AFFÄRSIDÉ

EQL Pharma är ett läkemedelsbolag med fokus på generika. Affärsmodellen är att identifiera, utveckla, köpa/inlicensiera, samt sälja nischgenerika. I dagsläget är EQL Pharma verksamma mestadels inom Europa och framför allt Norden, men långsiktigt kommer bolaget inte begränsa sig till några geografier, specifika terapiområden eller produktgrupper.

Bransch: Läkemedel
Marknad: Spotlight Stock Market
Tickerkod: EQL

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 5 Sep 2023 | EQL Pharma

Kopierar sig till tillväxt

Affärsidé EQL Pharma är ett läkemedelsbolag med fokus på generika. Affärsmodellen är att identifiera, utveckla, köpa/inlicensiera, samt sälja nischgenerika. I dagsläget är EQL verksamma mestadels inom Europa och framför allt…

Läs analysen