Affärsidé

Affärsidén är att långsiktigt äga och utveckla en grupp av företag med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Design management skall utgöra ett centralt begrepp i den verksamhet som bedrivs i koncernen.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: LAMM B

WEBBPLATS

Verksamhet

Verksamhet
Lammhults Design Groups verksamhet är organiserad i två affärsområden, Office & Home Interiors och Public Interiors, som utvecklar, marknadsför och säljer möbler och inredningar för moderna lösningar. I båda affärsområdena är design management, innovation och starka varumärken viktiga grundpelare.

Design som drivkraf handlar om att utveckla moderna och tidlösa inredningar som skapar positiva upplevelser för en global publik. Design som afärsstrategi är också ett sätt att framgångsrikt integrera kundinsikt, innovation och hållbarhet. Tillsammans med starka varumärken är det fundamentet för hela vår verksamhet. Koncernens verksamhet är uppdelad i två affärsområden. Ofce & Home Interiors och Public Interiors. En uppdelning som följer naturligt på hur marknaden handlar inredning, men också är en följd av hur kompetensen inom koncernen byggts upp genom åren. Inom varje afärsområde möter våra starka varumärken med sin respektive specialistkunskap marknadens skilda behov.

HÅLLBARHET
Lammhults Design Group arbetar efter fyra övergripande hållbarhetsmål för att nå en hållbar affärs- och samhällsutveckling samt ständig förbättring. Dessa är en del av vår hållbarhetsplattform för styrning och prioritering av hållbarhetsarbetet i bolagen.

1. Se till att Lammhults Design Group kärnvärden, sociala och miljömässiga principer erkänns och integreras i varje företags verksamhet
2. Se till att bolaget arbetar med socialt och miljömässigt ansvarsfulla leverantörer
3. Öka andelen hållbar träråvara i produkter och stödja hållbart skogsbruk
4. Minska miljöpåverkan av produkter och tjänster

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
14 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
6 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
6 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Halvårsutdelning
13 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Nov 2018 | Halvårsutdelning
5 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner