AFFÄRSIDÉ

Affärsidén är att långsiktigt äga och utveckla en grupp av företag med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Design management skall utgöra ett centralt begrepp i den verksamhet som bedrivs i koncernen.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: LAMM B

WEBBPLATS

Senaste analysen | 26 Oct 2018 | Lammhults Design Group

Rör sig mot sina finansiella mål

LDG rapporterade en försäljning på SEKm 221,1 vilket var i linje med vår förväntan. Den stora överraskningen var dock rörelseresultatet som uppgick till SEKm 9,9, motsvarande en EBIT-marginal på 4,5%…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2018 | Lammhults Design Group

Starkt resultat och god orderingång

Lammhults Design Group  rapporterade en försäljning om SEKm 238,1 för kvartalet vilket var i linje med våra estimat. Rörelsemarginalen stiger till 5,4% vilket var något över våra förväntningar. Den största…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2018 | Lammhults Design Group

Public Interior överraskar

Lammhults Design Group rapporterar in en tillväxt om 2% organiskt (omsättning 231,8 vs. 227,2).. Q1 2017 var dock ett ovanligt starkt kvartal för LDG så jämförelsen är tuff. Någonting vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2018 | Lammhults Design Group

Ett stabilt avslut på året och en…

Då bolaget rapporterade in en försäljning för 2017 som var starkare än väntat väljer vi att justera upp våra intäktsestimat något. Detta på grund av högre instegsvärden. Vi ser även…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2017 | Lammhults Design Group

2017 – ett mellanår

Bolaget rapporterade in ett Q3 under vår förväntan. Det var framförallt segmentet  Public Interior-segmentet som inte levde upp till förväntningarna. Här var en bidragande orsak till den lägre försäljningen en…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2017 | Lammhults Design Group

Säsongsmönstret väntas hålla i sig…

Liksom tidigare år så är Q2 och första halvåret en svag period. Detta är något som beror på de naturliga svängningar som finns i marknaden och i affären. Nettoomsättningen uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2017 | Lammhults Design Group

Stark orderingång bäddar för ett bra…

Första kvartalet genererade en omsättningstillväxt på 37%, vilket var 19% bättre än våra förväntningar. Deras senaste förvärv har bidragit starkt till ökningen. Organiskt växte Lammhults Design Group (LDG) med 11%.…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Pressreleaser | 3 Dec 2018 | Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups norska…

– Bolaget har utvecklats väl resultatmässigt de senaste åren. Vi ser ett behov av ett nytt ledarskap för att bygga en ännu starkare företagskultur. Thomas Haram har på kort tid…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Nov 2018 | Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups norska…

– Det är mycket glädjande att Fora Form lyckats ta hem ordern till Oslo Spektrum Arena, en order som togs i stark konkurrens med flera internationella aktörer. Ordern understryker Fora…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2018 | Lammhults Design Group

Rättelse: Lammhults Design Group…

Lammhults Design Group AB har ingått ett avtal om att avyttra dotterbolaget Ire Möbel AB (Ire Möbel) till H I T AB. Köparen tillträder aktierna idag den 1 november 2018.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2018 | Lammhults Design Group

Lammhults Design Group renodlar…

”Ire Möbel bedriver verksamhet under två varumärken, Ire och Voice, och bolagets produkter säljs nästintill uteslutande till privatkunder. Varumärkena är välkända inom privatmarknaden och vi ser att bolaget har bättre…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Oct 2018 | Lammhults Design Group

Analysguiden: Lyft för Public Interiors…

Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel­design. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office & Home Interiors hittar vi Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ragnars, Ire och Voice samt Morgana.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Oct 2018 | Lammhults Design Group

EP Access: Lammhults Design Group - R…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/ror-sig-mot-sina-finansiella-mal/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Oct 2018 | Lammhults Design Group

Stark organisk tillväxt och förbä…

”Det tredje kvartalet visar god utveckling för koncernen gällande omsättning, resultat och kassaflöde. Hittills under 2018 har den organiska tillväxten varit 7%. Rörelseresultatet har ökat till 32,0 mkr (22,7) och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Sep 2018 | Lammhults Design Group

Sofia Svensson ny VD och Koncernchef fö…

Lammhult den 17 september 2018 Frågor besvaras av Sofia Svensson, sofia.svensson@lammhultsdesigngroup.com,0727-32 32 39.  Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jul 2018 | Lammhults Design Group

EP Access: Lammhults Design Group - …

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/starkt-resultat-och-god-orderingang/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jul 2018 | Lammhults Design Group

Analysguiden: Stark nordisk byggmarknad

Lammhults Design Group förknippas med svensk möbel­design. Företagsgruppen somär baserad i Småland har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office &Home Interiors hittar vi Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ragnars, Ire ochVoice…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
14 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
6 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
6 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Halvårsutdelning
13 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Nov 2018 | Halvårsutdelning
5 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner