Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-05-20 Lipidor Lipidor uppdaterar om Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis - hälften av patienterna rekryterade Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 20 May 2022 | Lipidor

Lipidor uppdaterar om Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis – hälften av patienterna rekryterade

Lipidor meddelade den 26 januariatt de första psoriasispatienterna hade inkluderats i bolagets kliniska Fas III-studie med AKP02 kutan spray. Den observatörsblindade och placebo-kontrollerade Fas III-studien omfattar totalt 294 patienter. Studiens syfte är att visa god terapeutisk effekt för behandling av lindrig till medelsvår psoriasis på både kropp och hårbotten. Fas III-studien mäter också livskvalitet och patientnöjdhet för att påvisa associerade fördelar med AKP02 som kan vara betydelsefullt vid den kommande kommersialiseringen. Prövningen är fullt finansierad med befintlig kassa och utförs av Cadila Pharmaceuticals som framgångsrikt genomförde Fas III-studien med föregångaren AKP01.

Med nuvarande rekryteringstakt av patienter väntas den sista patienten inleda sin behandling under juni och topline resultat från Fas III-studien med AKP02 förväntas under det tredje kvartalet 2022. Lipidor och bolagets kommersiella partner RELIFE, ett bolag i Menarini-gruppen, samarbetar redan för att säkerställa att de två topikala läkemedelskandidaterna, AKP01 och AKP02, blir tillgängliga för behandling mot lindrig till medelsvår psoriasis i Europa, OSS-länderna och Turkiet. Förutsättningar för nya kommersiella avtal för fler geografiska regioner utreds kontinuerligt och det finns ett stort intresse från marknaden.

Psoriasiskandidaten AKP02 kombinerar kalcipotriol och betametason dipropionat och är baserad på Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi. Lipidor har valt att jämföra den spraybara läkemedelskandidaten AKP02 med Enstilar som är ett vanligt förskrivet preparat i skumform för topikal behandling vid psoriasis. AKP02 innehåller samma kombination av aktiva substanser som Enstilar.

Positiva resultat från Fas III-studien med Lipidors läkemedelskandidat AKP01, som är baserad på enbart kalcipotriol, visar att AKVANO®-teknologin fungerar väl för läkemedel avsedda för behandling av psoriasis. Även de prekliniska studierna med AKP02 visar lovande resultat. Målsättningen med AKP02 är att erbjuda en patientvänlig spraybaserad behandlingsform mot lindrig till medelsvår psoriasis.

”Det är glädjande att konstatera att de deltagande klinikerna i Fas III-studien rekryterar patienter i god takt,” säger Ola Holmlund, vd på Lipidor. ”Vi ser fram emot att presentera resultaten från studien under det tredje kvartalet 2022”.

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 08.30 CEST.

2022-05-20 Lipidor Lipidor updates on Phase III study of AKP02 in treatment of psoriasis - half of patients now recruited Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes interim report for first quarter 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Lipidor Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Lipidor Lipidor: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-25 Lipidor Lipidor strengthens its operational team and recruits Supply Chain & Operations Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-25 Lipidor Lipidor stärker sitt operativa team och rekryterar Supply Chain & Operations Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Lipidor Lipidor: Animal health company Emollivet raises capital and strengthens team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Lipidor Lipidor: Djurhälsobolaget Emollivet tar in kapital och förstärker teamet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-03 Lipidor Lipidor: Emollivet lanserar spray för hästar med mugg, rasp och skorv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-03 Lipidor Lipidor: Emollivet launches spray for equestrian pastern dermatitis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-26 Lipidor Lipidor meddelar att de första patienterna har rekryterats till Fas III-studien med AKP02 för behandling av plackpsoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-26 Lipidor Lipidor Announces Enrolment of First Patients in a Phase III Study on AKP02 for Treatment of Psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Lipidor Lipidor expands clinical program, announces investment in new drug development project against acne vulgaris Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Lipidor Lipidor utökar det kliniska programmet - offentliggör satsning på ett nytt läkemedelsutvecklingsprojekt mot akne Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Lipidor Lipidor presenterar valberedningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Lipidor Lipidor presents Nomination Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Lipidor Lipidor publishes interim report for period 1 January - 30 September and Q3 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september och det tredje kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Lipidor Lipidor submits new patent application and expands collaboration with Cannassure using Lipidor's AKVANO[®] technology for medicinal cannabis products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Lipidor Lipidor lämnar in en ny patentansökan och utökar samarbetet med Cannassure om medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Lipidor Optionsinnehavare i Lipidor utnyttjar samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogrammet 2018/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Lipidor Warrant holders exercise all warrants in Lipidor's incentive program 2018/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Lipidor BioStock: Lipidors fas III-studie är godkänd och startredo Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-27 Lipidor Lipidor announces approval to start Phase III clinical study of drug candidate AKP02 for treatment of psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Lipidor Lipidor meddelar godkännande för studiestart av klinisk Fas III-studie av psoriasiskandidaten AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Lipidor Lipidor publishes interim report for H1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 Lipidor Sommarbrev från Lipidor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 Lipidor Summer letter from Lipidor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Lipidor Lipidor licensavtal ger Menarini Group-bolaget RELIFE Srl exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja två nya psoriasis läkemedelskandidater med potentiellt värde 70 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Lipidor Lipidor AB licence agreement grants Menarini Group company, RELIFE Srl, exclusive rights to register, promote, distribute and market two new psoriasis drug candidates for potential value of MEUR 70 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Bulletin from the annual general meeting of Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 Lipidor KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 Lipidor Lipidor: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Lipidor KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Lipidor Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Lipidor Lipidor publishes interim report for Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor publishes annual report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor publicerar årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor's subsidiary Emollivet takes the next step towards launch and receives funding from Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidors dotterföretag Emollivet tar nästa steg mot lansering och finansieras av Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Lipidor Lipidor - uppdatering om bolagets kliniska Fas III-studie med läkemedelskandidaten AKP02 för behandling av psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Lipidor Lipidor - update on the company's phase III clinical trial of drug candidate AKP02 for treatment of psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Lipidor Lipidor presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag den 11 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Lipidor Lipidor and Cannassure enter exclusive licensing agreement regarding topical medical cannabis products based on Lipidor's AKVANO[®] technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Lipidor Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt licensavtal avseende topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3