MAHA A

WEBBPLATS

Verksamhet

VAD BETYDER MAHA
Namnet ’Maha’ kommer från arabiskan och betyder Oryx. Oryx är ett släkte som består av fyra arter av stora antiloper. Tre av dem kommer från torra regioner i Afrika och den fjärde från den Arabiska halvön. Pälsen är blek med mörka tecken i ansiktet och på benen. De långa hornen är nästan helt raka.
Den arabiska oryxen räddades från utrotning genom ett uppfödningsprogram i fångenskap och återintroducering i det vilda.

En annan betydelse av Maha finns i Indien:

Maha : ‘mah-ha’, /ˈmʌhʌ’ /; (adjektiv)

Mycket stor.

Affärsidé och strategi
40:40:20-STRATEGIN Mahas affärsidé innebär att förvärva befintliga olje- och gastillgångar och öka deras värde genom att tillämpa moderna utvinningsmetoder för kolväten. Maha är därför mer av ett produktions- och prospekteringsbolag baserat på ingenjörsvetenskap än ett traditionellt prospekterings- och produktionsbolag. Maha förlitar sig i hög grad på Petroleum Engineering-principer. Maha Energys strategi är att utnyttja 40:40:20-principen för att skapa en tillgångsportfölj med god balans mellan produktion, utvärdering och fältnära prospektering.

ENHANCED OIL RECOVERY-TEKNIK (EOR)
Maha har samlat ett team av oljebranschexperter för att bygga en solid bas av produktionstillgångar och med målet att växa genom Petroleum Engineering och fältnära prospekteringsteknologier. Fokus ligger på att tilämpa spetsteknologi inom EOR för utvinning av befintliga, mogna oljefält. Enligt vissa beräkningar (Resources International (2008), exklusive fält i Mexikanska golfen) finns det omkring 400 miljarder fat utvinningsbar olja kvar i oljefält som har genomgått primär och sekundär oljeutvinning.
“Vid framtagandet av den mest kompletta EOR-specifika datan som finns för Wyoming, har University of Wyomings Enhanced Oil Recovery Institute uppskattat att ytterligare utvinning av olja från delstatens tömda oljefält med hjälp av avancerad EOR-teknik skulle kunna producera mer än 1 miljard fat ytterligare under de kommande 20 åren. År 2009 producerades cirka 51,3 miljoner fat olja i Wyoming, varav omkring 12 procent, eller 6 miljoner fat, kom från EOR-projekt.” University of Wyomings Enhanced Oil Recovery Institute
Det finns många tekniker som en petroleumingenjör kan tillämpa på en äldre reservoar: gasinjicering, injicering av blandbara lösningsmedel, tensider, polymerer, mikroorganismer och koldioxid, samt termiska metoder (ång- och eldinjicering) är några av huvudexemplen. Den kanske mest effektiva EOR-tekniken för tungoljereservoarer är värmeinjicering.
”Termiska utvinningsmetoder är baserade på tillförsel av värme till oljan, främst för att minska viskositeten. På detta sätt blir mobilitetsförhållandet mellan oljan och utträngningsvätskorna mer gynnsamt. De vanligaste termiska metoderna är ’steam flooding’ (ånginjicering i en näraliggande injektionsbrunn) och ’steam cycling’ (cyklisk ånginjicering i produktionsbrunnen). Dessa tekniker har genomgått en enorm utveckling under de senaste decennierna och har vuxit till att bli den största bidragsgivaren till oljeproduktion genom EOR. Dessa metoder är effektiva för olja med en viskositet mellan 100 och 100 000 centipois.” P. Zitha, R. Felder, D. Zornes, K. Brown och K. Mohanty “Increasing Hydrocarbon Recovery Factors”

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Årligutdelning
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
13 May 2020 | Årligutdelning
26 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
27 May 2020 | Årsstämma 2019
28 May 2020 | Årligutdelning
24 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner