AFFÄRSIDÉ

Lipidor AB är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North
Tickerkod: LIPI

WEBBPLATS

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: frågorepaccess@penser.se

Senaste analysen | 12 May 2021 | Lipidor

På tröskeln till nästa fas

Vi inleder bevakning på det First North-noterade läkemedelsutvecklande bolaget Lipidor. Två riskreducerade projekt AKP01 och AKP02 är Lipidors längst framskridna och viktigaste projekt, med potential som bättre och mer patientvänliga…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 8 Jun 2021 | Lipidor

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Incitamentsprogram i dotterbolaget Emollivet AB Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna dotterbolaget Emollivet AB:s beslut att anta ett incitamentsprogram till ledningen i Emollivet AB i form av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2021 | Lipidor

Bulletin from the Extraordinary General…

Incentive programme in the subsidiary Emollivet AB The EGM resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to approve of the subsidiary Emollivet AB’s resolution to adopt an incentive…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2021 | Lipidor

Kommuniké från årsstämma i Lipidor…

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2021 | Lipidor

Bulletin from the annual general meeting…

Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liability The AGM resolved to adopt the income statement for the financial year 2020 as well as the balance sheet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2021 | Lipidor

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i…

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Lipidors extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2021 | Lipidor

Lipidor: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL…

N.B. This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail. Due to the extraordinary situation relating to the covid-19 pandemic, Lipidor’s extraordinary…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2021 | Lipidor

Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL…

N.B. This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail. Due to the extraordinary situation relating to the covid-19 pandemic, Lipidor’s annual…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2021 | Lipidor

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Lipidor AB (…

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Lipidors årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2021 | Lipidor

Lipidor publishes interim report for Q1…

Summary of the interim report – first quarter 2021 The period began with a signed license agreement with Cannassure Therapuetics Ltd, regarding medical cannabis products based on Lipidor’s AKVANO® technology.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2021 | Lipidor

Lipidor publicerar delårsrapport för…

Sammanfattning av delårsrapporten – första kvartalet 2021 Perioden inleddes med ett undertecknat licensavtal med Cannassure Therapuetics Ltd. avseende medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi. Aktiviteter inför starten av fas lll-studien…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Jun 2021 | Årsstämma 2020
8 Jun 2021 | Extrastämma 2021
9 Jun 2021 | Årligutdelning
24 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
17 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner